† Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Rugăciune, comuniune, filantropie

Materiale de protecţie pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă din Galaţi

Rugăciunea, Sfânta Îm­păr­tășanie, evident după Sfânta Spoveda­nie, sărutarea sfintelor icoane și participarea credincioșilor la sfin­tele slujbe, în biserici, mai ales la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, au suscitat multe îngrijorări legitime în timp de epidemie, dar și interpretări, uneori exagerate sau de‑a dreptul necuviincioase la adresa puterii, iubirii și ajutorului Milostivului Dumnezeu în Biserica Sa, pe care, cum bine știm, în esența ei nici porțile iadului nu o vor birui, cu atât mai puțin un prea periculos, dar trecător microb, foarte contagios. Când spunem Biserică, avem în vedere realitatea și nu imaginarul doar instituțional, nu doar slujitorii, ci toți credincioșii, în orice stare s‑ar afla, la orice apropiere  sau la orice distanțare s‑ar situa voit sau nevoit de „Mama spirituală a poporului român“, așa cum a spus poetul Mihai Eminescu.

Reținem: Biserica este comuniunea de iubire a Persoanelor Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sf. Duh, extinsă, adică revărsată haric, duhovnicește, în comunitatea celor ce cred și s‑au botezat, prin Hristos în Duhul Sfânt. Astfel, „precum în Cer, așa și pe pământ“, ne unim în credința binefăcătoare și ne împărtășim, prin rugăciune, prin Sfintele Taine și prin faptele bune de bucuria de a forma o mare familie umană, o uniune a tuturor familiilor creștine. Și famiile creștine sunt „biserici“, adică nuclee de bază ale Bisericii.

Mănăstirea „Sf. Monahiile de la Pantelimon“ – Lacu Sărat alături de persoanele aflate în carantină

Comunicarea este esențială între noi, de acasă, cu Sfântul lăcaș și slujitorii din Casa Domnului cu turlă, cu Sfânta Cruce și Sfântul Altar, pe care se jertfește Mântuitorul la Sfânta Liturghie, pentru a ne împărtăși cu Sfântul Său Trup și cu Sfântul Său Sânge, pentru a primi „Medicamentul nemuririi“ (Sf. Ignatie Teoforul).

Din Sfânta Liturghie, deodată cu Sfânta Împărtă­șanie, primim și Învățătura pentru suflet, Sfânta Evanghelie, dar și iubirea concretizată în faptele filantropice. Se unește, astfel, vizibil, palpabil, concret, Altarul euharistic din Sfântul Lăcaș și „altarul“ fratelui, așa cum ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur, unul din alcătuitorii Sfintei nostre Liturghii.

Dorim, în câteva rânduri, să vă oferim unele aspecte, foarte concrete, despre modul în care a înțeles și apoi a acționat Sfânta noastră Biserică, slujitorii și credincioșii, la recenta provocare a pandemiei, care, cum vedem, a produs, cel puțin pentru creștinii practicanți, cea mai neașteptată măsură, sigur menită să‑i ajute medical și preventiv de contagiere în comunitate, deci măsura închiderii bisericilor. A fost suferință și rămâne o durere mare, nemaiîntâlnită în timp de normalitate pentru generațiile noastre. Privind acum pragmatic, Sfânta Biserică s‑a adaptat ritmic, înțelept, prudent, dar ferm pentru protecția sănătății fiilor și fiicelor ei, ca o mamă! Ce face o mamă? Își protejează copiii, indiferent care ar fi prețul! Cu atât mai mult, mama noastră duhovnicească, Biserica este sensibilă la sănătatea noastră, însă, în ambele sensuri: sufletește, mai întâi, și evident, omenește. Așa este și constituirea persoanei umane, suflet și trup.

A. Măsuri la nivel de Patriarhie

Pregătirea hranei pentru persoanele aflate în carantină

Practic, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după atente analize teologice și liturgice, spirituale și filantropico‑sociale, în forurile patriarhale, prin consultare cu ierarhii Sfântului Sinod, după nenumărate dezbateri la temă cu Autoritățile de Stat, responsabile de starea noastră de sănătate, ne‑a transmis ritmic, punctual și pragmatic, îndrumări Eparhiilor, iar acestea slujitorilor și credincioșilor.

Apelul prim a fost la Rugăciunea unită cu fapta milostivă și eliminarea panicii ce se instalase și încă mai persistă în popor.

În 28 februarie 2020 ne‑a transmis un „Cuvânt pastoral pentru întărirea în credință și în comuniune euharistică“,  respingând teologic și liturgic, practic orice interpretare laicizantă despre posibila contagiune prin Sfânta Împărtășanie, astfel că „regula împărtășirii clericilor și a credincioșilor din același Sfânt Potir rămâne neschimbată, iar preoții vor explica tuturor credincioșilor că această împărtășire nu a fost vreodată pentru cineva și nici pentru ei nu va fi un pericol“!

Pe timp de carantină, de izolare la domiciliu și cu bisericile închise pentru credincioși se impun măsurile prudenței, însă și aici rolul major îl are preotul duhovnic. El știe, este învățat și a primit îndrumările trebuitoare la moment pentru a administra, în regim de epidemie, Sfintele Taine!

În 20 martie 2020 Sfânta Patriarhie a transmis „Îndemn la credință, echilibru și solidaritate“. În vederea aplicării concrete și uniforme a reglementărilor, care afectează temporar viața liturgică a Bisericii, Patriarhia Română, în consultare cu eparhiile ei, va elabora periodic și va transmite clerului și credincioșilor îndrumări pastorale, unitare, care vor fi aplicate în toată Biserica Ortodoxă Română. De aceea, este mare nevoie de consultare și cooperare în toate acțiunile pe care le desfășurăm.

Voluntari din parohia „Înălțarea Domnului“ – Galați, alături de semeni

Se precizează prioritățile esen­țiale: „rugăciunea și responsabilitatea pentru sănătatea personală și socială, precum și ajutorarea concretă a celor aflați în nevoi“.

Menționăm faptul că în 12 martie 2020 s‑au transmis: „Îndrumări către parohii și mănăstiri pentru respectarea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus (Covid-19)“.

În 13 martie 2020, un nou comunicat ne cheamă: „La fiecare slujbă, Biserica se roagă pentru încetarea epidemiei de Coronavirus“.

În 16 martie 2020, Preafericitul Părinte Patriarh a adresat un Cuvânt de încurajare și speranță în contextul în care pe teritoriul României a fost decretată starea de urgență, în plină epidemie de coronavirus, deoarece așa cum se prevede în alt Comunicat de presă, din 16 martie 2020, „Biserica se va adapta treptat și responsabil la realitatea dictată de actuala criză medicală“.

În 18 martie 2020 am primit „Îndrumări acutalizate pentru parohii și mănăstiri, în contextul noilor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu noul coronavirus“.

În 22 martie 2020,  s‑au transmis „noi îndrumări pentru parohii și mănăstiri, în condițiile ultimelor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu Covid-19“.

În 24 martie 2020, în ajun de Buna Vestire, am fost înștiințați de „Rugăciunea comună, la mijlocul zilei, în toată România, Tatăl nostru“, la orele 12.00. Se trag 1‑2 minute clopotele.

Materiale de protecție pentru Spitalul „Anton Cincu“ din Tecuci

În 25 martie 2020, Patriarhul României recomandă „grija de sănătatea psihică, acasă. Maica Domnului poate fi de mare ajutor.“

În 27 martie 2020 am primit „Recomandări privind organizarea activităților filantropice, în contextul actual“.

În 30 martie 2020, Patriarhul Daniel ne învață: „Evanghelia, răspuns în pandemie“. Să luptăm, cu toții, slujitori și cre­dincioși, în frică de Dumnezeu și în stare de iubire curată față de aproapele, „cu această molimă care afectează societatea contemporană“, prin „intensificarea rugăciunii şi prin post“.

B. Activități liturgice filantropice și măsurilede apărare a noastră de Coronavirus,

în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Mai întâi, slujitorii noștri, secondați de bunii creș­tini, în comuniune de rugăciune și‑n cooperare filantropică, în chip smerit și responsabil au ținut legătura cu Domnul în familii, în sfintele locașuri și acolo unde este îngăduit ori sunt solicitaţi, în conformitate cu prevederile stricte ale autorităților care se respectă. Recomandăm ritmic credincioșilor să aplice aceste măsuri, fără nicio ezitare, cu scopul apărării noastre de contagiune și biruirea virusului.

 1. Evident, mai întâi, am așezat la locul cuvenit rugăciunea personală, mai ales acum în starea de izolare, când credincioșii nu pot lua parte la sfintele slujbe. Preoții slujitori, în frică de Dumnezeu, respectă rânduielile sanitare și sociale, dar luptă, în lumina misiunii, pentru a fi de folos duhovnicește credincioșilor. Comunică așa cum se poate, încurajează cât pot de mult creștinii la speranță și ajută, după puteri, pomenind pomelnice zilnic, la vii și adormiți.
Acțiune filantropică în Protoieria Tecuci

Răspund la chemările credin­cioșilor, respectând toate măsurile, atât pentru protecția lor, a familiilor cât și, evident, a credincioșilor.

Este pentru noi toți o provocare unică și aceasta mai cu seamă în perioada celor mai frumoase momente de rugăciune personală și comunitară, la ceremoniile Postului Mare și, îndeosebi, ale Săptămânii Sfintelor Pătimiri care ne conduc la Sfânta Înviere. Dar știm că toate limitările sunt îngăduite de Dumnezeu pentru înțelepțirea și ajutorul nostru. Le vom depăși în stare de rugăciune, de solidaritate frățească și de iubire curată, realizând în izolarea fizică o mai mare apropiere sufletească.

Nu ne‑am așteptat, însă, nici noi slujitorii și poate nici unii dintre dumneavoastră, iubiți credincioși, practicanți, ori mai puțin practicanți, sau mai la distanță de Biserică, să ne unim în rugăciune atât de minunat, de la distanță și totuși foarte aproape!

Cine și‑ar fi imaginat că instrumentele moderne, internetul și aparatura, pot să ne ajute în astfel de situații să ne unim sufletele, să ne spunem durerile Domnului, împreună din casele devenite temporar și biserici?

Mila și iubirea lui Dumnezeu, credința puternică și disponibilitatea fraternă în rugăciune produc de la Dumnezeu minuni!

Ne‑am apropiat atât de mult, de la distanțe atât de mari, necunoscuți, diferiți, în stări speciale și totuși uniți. Acesta este darul Lui Dumnezeu! Lui Să‑I mulțumim! Nu noi suntem cauza rugăciunii de seară, în comun, de la Paraclis, sau a rugăciunii pentru decedați din sâmbetele Postului Mare, a Sfântului Maslu din Catedrală, ori a Sfintei Liturghii, ci Domnul Iisus Hristos, Maica Domnului și toți sfinții. Desigur, fără chemarea și dragostea noastră, n‑ar fi cu putință aceste stări de sănătate sufletească și de iubire frățească, prin care îndepărtăm frica de boală și obținem sănătatea!

 1. Care au fost măsurile luate la nivelul Arhiepis­copiei Dunării de Jos?

Mai întâi, s‑au transmis absolut toate comunicatele Patriarhiei, ritmic, însoțite de îndru­mări chiriarhale și administrative prac­tice la Protoierii, Parohii și Mă­năstiri, prin Comitetul eparhial pentru starea de urgență, insti­tuit îndată după declanșarea epidemiei.

Astfel, în 17 martie 2020, s‑a transmis, pe lângă comunicatele centrale ale Patriarhiei și ale Autorităților de Stat, „Îndemnul Pastoral în stare de epidemie“.

În 20 martie 2020, Ierarhul a împărtășit un îndemn, de la suflet la suflet, către păstori și prin dânșii către credincioși „De la Altarul lui Hristos pe altarul fratelui“.

În 21 martie 2020 s‑au elaborat câteva precizări liturgice, în contextul limitării slujirii cu credincioși, în biserică.

În 23 martie 2020 s‑a emis o nouă îndrumare, în conformitate cu Comunicatul Sfintei Patriarhii de aplicare a „Noilor măsuri privind slujbele potrivit cu situaţiile concrete în arhiepiscopie“; în 24 martie 2020, „Alte îndrumări privind activităţile social‑filantropice la parohiile şi mănăstirile din eparhie“.

În 31 martie 2020 Permanenţa Consiliului Eparhial a elaborat un nou document pentru mai buna comunicare a noastră, a tuturor slujitorilor, pentru pregătirea Sfintelor Sărbători pascale, în condiţiile noi de epidemie.

S‑a iniţiat apoi metoda comunicării vizuale, directe, cu protoieriile, ceea ce a însemnat, un important pas înainte în apropierea noastră, – mult mai concret, mai articulat – de situaţiile şi problemele din toate comunităţile bisericeşti ale arhiepiscopiei.

Ar merita evocate aici răspunsurile prompte şi concrete ale protoieriilor şi ale preoţilor noştri, care, ne oferă zilnic mărturii frumoase ale faptelor lăudabile de ajutorare a medicilor, bolnavilor, săracilor şi a celor din carantină cu Domnul, din Biserică spre oameni. Cu mijloace economice precare se realizează fapte milostive caritabile.

 1. Aspecte. Programe. Fapte filantropice

Să trecem la fapte! Ele au limbajul lor specific. Adesea căutăm cuvinte pentru a justifica lipsa faptelor. Aici nu este cazul. Suntem în Biserică. Aşa stând lucrurile putem mărturisi că ne este greu să găsim cuvinte pentru a mulţumi lui Dumnezeu pentru preoţii echilibraţi şi cumpătaţi, în ciuda tuturor vorbelor care circulă şi vor circula despre „lăcomia popească“. Aşa suntem noi, uităm de Dumnezeu, de mamă şi de preot, de învăţător, de medic, iată mai ales de medic. Atunci, însă, când, şi ei, oameni fiind s‑ar manifesta omeneşte ne grăbim să‑i judecăm, fără să ne întrebăm dacă ei ne judecă atunci când greşim. Iată că Domnul a ales o categorie de oameni meniţi să îndure chiar şi atunci când fac bine binele, căci de îndurare ei sărmanii mai greu se bucură de la cei mulţi. Ce bine, că putem uita, ierta şi merge împreună, aşa cum suntem, mai departe cu Domnul, cu speranţa în ziua de mâine mai liniştită şi cu bucuria datoriei împlinite! Ca pentru Domnul şi nu ca pentru noi oamenii. Totuşi, tot ceea ce facem pentru Domnul, noi înţelegem că facem pentru noi oamenii. Domnului suntem datori şi nu oamenilor! Nu este o pledoarie pentru noi slujitorii, ci, mai curând, o încurajare a credincioşilor să iubească mai mult slujitorii, iar noi să fim ceva mai iertători şi restul ştie Domnul! Să ne iubim mai mult şi vom avea mai mult!

Acțiune filantropică în Protoieria Nicorești

Aşadar, să revenim la esenţial, la fapte:

Ierarhul a înţeles că fără coordonarea de la Sfânta Patriarhie şi fără cooperarea cu autorităţile locale de la Galaţi şi Brăila, greu ne vom aşeza pe programe şi pe fapte, pe care oamenii le aşteaptă. Mulţumim Domnului că avem oameni buni şi înţelegători, care au lăsat diferenţele, particularităţile, confruntările şi şi‑au dat mâna, atât cât pot eu înţelege de la o oarecare distanţă, pe care mi‑o impune conştiinţa de păstor al tuturor. Să dea Domnul să ieşim bine la liman. Dar cu sprijinul comun, al nostru, slujitori, autorităţi, popor!

Am agreat şi parafat următoarele parteneriate filan­tropice cu:

a) Prefecturile Galaţi şi Brăila; Consiliile judeţene; Primăriile;

b) Universitatea „Dunărea de Jos“, Senatul Universitar pentru confecţionarea de materiale necesare protecţiei personalului medical;

c) Colegiul medicilor: este urgenţă permanentă, susţinere morală, spirituală şi sanitară a celor ce se află în linia întâi a luptei cu virusul, medicii, asistentele, angajaţii, voluntarii. Le suntem datori cu solidaritate!

Acțiune filantropică în Protoieria Covurlui

d) Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă „Ere­mia Grigorescu“ din Galaţi. Ajutor efectiv al celor mai solicitaţi în social, pe timp de criză şi de normalitate! Iau masa gratis la Arhiepiscopie.

Acum, câteva date! Iată‑le:

A. Centrul Arhiepiscopal

 1. Proiectul „Ne înnoim de Sf. Paşti“ materiale de igienă îndreptate, în special, spre cei afectaţi de virus.

 2. Ajutor pentru persoanele aflate în carantină (hrană şi obiecte igienico-sanitare); Va con­tinua!

 3. Materiale de protecţie pentru medicii şi cadrele medicale din spitalele de la Galaţi, Brăila şi Tecuci, precum şi pentru clerici şi personalul laic de la parohii.

 4. Kituri de igienă pentru spitale.

 5. Masa de prânz pentru salariaţii I.S.U. Galaţi – zilnic;

 6. Voluntariat la casele creştinilor izolaţi – studenţii de la secţia Teologie – Asistenţă Socială – Galaţi;

 7. Cantina „Sf. Nicolae“ – hrană zilnică pentru asistaţi şi alte persoane (120), din fondurile Centrului Eparhial.

Beneficiari: 7.802 persoane

B. Programe desfăşurate prin protoierii, parohii, mănăstiri:

Acțiune filantropică în Protoieria Brăila

Mai întâi, la iniţiativa Chiriarhului, funcţionează în Arhiepiscopie 45 de centre sociale, ale căror activităţi sunt profilate pe: educaţia copiilor fără părinţi ori ai căror părinţi sunt în dificultăţi; îngrijire medicală; asistenţă socială; acordare de hrană, zilnic ori periodic la cele 25 de cantine sociale.

Menţionăm, în special, următoarele centre care oferă acum, zilnic, asistenţă prin hrană caldă:

 1. Cantina Aşezământului eparhial „Sf. Vasile“ – Galaţi, cca 100 copii zilnic – în parteneriat cu Primăria Galați;

 2. Cantina Parohiei „Sf. Spiridon“– Galaţi: hrană zilnic pentru 40 de copii;

 3. Cantina Parohiei „Sf. Antonie“ – Galaţi: hrană zilnic pentru 50 de copii;

 4. Cantina Parohiei „Înălţarea Domnului“ – Galaţi: hrană zilnic pentru 65 de persoane de diferite vârste şi categorii sociale;

 5. Cantina Parohiei „Sf. Parascheva“ – Galaţi: hrană pentru cca 100 persoane zilnic;

 6. Cantina de pe lângă Parohia „Pogorârea Sf. Duh“ – Galaţi: hrană zilnic pentru 50 de persoane vârstnice;

 7. Cantina „Sf. Nicolae“ de la Parohia „Naşterea Domnului“ din Brăila: peste 200 persoane zilnic şi, recent, masă caldă pentru 60 persoane lipsite de adăpost, instituţionalizate acum, pe perioada epidemiei;

 8. Cantina Parohiei „Sf. Cuv. Casian“ – Brăila: masă caldă pentru 60 persoane zilnic;

 9. Cantina Parohiei „Sf. Arhangheli“ – Brăila: masă caldă pentru 30 de copii.

  I. Protoierii:

Acțiune filantropică în Protoieria Brăila

În privinţa activităţilor protoieriilor menţionăm următoarele:

a) materiale de igienă pentru spitalele din municipiile eparhiei;

b) ajutoare şi alimente pentru centrele de carantină;

c) hrană pentru persoanele aflate în izolare la domiciliu;

c) acţiuni de donare de sânge prin programul „Salvează o viaţă“. Foarte important!

II. Parohii:

Toate parohiile sunt mobilizate pe timp de epidemie, deoarece credincioşii sunt izolaţi în casele lor. Orice pahar de apă şi o bucăţică de pâine, o vizită, o rugăciune, însoţite de un mic dar, o icoană, o carte de rugăciuni şi obiecte de igienă oferite de parohie, se constituie într‑un ajutor pe care nu dorim, pe moment, să‑l cuantificăm în sume băneşti; o vom face după Sfintele Paşti!

Totuşi, se remarcă dărnicia şi hărnicia unor parohii, la Galaţi: „Buna Vestire“ – ajutor oferit Maternității „Buna Vestire“, „Sfinţii Trei Ierarhi“, „Înălţarea Domnului“, „Sf. Parascheva“ ş.a. La Brăila: Parohia „Naşterea Domnului“, „Cuvioasa Parascheva“, „Sfinţii Arhangheli“ ş.a. Numărul parohiilor ce‑au desfăşurat frumoase lucrări filantropice se ridică la cifra de 183 în întreaga eparhie! Nu este deloc puţin! Ne imaginăm cât de puternic este acest exerciţiu în circa 500 de parohii! Slavă Domnului! Mulţumim preoţilor, care, şi ei, ca oameni, sunt acum în cea mai grea constrângere economică, fără a‑şi putea realiza un salariu şi aşa atât de modest! Totuşi, ei contribuie, pentru că sunt iubitori de aproapele, cu o părticică, la procurarea de aparatură medicală!

Neneficiari: 5.210 persoane

III. Mănăstiri:

Amintim faptul că atelierele de croitorie de la Mănăstirile „Adormirea Maicii Domnului“ – Adam,  „Sfântul Pantelimon“ – Lacu Sărat, „Adormirea Maicii Domnului“ – Tudor Vladimirescu, precum şi cel de la Centrul Eparhial, confecţionează măşti de protecţie, care vor fi oferite spitalelor din eparhie.

Evidenţiem, în mod special, Mănăstirea „Sfântul Pantelimon“ de la Lacu Sărat, care oferă asistenţă spirituală, literatură creştină şi alimente la Centrul de izolare din localitate.

Beneficiari: 1.967 persoane

C. Programe pascale

În regim de izolare la domiciliu, Eparhia pune la dispoziţie, atât cât omeneşte reuşim şi cât ni se permite legal: DARURILE PASCALE, care sunt duhovnicești, spirituale și liturgice.

Învierea se prelungeşte, în casele şi‑n sufletele credincioşilor.

Astfel, se oferă prin parohii:

a) Pachetul de suflet, care conţine o carte de zidire sufletească, tămâie, cărbuni, candela pascală, lumânări;

b) Darul Sfânt pascal: Lumina pascală adusă de la biserică în casele devenite biserică! Pasca, Cuvântul pastoral, Iconiţa pascală şi cartea „Dar din dor de Sfintele Paşti“!

c) Coşul pascal: cozonac, ouă înroşite şi alte alimente – în toată eparhia, pentru medicii din spitale, fraţii din carantină, deţinuţii, fraţii şi surorile izolaţi în casele dumnealor!

d) Felicitarea obișnuită de Sfintele Paști, în plic, o mască de protecție.

Acțiune filantropică în Protoieria Brăila

Rezumând ceea ce s‑a prezentat, până la data de 9 aprilie 2020, rezultă:

 1. Număr de beneficiari: 14.979;

 2. Număr de unităţi implicate: 195;

3. Suma provizorie: 713.732 lei:

a. Centrul Eparhial: 317.552 lei;

b. protoierii: 39.268 lei;

c. parohii: 339.045 lei;

d. mănăstiri: 17.867 lei.

Pentru achiziţionarea unor aparate de ventilaţie necesare în spitalele din Galaţi şi Brăila, în data de 9 aprilie 2020 au contribuit: Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, cu salariul integral al Înaltpreasfinţiei Sale, preoţii din protoieriile eparhiei, precum şi alţi donatori, suma provizorie fiind de 223.941 lei.

Concluzionând ceea ce am prezentat până acum, rezultă o valoare totală a ajutoarelor oferite, în vreme de pandemie, de 937.673 lei.

Activităţile continuă! Cei care doriţi şi puteţi să sprijiniţi eforturile Arhiepiscopiei Dunării de Jos, de ajutorare a semenilor aflaţi în suferinţe şi nevoi, vă rugăm să contribuiţi în contul: RO98 RNCB 0141 0328 6409 0098, titular cont: Arhiepiscopia Dunării de Jos, CUI 3127395, deschis la Banca Comercială Română, Su­cursala Galaţi.