Agenda Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian

LITURGICE

23 aprilie – Sf. M. Mc. Gheor­ghe – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite în Catedrala „Sf. M. Mc. Gheorghe și Sf. Iachint de Vicina“ din Tecuci, cu ocazia hramului catedralei şi al oraşului Tecuci şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

24 aprilie Sâmbăta lui Lazăr – săvârşeşte slujba Parasta­su­lui de obște în Capela ,,Sf. Cuv. Casian“ din Reşedinţa arhie­piscopală, ros­tind cuvânt de învățătură.

25 aprilieIntrarea Domnului în Ierusalim – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, hirotonește întru diacon pe teologul George Alexandru Rouă și întru preot pe c. diac. Radian Spânu pe seama bisericii cu hramurile „Sf. Ierarh Nicolae şi Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul“ din localitatea Târlele Filiu, protopopiatul Făurei, judeţul Brăila şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

25‑30 aprilie – participă la slujba Deniilor din Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului Hristos în Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi,  ros­tind cuvânt de învăţătură.

28 aprilie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite în Capela ,,Sf. Cuv. Casian“ din Reşedinţa arhiepiscopală.

29 aprilie – Joia Mare – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii a Sf. Vasile cel Mare unită cu Vecernia în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, urmată de Rânduiala Spălării Picioarelor; săvârşeşte slujba Deniei celor 12 Evanghelii în Catedrala Arhiepiscopală.

30 aprilie Vinerea Mare – săvârşeşte slujba Vecerniei din Sâmbăta Mare şi ritualul scoaterii Sfântului Epitaf  în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi; săvârșește slujba Deniei Pro­hodului Domnului în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi.

Prohodul Domnului la Catedrala Arhiepiscopală din Galați

1 maiSâmbăta Mare – întâmpină, la Catedrala Arhiepis­copală din Galați, Lumina Sfântă de la Ierusalim, preluată de la Bucureşti de o delegaţie a Eparhiei Dunării de Jos, oferind‑o preoţilor din protopopiatele Galaţi şi Tg Bujor.

2 mai Sfintele Paşti – oficiază slujba Canonului Învierii şi Sfânta Liturghie pascală în Catedrala Arhiepiscopală; săvârşeşte slujba Vecerniei speciale, a celei de‑a „doua Învieri“ în Catedrala Arhiepiscopală,  rostind cuvânt de învăţătură.

3 maiSfintele Paști – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala „Nașterea Domnului“ din municipiul Brăila şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

4 maiSfintele Paști – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii la biserica „Sfântul Ierarh Atanasie Patelarie“ din  municipiul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

5 maiSf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou – participă la Sfânta Liturghie, la biserica „Sf. Mare Mc. Dimitrie şi Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou“ din municipiul Galaţi şi rostește cuvânt de învăţătură cu ocazia celui de‑al doilea hram al acestui sfânt lăcaş.

Praznicul Izvorului Tămăduirii, la Brăila

7 maiIzvorul Tămăduirii – să­vârşeşte, în biserica parohiei mixte româno‑elene ,,Buna Vestire“ din Brăila, slujba Sfin­tei Liturghii, precum şi slujba Aghesmei celei mici, rostind cuvânt de învăţătură, cu prilejul sărbătorii celui de‑al doilea hram al bisericii.

9 mai – Duminica a II‑a după Sfintele Paști (a Sf. Ap. Toma) – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte slujba de pomenire pentru Arhiepiscopul Antim Nica, la 27 de ani de la trecerea la cele veşnice.

16 mai – Duminica a III‑a după Sfintele Paști (a Sfintelor Femei Mironosițe) – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură; rostește cuvânt de învățătură și binecuvintează credincioșii par­­ti­cipanți la slujba Sfintei Liturghii de la biserica ,,Sf. Sfințit Mc. Antim, Episcopul Nicomidiei și Sfintele Femei Mironosițe“ din Galaţi, cu prilejul sărbătorii celui de‑al doilea hram al bisericii.

21 maiSfinţii Împăraţi Con­stantin şi Elena – slujeşte, împreună cu ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la Sfânta Liturghie, prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi săvârşită la Altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală din Bucureşti, cu ocazia hramului istoric al acestui sfânt lăcaş.

22 mai – săvărșește, în cimitirul Parohiei Fundeanu, Protopopiatul Tg. Bujor, jud. Galați, slujba Parastasului pentru preotul martir Constantin Varlam.

23 mai – Duminica a IV‑a după Sfintele Paști (Vindecarea slă­bănogului de la Vitezda) – săvâr­şeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

Duminica Orbului, la Galați

26 mai – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii, împreună cu Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, Preasfințitul Ignatie, Episcopul Hușilor și Preasfințitul Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, la Paraclisul  „Învierea Domnului și Sf. Ier. Spiridon al Trimitundei“ al Centrului Eparhial din Cahul – Republica Moldova, rostind cuvânt de învățătură.

28 mai – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

30 mai – Duminica a V‑a după Sfintele Paști (a Samarinencei) – săvârşeşte slujba de sfințire a bisericii Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului“ – Cudalbi, județul Galați, urmată de Sfinta Liturghie,  conferă post‑morten Ordinul eparhial „Sf. Ap. Andrei“, doamnei Eugenia Panu, principalul ctitor al mănăstirii, iar pcuv. Maicii Starețe Mariani Popa distincția „Crucea Sfântului Apostol Andrei“ și rosteşte cuvânt de învăţătură.

2 iunie  – participă, în Capela Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi, la slujba Sfintei Liturghii, cu prilejul conferinței pastoral‑misionare de primăvară a Protoieriilor Galați, Covurlui și Tg. Bujor, rostind cuvânt de învățătură.

3 iunie – participă, în Capela „Sf. Mare Mc. Pantelimon“ a Așezământului eparhial de la Lacu Sărat, la slujba Sfintei Liturghii, cu prilejul conferinței pastoral‑misionare de primăvară a Protoieriilor Făurei și Însurăței, rostind cuânt de învățătură.

ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian în mijlocul elevilor de la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galați

4 iunie – slujește, la Niculiţel, jud. Tulcea, la Sfânta Liturghie împreună cu ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului și PS Visarion, Episcopul Tulcii cu ocazia prăznuirii Sfinţilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip.

6 iunie – Duminica a V‑a după Sfintele Paști (Vindecarea orbului din naștere) – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

9 iunie – săvârşeşte slujba Odo­vaniei praznicului Învierii Dom­­nului în Capela ,,Sf. Cuv. Casian“ din Reşedinţa arhiepis­copală; săvârşeşte slujba Vecerniei cu Litia la biserica „Înălțarea Domnului“ din municipiul Galaţi, sfinţeşte icoanele Sf. Gherasim din Chefalonia şi Sf. Ioan Rusu şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

10 iunieÎnălţarea Domnului – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepis­copală, hirotonește în diacon pe teologul Valentin Postea  şi rosteşte cuvânt de învăţătură; conduce procesiunea organizată cu ocazia Zilei Naționale a Eroilor şi săvârşeşte slujba de pomenire a acestora la Cimitirul  „Eternitatea“ din municipiul Galaţi, rostind cuvânt de învăţătură; conduce procesiunea organizată cu ocazia Zilei Naționale a Eroilor şi săvârşeşte slujba de po­menire a acestora la Cimitirul  „Sf. Împăraţi“ din municipiul Brăila, rostind cuvânt de învăţătură.

SOCIAL – CULTURALE

21 aprilie – prezidează,  în  Aula „Episcop Melchisedec Ştefă­nescu“ din incinta Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie con­ferinţa intitulată „Păresimile, calea spre Paşti“ și rostește o alo­cuțiune.

23 aprilie – oferă mai multe ajutoare Spitalului Municipal „Anton Cincu“ din Tecuci.

Conferința preoțească semestrială a preoților din Protoieriile Galați, Covurlui și Tg. Bujor

17 mai – participă, la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galați,  la întâlnirea cu cadrele diac­tice şi cu elevii seminariști, re­veniţi pe băncile şcolii după o perioadă îndelungată de cursuri desfăşurate doar în mediul online.

23 mai – oferă, în parcul Reşedinţei Arhiepiscopale, o agapă tradiţională și pachete cu alimente de primă necesitate şi produse de igienă persoanelor cu deficienţe locomotorii şi însoţitorii acestora participanți la Sfânta Liturghie  de la Catedrala Arhiepis­copală, în Duminica vindecării slăbănogului.

28 mai – prezidează online, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice susţinută de studenţi şi masteranzi din cadrul Departamentului Teologic al Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi.

2 iunie – oferă daruri elevilor de la clasele primare ale Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.

3 iunie – prezidează, în Sala „Sf. Ioan Evanghelistul“ din cadrul Așezământului „Sf. M. Mc. Pantelimon“ – Lacu Sărat, cursul festiv al elevilor claselor a XII‑a de la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galați, rostind cuvânt de binecuvântare.

6 iunie – oferă, în parcul Reşedinţei Arhiepiscopale, o aga­pă tradiţională și pachete cu alimente de primă necesitate şi produse de igienă persoanelor cu deficienţe de vedere şi însoţitorii acestora, participanți la Sfânta Liturghie  de la Catedrala Arhiepis­copală, în Duminica vindecării orbului din naștere.

12 iunie – participă la evenimentul „Noaptea europeană a muzeelor“, desfăşurat la Palatul Episcopal – Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos.

ADMINISTRATIVE

Conferința preoțească semestrială a preoților din Protoieriile Făurei și Însurăței

19 aprilie – prezidează, la Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard“ din Galați, conferința administrativă cu preo­ții din Protopopiatul Galați.

20 aprilie – prezidează, în Sala „Sf. Ioan Evanghelistul“ din cadrul Așezământului „Sf. M. Mc. Pantelimon“ – Lacu Sărat, conferința administrativă cu preoții din Protopopiatul Brăila.

22 aprilie – prezidează, la Cen­trul Eparhial, şedinţa de lucru a Per­manenţei  Consiliului Epar­hial.

23 aprilie – prezidează, în Catedrala „Sf. Mare Mc. Gheor­ghe“ din municipiul Tecuci, con­ferința administrativă cu preoții din Protopopiatele Tecuci și Ni­corești.

22 mai – vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului“ ‑ Adam, Protopopiatul Tg. Bujor, judeţul Galaţi; vizitează comunitatea parohială din localitatea Fundeanu, Protopopiatul Tg. Bujor,  jud. Galați.

25 mai – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Per­manenţei  Consiliului Eparhial.

29 mai – vizitează și cercetează canonic obștea Mănăstirii „Sf. Trifon“, Protopopiatul Galați, jud. Galați.

30 mai – vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului“ ‑ Cudalbi, Protopopiatul Covurlui, jud. Galaţi.

2 iunie – prezidează, la Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard“ din Galați, conferința semestrială de primăvară cu preoții din Protopopiatele Galați, Covurlui și Tg. Bujor.

3 iunie – prezidează, în Sala „Sf. Ioan Evanghelistul“ din cadrul Așezământului „Sf. M. Mc. Pantelimon“ – Lacu Sărat, conferința semestrială de primăvară cu preoții din Protopopiatele Făurei și Însurăței.

4 iunie – vizitează șantierul bisericii Parohiei mixte româno‑elene „Buna Vestire“ din municipiul Brăila.

8 iunie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Per­­manenţei  Consiliului Eparhial.

PRIMIRI

1 mai – primeşte, la Reşedinţa Arhiepiscopală, pe Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

Pr. Gabriel Mungiu, secretar eparhial