Ne‑a părăsit un mare Dascăl al Ortodoxiei la Sibiu!

La trecerea la Domnul a părintelui profesor universitar Ioan Ică, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a transmis următorul mesaj:

Plecarea din lumea noastră spre cereştile lăcaşuri a Părintelui Profesor Universitar Ioan Ică, supranumit Seniorul pentru a se preciza prezența inconfundabilă a iubitului său fiu şi ucenic în Teologie, Părintele Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică Junior este fără îndoială pentru Teologia românească o nouă biruință în ceata nemuritorilor, iar pentru noi, cei ce l‑am cunoscut și l‑am urmat în demersurile cunoaşterii tainelor dumnezeieşti, o uriaşă pierdere, deoarece un astfel de magistru în viața noastră reprezintă şi un dar şi un model şi un suflu duhovnicesc aparte, cu atât mai mult cu cât secularizarea pune la încercare mărturisirea sinceră şi curată a iubirii nemărginite a lui Dumnezeu pentru noi, cei suferinzi de prietenia şi ajutorul aproapelui. Părintele Profesor Ică este un model în cercetarea atentă de sine prin munca asiduă a „ocnaşului Duhului“ în „stâncile abrupte“ ale viețuirii neşlefuite fără sfintele rânduieli, porunci şi nevoințe duhovniceşti.

În timp de prigoană ateo‑comunistă a reuşit să înnobileze sufletul său sensibil şi să îmbogățească mintea sa ageră cu „vagoanele“ de cărți de cultură a minții şi a inimii, devenind un adevărat „benedictin“ în casa aidoma unei chilii călugăreşti şi un savant în mijlocul familiei modeste, demnă şi harnică. Din această familie au odrăslit trei mărturisitori ai credinței în timp de necredință:  Profesorul, fiul Profesor, tot de Teologie şi Doamna preoteasă, tot teolog.

Promovarea sa la catedra de Dogmatică de la fostul Institut de Teologie Universitară din Sibiu a fost o mare şansă pentru un nou suflu duhovnicesc, aprins cu decenii în urmă în vatra şaguniană de neuitatul teolog al iubirii, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae.

Bine pregătit în cultura clasică universală şi românească, logic în construcția argumentării, Părintele Profesor Ioan Ică a aşezat în tiparele didactice duhul trăirii şi viețuirii în Hristos şi patosul misionar de sorginte filocalică.

De aceea, Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru rodirea bogată a dascălului cult, luminat şi smerit a cărei revărsare de entuziasm creştin, purificator de patimi şi promotor de virtuți filantropice s‑au aşezat ca „semințele“ în sufletele şi în inimile zecilor de generații de teologi, azi slujitori destoinici ai teologiei şi misiunii în Biserica noastră.

Dar bucuria sa cea mai mare va fi fost creșterea, devenirea și mărturia fiului său, Părintele Pro­fesor Ioan Ică Jr. la măsurile dascălului profund mărturisitor și misionar, întru toate demn de o moșternire atât de bogată și de folositoare Bisericii și Neamului nostru credincios.

Dumnezeu să‑l așeze în ceata aleșilor pe Părintele Profesor Ioan Ică, să mângâie familia îndoliată, să întărească în mărturie corpul academic căruia i‑a aparținut și să ne ofere aceeași tărie în iubirea pe care a revărsat‑o Părintele Profesor în lumea noastră.

Dumnezeu să‑l odihnească cu drepții!

† Casian,

Arhiepiscopul Dunării de Jos