Olipiada interdisciplinară de cultură şi spiritualitate românească – un concurs al bucuriei

Olimpiadă interdisciplinară la Seminarul Teologic din Galați

După multele pro­vo­cări din ultimii doi ani, generate de pandemia Covid, primăvara anului 2022 a adus speranța revenirii la normalitatea mult așteptată în toate domeniile.

În procesul educativ, reluarea concursurilor și competițiilor șco­lare a oferit și câteva noutăți printre care transformarea Concursului național interdisciplinar de limba și literatura română și religie, cultură și spiritualitate românească, în Olimpiadă cu același nume. Conform Regulamentului specific de organizare și desfășurare, obiectivul fundamental al acestei competiții este centrat pe promovarea interdisciplinarității, prin identificarea arhetipului literaturii de inspirație sacră.

Olimpiada valorifică personalitatea culturală deschisă a elevilor din învățământul preuniversitar capabili de performanță și se adresează elevilor creativi, cu un orizont cultural adecvat vârstei, care pot valorifica elemente de antropologie culturală din programele disciplinelor limba și literatură română și religie.

Etapa județeană de anul acesta s‑a desfășurat în data de 12 martie, la Seminarul Teologic ,,Sfântul Apostol Andrei“ din Galați și a reunit 150 de elevi de la numeroase școli și licee ale județului nostru.

După arhiereasca binecuvântare și cuvântul de învățătură oferite de Înaltpreasfințitul Arhiepis­cop Casian al Dunării de Jos în capela instituției de învățământ teologic gălățean, concurenții au susținut proba scrisă a competiției. Subiectele, realizate de Comisia județeană de organizare și evaluare,  au cuprins itemi specifici celor două discipline de concurs, în acord cu tematica generală,  pentru care elevii au avut posibilitatea să‑și demonstreze abilitățile de lectură și de interpretare a textului literar cu tematică sacră și a textului nonliterar despre lume, corelate cu categoria estetică a frumosului, a adevărului și a binelui.

Lucrările au fost evaluate de cadre didactice cu experiență, în echipe mixte (un professor de religie și un profesor de limba și literatură română). Rezultatele obținute de participanți dovedesc interes și preocupare susținută din partea actorilor educaționali (elevi și profesori) pentru însușirea normelor literare și a valorilor morale creștine.

A fost un concurs al bucuriei și al comuniunii de iubire între tineri cu sclipiri în minte și în suflet, care promit un viitor frumos națiunii române și care ne dau speranțe că Dumnezeu nu poate fi uitat de tânăra generație.

Prof. Marin Sultănica

Prof. Oprișan Maria Magdalena,

Inspector pentru disciplina Religie