Sărbătoarea Naşterii Domnului, prilej de mângâiere pentru cei aflaţi în lipsuri şi în suferinţă

Sărbătoarea Naşterii Domnului aduce pentru fiecare creştin bucuria darului lui Dumnezeu, Care oferă şi Se oferă pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, arătând că la acest ceas de mare praznic, pentru toţi şi în toţi trebuie să Se nască Hristos-Domnul şi că nimeni nu trebuie să se simtă singur, părăsit sau în neajunsuri de tot felul.

s12Mâna întinsă a aproapelui aflat în necaz şi suferinţă trebuie să întâlnească întotdeauna mâna cea iubitoare a lui Hristos, care îmbrăţişează şi oferă prin mâinile darnice ale oamenilor credincioşi tot ceea ce este de trebuinţă pentru suflet şi pentru trup, hrana cea duhovnicească şi cea trupească, „pâinea noastră cea de toate zilele”.

Aşa cum a făcut întotdeauna, Arhiepiscopia Dunării de Jos, prin inimoşii şi jertfelnicii preoţi, prin bunii şi milostivii credincioşi a venit permanent în întâmpinarea celor ce sunt în neajunsuri sau suferinţă, prin programele social-filantropice şi misionare desfăşurate la toate nivelurile, respectiv Centrul arhiepiscopal, protoierii, parohii şi centre sociale.

● Astfel, în data de 18 decembrie a.c., în localitatea Toflea din judeţul Galaţi, a avut loc o amplă activitate misionară şi social-filantropică în care toţi copiii acestei localităţi au primit, din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos, daruri constând în pachete cu dulciuri, valoarea acestor ajutoare ridicându-se la suma de 4.000 lei.

● Duminică, 19 decembrie a.c., la Catedrala Arhi-episcopală din Galaţi au venit grupuri de colindători de pe tot cuprinsul eparhiei, care au fost răsplătiţi după tradiţia noastră strămoşească, cu diferite daruri, menite să-i bucure şi să le răsplătească efortul.

● De asemenea, în cadrul Centrelor sociale funcţionale şi cantinelor sociale parohiale au fost acordate ajutoare tuturor beneficiarilor, copii şi bătrâni, care au primit articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, alimente şi alte daruri, iar masa de Crăciun o vor lua în cadrul aşezămintelor noastre sociale de la parohii, prin implicarea preoţilor coordonatori, a asistenţilor şi lucrătorilor sociali, a membrilor din Consiliile şi Comitetele parohiale şi a tuturor credincioşilor care vor da o mână de ajutor pentru realizarea acestui  program. Destinatarii acestei activităţi vor fi cei 1.058 de beneficiari ai cantinelor sociale, 150 de copii şi 50 de bătrâni ai Centrelor sociale multifuncţionale.

● În cadrul cabinetelor medicale se va intensifica programul de acordare a asistenţei medicale oferite în cadrul celor cinci instituţii socio-medicale de la parohii, trei în judeţul Galaţi şi două în municipiul Brăila, care au oferit până în momentul de faţă servicii de asistenţă medicală primară şi de specialitate la 3.393 de persoane, acestora adăugându-li-se cei ce vor beneficia de medicamente gratuite. Arhiepiscopia Dunării de Jos a oferit deja cabinetelor medicale „Sf. Nicolae” şi „Adormirea Maicii Domnului” din Brăila medicamente de primă necesitate, în valoare de 4.447 lei, care vor fi distribuite persoanelor vârstnice bolnave, pe bază de tabele, de către medicii şi asistenţii voluntari din cadrul centrelor menţionate. Beneficiarii acestui ajutor sunt 90 de persoane vârstnice.

● Un alt program social desfăşurat este menit să vină în întâmpinarea preoţilor pensionari şi a doamnelor preotese văduve, în cadrul căruia Centrul eparhial împreună cu Casa de Ajutor Reciproc şi Protoieriile oferă anual un ajutor financiar în valoare de 13.800 lei la 46 de persoane.

● Ca un dar de Sfânta Sărbătoare a Crăciunului s-a dorit a fi ajutorarea unor preoţi încercaţi spre sfârşitul acestui an de suferinţa personală datorită bolilor, sau a celor din familiile lor, care au avut nevoie de sprijin financiar pentru investigaţii medicale, tratamente sau intervenţii chirurgicale, ajutoarele oferite fiind în valoare de 44.332 lei.

Acesta este darul, după putere, al Arhiepiscopiei noastre, pentru cei săraci şi în nevoi, precum şi pentru slujitorii încercaţi, pe lângă cele oferite de centrele sociale parohiale, care se constituie în darul de speranţă, nădejde şi bucurie pe care Hristos-Domnul îl arată faţă de noi, fiind totodată prinos de mulţumire pe care îl aducem lui Dumnezeu pentru puterea de a duce mai departe mesajul Lui prin lucrarea noastră în slujba celor nevoiaşi, precum şi pentru ostenitorii creştini care se implică în slujba aproapelui nostru.
Sectorul Social-misionar