Bucuria Înălțării Domnului

Tineri prezenți la Sfânta Liturghie arhierească,
în ziua praznicului Înălțării Domnului

În acest an, în ziua de 2 iunie, Biserica Ortodoxă Română a făcut prăznuirea Înălțării Domnului, eveniment sacru din lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos. Nașterea și Înălțarea sunt cele două punți care leagă creația de Creator, pământul de cer și‑l împacă pe om cu Dumnezeu. Aceste două praznice împărătești alcătuiesc axa creștinismului și calea de lumină pe care trebuie să‑l mărturisim pe Hristos ca Domnul și Stăpânul lumii. Tot în bucuria acestei zile este cuprinsă şi Ziua Eroilor, sărbătoare națională bisericească a poporului nostru. În toate lăcașurile de cult ortodoxe, atât din țară, cât și din străinătate, se săvârșește slujba de pomenire pentru odihna „sufletelor fericiților întru adormire eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s‑au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului și pentru libertatea și demnitatea poporului român“.

Ziua Înălțării Domnului în Eparhia de la Dunăre, a început prin săvârșirea Sfintei Liturghii la Catedrala Arhiepiscopală, de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepis­copul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La slujbă, alături de cler și credincioși, catedrala a fost împodobită de prezența elevilor de gimnaziu de la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ap. Andrei“ din Galați, elevi ce și‑au arătat dragostea față de Biserică prin uniforma ce are imprimată crucea și chipul Sfântului Andrei și față de țară prin purtarea în mâini a stegulețelor tricolore. După parastasul săvâr­șit în cinstea eroilor, Părintele Arhiepis­cop a dăruit elevilor cozonac și ouă, urmând apoi să fie invitați în curtea Reşedinţei arhiepiscopale, unde au participat la o agapă. ÎPS Sa a încurajat elevii în jocuri sportive, având reacții, citez: „Doamne, noi am obosit, iar ÎPS Arhiepiscop este neobosit“, urmând apoi să primească bunătățile din „traista“ cu minuni.

Slujba parastasului pentru eroii neamului românesc,
la Cimitirul „Eternitatea“ din Galați

După bucuria împăr­tășită în curtea Arhiepis­copiei împreună cu elevii, chiriarhul Dunării de Jos, a luat parte la procesiunea închinată Eroilor Neamului. Alaiul s‑a format la biserica „Înălțarea Domnului“ din municipiul Galați, unde Înaltpreasfinţitul, împreună cu slujitorii sfintelor altare, mulțime mare de popor, oficialități locale, tineri seminariști și mulți elevi de la școlile gălățene cu tricolor în mâini, au mers pe Bulevardul George Coșbuc către Cimitirul „Eternitatea“.

La Monumentul închinat Eroilor Neamului din acest cimitir gălăţean, după intonarea Imnului de Stat al României, a fost săvârşită cuvenita slujbă de pomenire. În continuare, ÎPS Sa a evocat semnificaţia Zilei Eroilor,  urmând apoi un moment în care liniștea și pacea s‑au așternut peste cimitir prin recitarea versurilor din poezia maicii Teodosia „Eroi au fost, eroi sunt încă“: „Noi suntem undeva, în iarba moale,/ În spicul copt, în țarina fierbinte,/ În munți, cu mândrele poieni la poale,/ Noi n‑am murit de tot, luați aminte!/ Noi stăm și astăzi strajă‑ndelungată,/ Sus, sus, la ale veșniciei porți,/ Să aducem iarăși jertfă ne’ntinată,/ Luați aminte, noi nu suntem morți!“, apoi au fost depuse jerbe şi coroane de flori, iar la final, au fost trase trei salve de foc, iar pe aleea principală a cimitirului a avut loc defilarea gărzii de onoare, în acordurile muzicii militare.

La ora 17, Părintele Arhiepis­cop a participat la procesiunea ce a avut punctul de plecare de la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena“ din celălalt mare oraș al eparhiei, Brăila. Procesiunea a fost condusă de către Fanfara muzicii militare a Garnizoanei Brăila, urmată de către cadrele militare, parlamentari brăileni, consilieri locali și județeni, preoți, împreună cu foarte mulți credincioși.

După cuvântul dlui prefect Iulian Timofei, în care a subliniat importanţa jertfei eroilor neamului românesc, importanța deosebită a acestei comemorări unită cu praznicul Înălțării Domnului, îndemnând brăilenii să fie uniți în rugăciune, în slujba Bisericii și a Țării, având modele pe cei ce s‑au jertfit pentru viitorul generațiilor  poporului român, a urmat slujba de pomenire oficiată de Părintele nostru Ar­hiepis­cop.

Slujba parastasului pentru eroii neamului românesc,
la Brăila

Chiriarhul Dunării de Jos a amintit apoi de câteva dintre versurile poeziei maicii Teodosia, „Cum stăm noi jertfă lângă Dumnezeu,/ Din noi se‑nalță flacăra cea vie,/ Prin care‑n ceruri amintim mereu/ Că este pe pământ o Românie./ Și dacă neamul plânge în nevoi,/ Noi stăm de veghe sus, necontenit/ Și cerem izbăvire pentru voi,/ Căci numai pentru asta ne‑am jertfit“.

În acest timp în cimitir, la fiecare mormânt ardea o candelă aprinsă cu Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim de Sfintele Paști și pe fiecare piatră funerară se afla vopsit tricolorul. S‑a revărsat o liniște deplină, iar în sufletele credincioșilor au fost „trezite“ amintiri despre istoria poporului, vitejia martirilor neamului, fiecare dintre cei prezenți dobândind curaj, dorință de jertfă, iubire de eroi, dar, mai ales, bucuria de a duce mai departe misiunea eroilor, prin imitarea faptelor bune în credința cea sfântă și strămoșească, în slujba aproapelui și spre folosul Țării.

Praznicul Înălțării Domnului ne‑a binecuvântat prin Sfânta Liturghie, spre a ne uni mai mult cu Dumnezeu, a‑i sluji aproapelui, pe care trebuie să‑l iubim după cum ne învață Mântuitorul: „…să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi“ (Matei 22, 34), ne‑a pus în comoara inimii modele de jertfire pentru patrie, răbdarea în încercări și iubirea jertfelnică față de Dumnezeu a eroilor ce și‑au dat viața pentru a putea ne oferi șansa consolidării unității în țara noastră binecuvântată! Hristos S‑a Înălțat!

   A consemnat Vicențiu Tacea,  masterand, anul I SOAS