Noi apariţii editoriale

Încununând corolarul edi­­­țiilor comemorative tipărite cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop dr. Casian Crăciun al Dunării de Jos, dedicate Părintelui cărturar care a fost Patriarhul Nicodim Munteanu (Arhimandrit de scaun la Dunărea de Jos, 1902‑1908 și director la Seminarul „Sf. Andrei“ din Galați, 1908‑1909), Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos a scos anul trecut, an dedicat acestei personalități de frunte a Bisericii Ortodoxe Române, mai multe volume de mare folos duhovnicesc. Pe trei dintre ele vi le prezentăm acum. Ele au apărut în prime ediții în anii când acest truditor neobosit se afla la Galați, la îndemnul și sub binecuvântarea episcopului de atunci, Pimen Georgescu, și s‑au răspândit „ca pâinea caldă“, așa cum ar trebui să se răspândească și acum, fiindcă un cuvânt de suflet, așa cum este el rostit sau scris de un învățător  duhovnicesc este ca o „pâine“ din care trebuie să guste toți creștinii.

„CĂLĂUZA CREȘTI­NULUI LA BISERICĂ sau Cum se cuvine să stea creștinul în biserică la slujba Sfintei Liturghii“ este titlul primului volum pe care dorim să‑l aducem în atenția cititorilor noștri. Arhimandritul de atunci, care semna Nicodem Munteanu, conștient de necesitatea catehizării poporului care intră în biserici fără să știe bine pentru ce intră – atunci ca și acum ‑ ce anume se întâmplă acolo și ce atitudine să aibă în Casa Domnului și față de actul liturgic, a scris cu răbdare, deslușind pas cu pas, fiecare etapă: de la pregătirea de cu seară la ceasul intrării și al ieșirii din biserică, la cum și când trebuie să sărutăm icoanele, cum să ascultăm și să participăm la Sf. Liturghie, înțelegând ce reprezintă fiecare gest al preotului, fiecare vorbă și fiece cântare. Ce trebuie să faci ca să te împărtășești, ce trebuie să faci dacă nu te împărtășești, ce este și de ce și când se dă anafura, ce rugăciuni se spun înainte și după slujbă și ce viață curată trebuie să trăiască un creștin care primește și apoi răspândește și el cuvântul Domnului.

Din această carte, măr­tu­risește autorul în „Înainte cuvântare“, după o lună nu mai era în depozit niciun exemplar – atât de mare a fost setea de cunoaștere a creștinilor în anul 1905. A fost republicată în 1907. Și iată, prin grija Întâistătătorului Arhiepiscopiei Dunării de Jos, acum, în 2019. Nevoia de cunoaștere nu are margini și cei ce pășesc pragul bisericii sunt mereu interesați să păstreze bunele rânduieli, deci merită și astăzi să apară într‑un tiraj corespunzător. Textul ei este viu, exprimarea clară și pe înțeles, ușoară și plăcută la lectură. V‑o recomandăm tuturor!

„CE SĂ CREZI ȘI CUM SĂ TRĂIEȘTI  adică sâmburele cre­dinței și moralei creș­tine“, a doua carte semnată de Arhimandritul Nicodem Munteanu este un  mereu nou îndemn la viață creștinească. Sfaturile lui, de apropiat Părinte duhovnicesc, sunt și astăzi vii: „Sârguiește‑te cât poți să sporești în viață curată și în fapte bune, chemând pururea pe Dumnezeu în ajutor! El prin atotputernicul Său har, va ajuta dorințelor tale celor bune și, prin năzuința ta, se va săvârși mântuirea ta“.

Și această carte a apărut în două ediții, 1905 și 1907. La prima ediție, episcopul Pimen al Dunării de Jos are un cuvânt de început în care ne încredințează: «A ști „ce să crezi“ și a‑ți da seama „cum să trăiești“ este a cunoaște cea mai înaltă și cea mai folositoare învățătură ce poate să aibă omul.» Iar în cuvântul „Către cititor“, ne înștiințează că meritul pentru publicarea unor astfel de lucrări revine societății „Solidaritatea“ a preoților din Eparhia Dunării de Jos. Autorul cărții era și președintele comitetului acestei societăți, secțiunea Covurlui, așa că drepturile de autor, la fiecare publicare, el le‑a cedat societății, pentru întreținerea Azilului de văduve și orfani, înființat de această societate. Astfel, cartea a fost tipărită în – atenție! – 10.000 de exemplare, din care o parte urma a se da spitalelor, azilelor și închisorilor din eparhie, pentru a fi citite de cei care le ocupă, iar restul urma a se vinde în folosul azilului sus‑numit.

Extraordinară pildă de mi­sionarism și milă creștină!

„CUVÂNTĂRI LITURGICE“ este a treia carte pe care o pre­zentăm  a Ar­hi­man­dritu­lui Nicodem Mun­teanu, re­­­publicată, apă­­­rută într‑o primă ediție în 1906. În cuvântul „Către cititori“ al autorului, el anunță că a decis publicarea acestor cuvântări pentru a îmbogăți „literatura amvonului“, făcându‑le clare și ușor de citit și de înțeles pentru oricine.

Și atunci, ca și acum, nu toți cei ce intră în biserică înțeleg ceea ce văd și aud. Unii vin ca la o „piesă“ cu care s‑au obișnuit și nu se străduiesc să‑i pătrundă înțelesul. Cartea Arhimandritului Nicodem are tocmai rostul de a da un sens actului liturgic, de a‑l apropia de inima și mintea creștinului, fie el cult ori de rând, pentru ca adevărul propovăduit în biserică să fie însușit de fiecare creștin care‑l ascultă.

Când intră în biserică, creștinul trebuie să fie conștient că intră în Casa Domnului și nu într‑un lăcaș oarecare, în care adevăratul stăpân este chiar Dumnezeu ‑ un loc de trebuință nouă, nu lui Dumnezeu, Care este în toate.

Explicarea Sfintei Liturghii, cea mai importantă slujbă din biserică, este cu atât mai de preț cu cât autorul are darul de a se face înțeles și a deschide „ușile“ minții noastre de la cele pământești către cele cerești.

Toate aceste cuvântări care explică actul liturgic și atitudinea creștinilor care împreună cu preoții se roagă pentru săvârșirea lui, sunt daruri de preț pe care Arhimandritul Nicodem Munteanu ni le‑a lăsat peste veacuri și pentru care îi suntem pe veci recunoscători.

Cartea tipărită anul acesta la Editura Arhiepisopiei Dunării de Jos, pe care v‑o prezentăm aici, poartă titlul: „TINERII PELERINI ÎN «CATEDRALA CU VITRALII FOȘNITOARE»“. Probabil că știți deja care este „Catedrala cu vitralii foșnitoare“, metaforă preluată înţelept de Înaltpreasfințitul Ca­sian de la un tânăr licean când se referă la altarul din pădure al Mănăstirii „Sfânta Treime“ de la Buciumeni. Ei bine, acolo, sub umbra stejarilor înalți, are loc, în fiecare an, un miracol. Acolo se adună sute de copii și tineri de la școlile și liceele din Eparhia Dunării de Jos, să participe la Sfânta Liturghie și la cuvântările duhovnicești de după, din pădure, când preoții stau cu ei pe buturugi sau pe iarbă și le deslușesc întrebările care îi frământă și cu care vin „în tolbă“. Anul acesta, însă, din cauza pandemiei, întâlnirea a fost în parte virtuală.

Această carte a adunat cele mai interesante reacţii la întrebările care le‑au fost lor adresate tinerilor, la care ei au răspuns cu prospețime și spontaneitate, dovedind din nou că sunt vița cea cu „bună mireasmă“ a Bisericii.

Cartea le este adresată, ea cuprinzând și alte texte adecvate vârstei lor, precum și părinților acestora, ca de pildă mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Duminica Părinților și Copiilor, din 7 iunie 2020.

În cuvântul ÎPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos: „Tinerii în pandemie ne vorbesc  din «Catedrala cu vitralii foșnitoare»“ ni se explică forma prin care elevii liceeni au participat, de la distanță, virtual, la întâlnirea anuală de la Buciumeni, „prezenți la înalte cote ale spiritualității creștine“. Cele trei „cărămizi“ pe care s‑a fundamentat dialogul au fost: Familia, Şcoala și Biserica.

„Am gândit că ceea ce ne‑au oferit fiecare în parte să se unească într‑o mărturie comună“. Astfel s‑a născut această carte!

În anul dedicat, în special edu­cației, cartea conține și cuvântul Academicianului  Ioan Aurel Pop: „Educația patriotică în familie și școală – temei al iubirii universale“.

La 8 iunie 2020, la Reședința Sfintei Arhiepiscopii a Dunării de Jos au fost acordate on‑line Diplome cu titlul „Tinerețe și credință“ „cu prilejul participării on‑line în timp de pandemie, prin rugăciuni,  cuvinte de duh și pomelnice, la cea de a 25‑a ediție a  pelerinajului tinerilor de la Buciumeni – «catedrala cu vitralii foșnitoare»“.

Gânduri legate de perioada pandemiei, dar și de speranța în unitate pe care o nutrește fiecare creștin, tânăr ori vârstnic, toate sunt aici, mărturie a credinței și dragostei, împletite în brâul credinței strămoșești dreptmăritoare.

Violeta Ionescu