Veşmântul harului pentru biserica din localitatea Ciureştii Noi

În ziua de 30 august a.c., Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii cu hramurile „Sf. Apostol Toma“, „Sf. Ierarh Alexandru“ și „Sf. Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei“, din localitatea Ciureștii Noi, jud. Galați. După slujba de sfințire, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la un Altar de vară amenajat în apropierea locașului de cult, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Numeroși credincioși din localitatea Ciureștii Noi, dar și din împrejurimi au participat luni, 30 august 2021, cu multă bucurie în suflete, la slujba de sfințire a bisericii din locali­tate.

Bucuria duhovnicească a în­ceput de dimineață, când, Înalt­preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit slujba de târnosire a Sfintei Mese. După ce a înconjurat biserica împreună cu slujitorii și a sfințit‑o prin ungere cu Sfântul și Marele Mir și stropire cu agheasmă, ierarhul a continuat rânduiala prin depunerea în piciorul Sfintei Mese a unui fragment din moaștele unor martiri, continuând cu celelalte momente ale slujbei.

Pentru credincioșii partici­pan­ți, momentul trecerii prin Sfântul Altar, după sfințire, și închinarea la Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfânta Masă, au reprezentat clipe de evlavie și emoție sfântă.

La Sfânta Liturghie au participat şi elevi de la şcolile gimnaziale din localităţile gălăţene Bălăşeşti şi Bereşti, îmbrăcaţi în costume tradiţionale.

La eveniment a fost prezent şi Grupul de bătrâni „Zestrea“ din comuna Barcea, care, la momentul chinonicului, au interpretat pricesne şi cântece patriotice.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhiepiscop a explicat sensurile duhovniceşti ale sfinţirii bisericii, arătând, totodată, contribuția majoră a satului românesc la devenirea istorică a poporului român, care a constituit și încă mai constituie un izvor al spiritualității, al culturii și al tradițiilor.

Aspecte de la târnosirea bisericii

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat personalitatea cu totul deosebită a părintelui Vasile Ciorâță (1906‑1995), fost slujitor al acestei biserici, care, în vremuri potrivnice, a reușit să ridice trei biserici de lut, fapt ce a atras prigonirea sa și a familiei sale de către autoritățile ateo‑comuniste ale vremii.

La final, ca semn de recu­noaștere a activității filantropice deosebite desfășurate atât în parohia Ciureștii Noi, cât și în alte parohii și mănăstiri din Arhiepiscopia Dunării de Jos, dl prof. univ. dr. Alexandru Chiriac, directorul general al Farmaciilor „Myosotis“ a fost distins cu ordinul eparhial „Crucea Sfântului Apostol Andrei“, pentru mireni. În același cadru, domnia sa a primit, din partea Consiliului Local Bălășești, titlul de „Cetățean de onoare al comunei Bălășești“.

Totodată, doamna Maria Stratulat administrator al Farmaciilor „Myosotis“ a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Casian, distincția eparhială „Vrednicia Andreiană“, iar dl Grigoraș Pavel, care a participat la zidirea primei sfinte mese, acum 37 de ani, o diplomă de vrednicie.

De asemenea, dna Dorina Ciorâţă Jelesneac, fiica părintelui Vasile Ciorâță a primit din partea Înaltpreasfinției Sale o diplomă de vrednicie.

După Sfânta Liturghie, Chiriarhul Dunării de Jos a binecuvântat și lucrările care s‑au efectuat la casa parohială cu sprijinul ctitorului principal al bisericii.

 Istoric

Biserica „Sfântul Apostol To­ma“, „Sfântul Ierarh Alexandru“ și „Sfântul Ierarh Varlaam“ din localitatea Ciureștii Noi a fost zidită de săteni, între anii 1981‑1982, în vremea vrednicului de pomenire preot Vasile Ciorâță (1906‑1995) și în timpul păstoririi Arhiepis­copului Antim Nica al Dunării de Jos și al Tomisului.

Distincții pentru ctitorii bisericii

Aceasta a fost sfințită în 20 mai 1984, de arhimandritul Ieronim Motoc, vicarul administrativ de atunci al eparhiei, din încredinţarea Arhiepiscopului Antim.

Dragostea pentru Domnul Hristos a părintelui Vasile Cio­râță și gestul său de a zidi biserică în sat au depășit hotarele așezării în care a slujit șaizeci și trei de ani.

Gestul său de curaj nu a rămas trecut cu vederea de conducerea regimului comunist, care a planificat dărâmarea ctitoriei părintelui. Doar formarea unui scut uman, în jurul bisericii, în frunte cu părintele Vasile, a oprit distrugerea zidurilor.

Deși zidurile bisericii au rămas neatinse, familia părintelui a avut mult de suferit, fiul său, Aurelian, fiind exmatriculat de la Facultatea de Construcții și întemnițat pentru un an, pe motiv că era fiu de preot și autorul proiectului bisericii.

Părintele Vasile Ciorâţă a fost chemat la ceruri în anul 1995, însă amintirea sa este vie printre săteni.

În ultimii ani, cu sprijinul financiar substanțial al dlui prof. univ. dr. Alexandru Chiriac, fiu al satului, s‑au efectuat ample lucrări de restaurare a bisericii, fiind ridicat și un Aşezământ social, rânduit sub ocrotirea „Sfântului Nectarie Taumaturgul“, „Sfântului Mare Mc. Pantelimon“ şi a „Sfântului Luca al Crimeii“.

Pr. dr. Alexandru Bulgaru