Agenda Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian

LITURGICE

17 decembrie – Sf. Proroc Daniel – săvârşeşte slujba de sfin­țire a bisericii cu hramurile „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul și Sfântul Proroc Daniel“ din municipiul Galați și rostește cuvânt de învățătură.

18 decembrie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

20 decembrie Sf. Mc. Ignatie Teoforul – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură.

22 decembrie – săvârşeşte, la monumentul martirilor Revoluţiei din Cimitirul „Eternitatea“, în  prezenţa reprezentanţilor militarilor, jandarmilor, autorităţilor gălăţene, ai asociaţiilor locale de revoluţionari şi a membrilor familiilor martirilor, slujba de pomenire a eroilor martiri ai Revoluţiei din decembrie 1989 și rostește cuvânt de învățătură.

25 decembrie Naşterea Domnului săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură.

26 decembrie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala ,,Naşterea Domnului“ din municipiul Brăila şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

27 decembrie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură.

31 decembrie – săvârşeşte Slujba din noaptea trecerii dintre ani în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură.

1 ianuarie Tăierea‑împrejur după trup a Domnului. Sf. Vasile cel Mare – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură; oficiază slujba de Tedeum şi binecuvintează programul organizat de Mănăstirea şi Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi, cu ocazia hramului acestora.

3 ianuarie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură.

5 ianuarie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați urmată de sfinţirea Aghesmei Mari, rostind cuvânt de învăţătură.

Sfin­țirea altarului bisericii cu hramurile „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul și Sfântul Proroc Daniel“ din municipiul Galați

6 ianuarie  Botezul Domnului (Boboteaza) – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați urmată de sfinţirea Aghesmei Mari, rostind cuvânt de învăţătură.

7 ianuarie Sf. Ioan Bote­zătorul – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii la biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul“ din municipiul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

8 ianuarie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

10 ianuarie săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură.

14 ianuarie săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Capela ,,Sf. Cuv. Casian“ din Reşedinţa arhiepiscopală.

15 ianuarie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

17 ianuarie săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, în Catedrala Ar­hiepis­copală din Galaţi slujba Parastasului pentru Episcopul Chesarie al Dunării de Jos, la împlinirea a 133 de ani de la naşterea sa și pentru Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, rostind un cuvânt de evocare a acestor ierarhi;– săvârşeşte în biserica „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare“ din municipiul Galați o slujbă de mulţumire, precum şi parastasul pentru slujitorii şi ctitorii acestui sfânt lăcaş trecuţi la Domnul, rostind cuvânt de învățătură.

22 ianuarie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

24 ianuarie săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați urmată de slujba de Tedeum închinată zilei Unirii Principatelor Române, rostind cuvânt de învățătură; săvârşeşte slujba de Tedeum în biserica ,,Vovidenia“ din municipiul Galaţi, închinată zilei Unirii Principatelor Române şi slujba de pomenire a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a mamei sale ‑ Sultana Cuza ‑ şi a făuritorilor Unirii, urmate de un cuvânt de învăţătură.

25 ianuarie – Sf. Ierarh Grigorie Teologul – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în biserica ,,Sf. Grigorie Teologul“ din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş.

27 ianuarie – Aducerea moaş­telor Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Capela ,,Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf. Macrina cea bătrână“ din cadrul Centrului pastoral, cultural şi filantropic „Sf. Cuv. Ioan Casian“ ‑ Galaţi, rostind cuvânt de învăţătură.

SOCIAL – CULTURALE

Pomenirea eroilor Revoluției din decembrie 1989

15 decembrie – prezidează prin videoconferință, în Sala ,,Episcop Chesarie Păunescu“ din cadrul Centrului Eparhial – Galaţi, întâlnirea duhovnicească cu elevi de la liceele din cele două judeţe ale eparhiei, cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului.

22 decembrie – binecuvintează, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, grupurile de colindători de la Aşezământul Social‑Filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din Galaţi şi Grupul folcloric „Glasul odăieşilor“ din localitatea Odaia Manolache, judeţul Galaţi.

15 ianuarie – participă, în Sala „Episcopul Chesarie Păunescu“ din cadrul Centrului eparhial, prin intermediul unei platforme de comunicare on‑line la momentul comemorativ dedicat „Luceafărului poeziei româneşti“ – Mihai Eminescu, la care au participat cadre didactice şi elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi.

17 ianuarie – binecuvintează elevii asistaţi în cadrul Centrului multifuncţional pentru copii de la Parohia „Sf. Cuv. Antonie cel Mare“ – Galaţi, oferindu‑le daruri.

24 ianuarie – participă la manifestările dedicate sărbătoririi a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române, la biserica ,,Vovidenia“ şi la statuia Domnitorului Al. I. Cuza din municipiul Galaţi.

27 ianuarie – participă,  în  Aula „Episcop Melchisedec Ştefănescu“ din incinta Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie la Simpozionul studenţesc intitulat: „Sfinţii Trei Ierarhi, modele actuale pentru studenţi“, organizat de Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi, rostind cuvânt de învățătură.

28 ianuarie participă, în Sala „Episcopul Chesarie Păunescu“ din cadrul Centrului eparhial, prin intermediul unei platforme de comunicare on‑line la Simpozionul interliceal „Misiunea Sfinților români în lume, după modelul Sfinților Trei Ierarhi“, organizat de Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi.

ADMINISTRATIV – SINODALE

14 decembrie prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

18 decembrie – prezidează prin videoconferinţă consfătuirea duhovnicească cu preoții din Eparhie pentru organizarea şi desfăşurarea în condiţiile actualei pandemii a programelor pastoral‑misionare şi social‑filantropice prilejuite de sfintele sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei.

23 decembrie prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

Simpozion studențesc la Galați

1 ianuarie – vizitează Mănăstirea şi Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi, cu ocazia hramului acestora.

11 ianuarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

18 ianuarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

19 ianuarie – vizitează șantierul sediului Protopopiatului Covurlui din localitatea Pechea, județul Galați; vizitează şi cercetează canonic obştile Mănăstirilor „Sfânta Treime“ ‑ Buciumeni și „Adormirea Maicii Domnului“ – Adam din județul Galați; vizitează șantierul bisericii din parohia Ciureștii Noi, Protopopiatul Tg. Bujor, județul Galați.

25 ianuarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

PRIMIRI

22 decembrie – primeşte, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, Corul Garnizoanei Brăila, care a interpretat colinde tradiţionale, rostind cuvânt de binecuvântare; primeşte, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, un grup de colindători de la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galați.

24 decembrie  – primeşte, la Reşedinţa arhiepiscopală, soborul slujitorilor Catedralei Ar­hiepiscopale veniţi cu icoana Naşterii Domnului, cu prilejul sărbătorii Ajunului Naşterii Domnului.

5 ianuarie – primeşte, la Reşedinţa arhiepiscopală, soborul slujitorilor Catedralei Arhiepiscopale, cu prilejul Ajunului Botezului Domnului.

13 ianuarie – primește, la Centrul eparhial, pe pc. pr. lect. dr. Lucian Petroaia, directorul Departamentului Teologic al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie din cadrul Universității „Dunărea de Jos“ din Galați.

26 ianuarie – primește, la Centrul eparhial, pe pc. pr. Costel Bulgaru, directorul Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din  Galați.

Pr. Gabriel Mungiu, secretar eparhial