Mănăstirea Cârlomăneşti 570 de ani de la atestare

Zi de sărbătoare la Mănăstirea Cârlomănești

De aproape şase secole la hotarul de nord al Eparhiei Dunării de Jos stă de strajă cetatea spirituală Mănăstirea Cârlomăneşti aşezată sub oblăduirea Sfântului Nicolae şi a Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care prin vieţuitorii ei, „santinele“ duhovniceşti, au apărat, păstrat şi transmis moştenirea de credinţă şi tradiţie ortodoxă strămoşească. Acest lucru îl confirmă Academia Română şi Patriarhia Română în lucrarea de excepţie „Istoria monahismului românesc“.

În tradiţia poporului român, luna august marchează începutul călătoriei duhovniceşti a postului rânduit Adormirii Maicii Domnului. În fiecare seară a postului, creştinii au trăit bucuria comuniunii cu părintele lor în bisericile parohiale şi, toţi împreună, cu Înaltpreasfinţitul Părinte Chiriarh clipele de rugăciune şi de zidire duhovnicească de la sfintele mănăstiri închinate Maicii Domnului. Astfel, călătoria aceasta a avut momentul împlinirii la slujba de Prohodire a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, în care prin cuvântul de folos al Înaltpreasfinţitului Părinte Casian ni s‑a adus „bucurie tuturor celor necăjiţi“. Obştea Mănăstirii Tudor Vladimirescu şi creştinii din jurul acesteia au primit binecuvântare de la Maica Domnului şi „ajutor în toate încercările şi neputinţele“ prin momentul de comuniune liturgică realizat în prezenţa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale.

Duminică, 16 august 2020, ziua prăznuirii Sfinţilor Martiri Brâncoveni, dar şi „Duminica Migranţilor Români“, potrivit hotărârii Sfântului Sinod, a îmbrăcat cu binecuvântare, bucurie şi speranţă, obştea Mănăstirii Cârlomăneşti şi a credincioşilor din zonă la hramul aşezământului. Bucuria zilei a început cu stropi de ploaie aşteptată de mult timp şi cu reîntâlnirea dintre credincioşi şi preoţi cărora Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop le‑a transmis balsam de binecuvântari şi mângâiere sufletească. La momentul cuvenit, tineri îmbrăcaţi în portul naţional de la Parohia Brătuleşti au prezentat în „Balada Sfinţilor Brâncoveni“ curajul de mărturisire al credinţei şi de martiraj al poporului român. În cuvântul de folos al Chiriarhului Dunării de Jos, pe lângă învăţătura Sfintei Evanghelii, a fost prezentat mesajul Preafericitului Patriarh Daniel pentru „Duminica Migranţilor“, evidenţiindu‑se viaţa şi exemplul Sfinţilor Brâncoveni pentru fiecare român din ţară sau din străinătate. Creştinii care lucrează peste hotare au vorbit despre problemele cu care se confruntă departe de ţară. În anul filantropiei creştine, Centrul Eparhial a oferit daruri cu pachete de alimente şi produse de igienă familiilor cu mulţi copii. De aceste daruri s‑a bucurat şi o mamă cu 12 copii. Pentru marcarea acestui eveniment, s‑a organizat în curtea mănăstirii o expoziţie de carte românească, autorii fiind personalităţi care au trăit şi au scris în străinătate: Mircea Eliade, Emil Cioran, Paul Goma, Lidia Stăniloae etc.

Pentru toţi cei prezenţi, mănăstirea a pregătit 500 de recipiente cu agheasmă, pliculeţe cu anafură şi iconiţe. A fost de consemnat pozitiv şi ţinuta exemplară a participanţilor în raport cu măsurile impuse de situaţia de alertă.

Pr. Gheorghe Joghiu