Sfinţirea bisericii cu hramurile ,,Naşterea Maicii Domnului“ şi ,,Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana“ din satul Cuza Vodă Salcia

Orice copil indiferent de vârstă, de stare, îşi doreşte părinţii aproape…

Aspecte de la slujba târnosirii bisericii

Biserica ,,Naşterea Maicii Domnului“ din satul Cuza Vodă, comuna Salcia Tudor, judeţul Brăila, a primit un neaşteptat dar, al doilea hram, ,,Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana“ în ziua sfinţirii, în  Duminica Părinţilor şi a Copiilor. Astfel, pe 5 iunie 2022, în Duminica a 7‑a  după Sfintele Paşti, ierarhul locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârşit slujba de sfinţire a noii biserici, moment de o profundă bucurie duhovnicească pentru credincioşii locului, dar şi din împrejurimi.

Satul Cuza Vodă a luat fiinţă după Primul Război Mondial, între anii 1920‑1922, când, ţărani din satele de munte ale judeţului Râmnicu Sărat au fost împroprietăriţi primind pământ în această zonă de şes. La început, datorită condiţiilor de trai ale locuitorilor, neîngrijiţi, netunşi, nebărbieriţi, sătenii din jur i‑au numit ,,Neraşi“. Însă în anul 1929, satul Neraşi primeşte denumirea de Regele Ferdinand, care mai târziu devine Cuza Vodă. Locuitorii se ocupau cu creşterea animalelor, în special oieritul, şi cultivarea pământului nu foarte fertil. Pe măsură ce numărul locuitorilor cătunului sporea, oamenii simţeau nevoia de a lua parte la slujbele religioase, iar dragostea de Dumnezeu şi nevoia de hrană spirituală îi făcea pe oameni să parcurgă kilometri până în satele vecine.

Parohia Cuza Vodă (în trecut, Regele Ferdinand) ia fiinţă la 1 martie 1936 prin hotărârea Preasfinţitului Episcop Ghenadie Niculescu, iar lucrările de construcţie la biserica din această localitate, din lemn de salcâm şi paiantă, au fost finalizate în primăvara anului 1937. Din cauza trecerii timpului, biserica s‑a deteriorat foarte mult, având parte de  câteva mici îmbunătăţiri.

Deoarece nu mai prezenta siguranţă pentru credincioşi, în ziua de 15 septembrie 2019, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a pus piatra de temelie pentru noua biserică, pe locul celei vechi. În acelaşi an, la 1 octombrie, au început lucrările de construcţie  la noul locaş de cult. După doar doi  ani de eforturi, cu ajutorul donatorilor, al Consiliului Local, al credincioşilor, majoritatea vârstnici, dar foarte ataşaţi de Sfânta Biserică, prin truda, dorinţa şi credinţa preotului paroh Cornel Techiu, s‑a reuşit construirea unei noi biserici şi amenajarea acesteia cu toate cele necesare slujirii.

Pe 21 decembrie 2021, credincioşii parohiei s‑au bucurat de prezenţa Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a săvârşit slujba de binecuvântare a lucrărilor realizate în acest sat din nordul Câmpiei Bărăganului. Împlinirea duhovnicească, prin sfinţirea bisericii, a venit în ziua de duminică, 5 iunie 2022, zi în care Sfânta Biserică a fost sfinţită. În această binecuvântată zi, dis‑de‑dimineaţă, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a fost întâmpinat de călăreţi îmbrăcaţi în straie populare, alături de bătrâul fluier de cioban, specific zonei. Mai întâi s‑a săvârşit slujba de târnosire a Sfintei Mese. După ce a înconjurat biserica cu slujitorii şi a sfinţit‑o cu Sfântul şi Marele Mir şi apoi a stropit‑o cu aghiasmă, ierarhul a continuat rânduiala prin aşezarea în piciorul Sfintei Mese a unor sfinte moaşte. S‑a continuat cu oficierea Sfintei Liturghii de către  Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, împreună cu soborul de preoţi şi diaconi, timp în care, credincioşii participanţi au avut prilejul de a trece şi a se închina prin Sfântul Altar, la Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă. Copii, tineri şi bătrâni, îmbrăcaţi în straie populare, au fost împărtăşiţi la momentul potrivit de Chiriarhul Dunării de Jos cu Sfintele Taine. Din momentul sfinţirii, biserica i‑a primit ca ocrotitori şi pe Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul a tâlcuit pericopa evanghelică rânduită pentru Duminica a 7‑a după Sfintele Paşte, în care se relatează despre rugăciunea arhierească din Grădina Ghetsimani,  rostită de Domnul Hristos înainte de Sfintele Sale Patimi. De asemenea, le‑a explicat celor prezenţi sensurile duhovniceşti ale sfinţirii bisericii şi necesitatea acesteia în viaţa unei comunităţi creştine.

În semn de preţuire pentru lucrarea desfăşurată în parohia Cuza Vodă,  Înaltpreasfinţia Sa i‑a acordat rangul bisericesc de ,,iconom stavrofor“ preotului paroh Cornel Techiu, iar donatorii care au participat şi au sprijinit lucrările de zidire, de îmbogăţire şi de înfrumuseţare au primit diplome de ctitori.

Deoarece prin Hotărârea Sfân­tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 629/2009, prima duminică de după 1 iunie a fost numită ,,Duminica Părinţilor şi a Copiilor“, Ierarhul Dunării de Jos a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat ,,Duminica Părinţilor şi a Copiilor ‑ rugăciune comună şi conlucrare pentru comuniune şi mântuire“, pentru a dezvolta comuniunea, legătura de iubire şi respect dintre părinţi şi copii. Pentru a accentua mai mult acest aspect, în continuare, în biserica parohială s‑au desfăşurat lucrările conferinţei preoţeşti semestriale de primăvară centrată pe tema omagială a anului 2022 şi anume: ,,Anul omagial al rugăciunii şi al comuniunii creştinilor în biserică“ cu accent pe ,,Rugăciunea din viaţa personală, familială şi comunitară“. Astfel, au fost invitaţi să treacă prin Sfântul Altar familiile preoţilor, doamnele preotese şi copiii din protopopiatele Făurei şi Însurăţei care, apoi, au participat la conferinţă. Au fost analizate activităţile desfăşurate în parohii, aspecte legate de programele pastoral‑misionare şi catehetice din fiecare comunitate creştină. Părintele Arhiepiscop a apreciat hărnicia credincioşilor din această comunitate  a căror principală ocupaţie este oieritul, a subliniat rolul şi importanţa familiei creştine în creşterea şi educarea sănătoasă a copiilor, al rugăciunii personale în cadrul familiei şi în întrega comunitate creştină, contribuţia majoră pe care satul românesc a avut‑o la devenirea istorică a poporului român, izvor al spiritualităţii, al culturii şi al tradiţiilor, rugăciunea fiind oxigenul sufletului, hrana spirituală principală, dialogul pe care credinciosul îl are cu Dumnezeu.

Copiii şcolii gimnaziale din localitate, îmbrăcaţi în costume populare, au interpretat cântece religioase, patriotice şi populare.

Slavă Domnului pentru toate!

Pr. Cornel Techiu