Cabinete medicale moderne pentru mănăstirile eparhiei

Dotări medicale pentru mănăstirile eparhiei

Parcurgem o perioadă dificilă și periculoasă din punct de vedere al stării de sănătate a populației, datorită apariției și răspândirii în întreaga lume a bolii provocate de noul coronavirus. Datorită acestui fapt, în cadrul Sinaxei monahale eparhiale, care s‑a desfăşurat în data de 8 septembrie 2020 la Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului“ – Cudalbi, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a avut inițiativa și a acordat arhiereasca binecuvântarea pentru implementarea Proiectului de înfiinţare de cabinete medicale în cadrul fiecărui aşezământ monahal din Eparhia Dunării de Jos, respectiv dotarea acestora cu minimul instrumentar de investigaţie, precum  şi cu medicamente de protecţie şi imunizare a viețuitorilor din respectivele mănăstiri.

Urmând sfatul și recomandarea Chiriarhului nostru, pe parcursul lunilor septembrie – noiembrie 2020, stareţii şi stareţele din mănăstirile Eparhiei au realizat igienizarea şi amenajarea corespunzătoare a spaţiile pentru respectivele cabinete de tratament.

Acestei iniţiative mai mult decât necesare şi binevenite, în special în mănăstirile de maici, cu multe vieţuitoare înaintate în vârstă, i s‑a alăturat cu generozitate dl prof. univ. dr. Alexandru Chiriac – manager al lanţului de farmacii Myosotis, care a achiziţionat mobilierul necesar (pat de consultaţie/tratament, dulap pentru medicamente, masă şi scaune), aparatele pentru controlul parametrilor medicali de referinţă (tensiometru, glucometru, pulsoximetru, termometru), dar şi diverse produse medicale (vitamine, minerale, medicamente pentru imunizare, dezinfectanţi etc.).

Acţiunea de utilare a spaţiilor în cauză s‑a desfăşurat la sfârşitul lunii noiembrie 2020, prin deplasarea la mănăstiri a dlui Alexandru Chiriac şi a echipei domniei sale, după următorul program: marți 24 noiembrie 2020 a fost amenajat cabinetul de la Mănăstirea „Sf. Vasile cel Mare“ – Galaţi; în data de 25 noiembrie 2020 au fost dotate mănăstirile Adam, Toflea, Cârlomăneşti şi Buciumeni, jud.  Galaţi, în următoarea zi mănăstirile Măxineni şi Lacu Sărat, jud. Brăila, respectiv Mănăstirea „Sf. Arhangheli“ – Galaţi, iar vineri, 27 noiembrie 2020 – Mănăstirea Cudalbi, jud. Galaţi. Un alt cabinet aflat în curs de amenajare este cel de la Mănăstirea de maici „Sf. Ioan Gură de Aur“ din cadrul Centrului Eparhial.

Continuând tradiția mănăstirească a bolnițelor, unde erau îngrijiți în trecut (până spre începutul secolului al XVIII‑lea) nu doar călugării bolnavi, ci și credincioși din zonele apropiate, la vremea aceea nefiind încă înființate spitale, actualele așezăminte socio‑medicale din Eparhie, precum și cabinetele de tratament nou‑înființate în cadrul mănăstirilor noastre vin să dea încă o dată mărturie despre iubirea și purtarea de grijă a Bisericii nu doar pentru binele sufletesc și mântuirea credincioșilor săi, ci și pentru vindecarea trupească și sănătatea persoanei umane, ca dar și binecuvântare de la Dumnezeu.

Pr. Gelu Aron