Apropiere sufletească, didactică şi metodică de la dascăl la elevi în timp de Pandemie

Binecuvântare chiriarhală pentru absolvenții Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“ – promoția 2020

Puţini dintre noi măsurăm cu atenţia cuvenită încercarea prin care le este dat tinerilor să treacă în timpul studiilor, la distanţă de şcoală şi pe o cale a instruirii virtuale, fără o prezenţă nemijlocită, comunitară şi izvorâtoare de putere, energie şi emulaţie spirituală, formativă şi temeinic ancorată în frumoasa pedagogie a modelelor pe calea dintre maestru, dascăl şi ucenic.

Cu atât mai mult se resimt astfel de situaţii în viaţa tinerilor seminarişti. Le‑a fost dat să se ocupe, aşa cum a dat Dumnezeu, de pregătirea pentru bacalaureat. Din fericire s‑au oferit la rugămintea noastră doi profesori de excepţie: Acad. I. Cândea şi Viorel Mortu.

Le‑a prins bine acest ajutor dezinteresat; elevii s‑au achitat admirabil de îndatorirea lor şi astfel au obţinut rezultate bune şi foarte bune la bacalaureat.

Îi felicit!

† Casian

Arhiepiscopul Dunării de Jos

 

Redăm în continuare scrisoarea de mulţumire a absolvenţilor Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“ – promoţia 2020, adresată Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian:

 

Înaltpreasfinţite Părinte Arhiepiscop,

Cu aleasă preţuire şi deosebită bucurie, noi, elevii promoţiei 2016‑2020 ai Seminarului aflat sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei, Vă adresăm sincerele noastre mulţumiri pentru toată grija părintească, bunătatea şi căldura dragostei pe care le‑aţi arătat şi le arătaţi faţă de noi.

Dorim să Vă mulţumim că ne‑aţi purtat, cu părintească grijă, în rugăciunile Înaltpreasfinţiei Voastre şi aşa aţi reuşit să menţineţi comuniunea dintre noi în cel mai frumos chip şi în cea mai smerită formă, la picioarele Crucii Mântuitorului. Fiind cuprinşi de întristarea apariţiei acestei pandemii, Sfintele Liturghii şi rugăciunile împreună cu Înaltpreasfinţia Voastră au fost o punte către normalitatea noastră, punte prin care sufletele noastre s‑au putut hrăni şi întări în Hristos.

Sfântul Apostol Pavel îl întăreşte pe Timotei spunându‑i: „Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale.“ Această înţelegere părintească şi acest sprijin moral l‑am primit cu blândeţe de la Înaltpreasfinţia Voastră. Prin urmare, ne‑aţi aşezat în lumină prin rugăciunile pe care le înălţaţi către Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, şi ne‑aţi uşurat pregătirea examenului de bacalaureat. La reîntoarcerea pe băncile şcolii ne‑aţi pus în faţă doi titani ai şcolii româneşti: un mare istoric şi un profesor de elită pentru limba şi literatura română. Sfaturile lor au fost printre cele mai iscusite, mergând la miezul problemelor şi temerilor pe care le‑am avut şi noi, cei care urma să susţinem acest examen.

Reîntorcându‑ne în sânul şcolii noastre am simţit chemarea celui mai drag loc al nostru, capela Seminarului, unde ne începeam şi unde ne sfârşeam în rugăciune fiecare zi, aducându‑I Domnului toate grijile şi întristările noastre, dar şi bucuriile şi prilejurile de părtăşie duhovnicească. Nu vom uita niciodată cum după fiecare serbare a Seminarului, după fiecare bucurie omenească, veneam în capela noastră dragă şi aveam parte şi de bucuria noastră sufletească, rugăciunea de mulţumire, alături de Înaltpreasfinţia Voastră.

Întipărite în inimile şi în memoria noastră vor rămâne mereu icoana Maicii Domnului de la intrarea în capelă şi cuvântul Înaltpreasfinţiei Voastre în care ne spuneaţi că Maica Domnului este bucuroasă când intrăm în capelă şi cum se întristează atunci când păşim spre a părăsi cuibul în care am petrecut timp de 4 ani.

Dorim ca Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos să Vă ţină sănătos şi în bună stare şi, ca nişte fii duhovniceşti mai mici, mica noastră turmă, cerem binecuvântarea Înaltreasfinţiei Voastre. Amin!

Întru mulţi ani, Stăpâne!

 

Ai Înaltpreasfinţiei Voastre fii duhovniceşti, elevii promoţiei 2016‑2020