Prima zi a anului 2020, la Aşezământul Eparhia: „Mâine anul se‑nnoieşte“, la „Sfântul Vasile cel Mare“

„Trebuie, … şi voi să citiţi scrierile autorilor profani, aşa cum fac albinele; acelea nici nu se duc fără nici o alegere la toate florile, nici nu încearcă să aducă tot ce găsesc în florile peste care se aşază, ci iau cât le trebuie pentru lucrul lor, iar restul îl lasă cu plăcere. Noi, dacă suntem înţelepţi, să luăm din cărţi cât ni se potriveşte nouă şi cât se înrudeşte cu adevărul, iar restul să‑l lăsăm“ (Sfântul Vasile cel Mare, „Cuvânt către tineri“).  

Sărbătoare la Așezământul Eparhial „Sf. Vasile cel Mare“

Iată‑ne din nou la cumpăna dintre ani! Potrivit tradiţiei, în prima zi a anului când, purtând în suflet iubirea divină, siguranţa că Dumnezeu nu ne abandonează şi binecuvântarea pe care El ne‑a oferit‑o, în această zi, prin grija Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, îl omagiem pe patronul spiritual al Aşezământului, Sfântul Vasile cel Mare. Aşa am început noul an, 2020, cu nădejdea că beneficiarele instituţiei noastre vor creşte frumos, în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor.

În casa Sfântului Vasile cel Mare, educaţia se face cu multă răbdare, dragoste şi cu smerenie din partea Compartimentului de Educaţie care a organizat activitatea Mâine anul se‑nnoieşte la „Sfântul Vasile cel Mare“. La activitate au participat, deopotrivă, beneficiarele Centrului Re­zidenţial de Fete „Sfântul Vasile cel Mare“ şi beneficiarii Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţa“.

La praznicul Tăierii‑împrejur cea după trup a Domnului şi la pomenirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Chiriarhul Dunării de Jos, după Sfânta Liturghie de la Catedrala Arhiepiscopală, a binecuvântat pe beneficiarii aflaţi în grija instituţiei. Copiii şi tinerii au participat, mai întâi, la Sfânta Liturghie săvârşită în capela aşezământului, ocrotită de „Sfântul Vasile cel Mare“ şi „Sfânta Cuvioasa Parascheva“. La slujbă au luat parte şi monahiile mănăstirii care se află în incinta aşezământului, dar şi numeroşi credincioşi din municipiul Galaţi.

În acest context, ierarhul nostru a săvârşit slujba de Tedeum şi a ţinut un cuvânt de învăţătură, în care a evidenţiat importanţa rugăciunii, a educării copiilor şi tinerilor şi a filantropiei creştine, desfăşurate cu sârguinţă în această casă a Bisericii, constituită ca o familie pentru cei fără de familie sau cu posibilităţi materiale reduse. Înaltpreasfinţia Sa a spus între altele: „Printre minunatele daruri pe care ni le oferă Dumnezeu în ţara noastră şi în Biserica noastră dreptmăritoare strămoşească ortodoxă, la început de an, deodată cu cinstirea numelui Mântuitorului, Care este «Iisus» – «Cel ce ne mântuieşte», ne apără şi ne păzeşte, se află cinstirea Sfântului Vasile cel Mare. Prăznuirea o facem în chip deosebit la Aşezământul Eparhial, unde 100 de copii stau sub oblăduirea Sfântului, care ne învaţă să fim unii pentru alţii un dar, căci filantropia este dăruire sufletească din inimă unuia către altul, la care apoi se adaugă şi alte daruri. Vestea cea mai bună din prima zi a anului 2020 şi darul cel mai sfânt, aşa cum ne‑a inspirat Preafericitul nostru Părinte Patriarh Daniel şi cum a aprobat Sfântul Sinod, este grija Sfintei Biserici‑Mamă pentru toate «bisericile» ei fiice, iar bisericile fiice ale Bisericii‑Mamă sunt familiile creştine: mama, tata şi copiii sub privirile ochilor înlăcrimaţi ai bunicilor şi ai tuturor admiratorilor“.

În şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 25 octombrie 2018, prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, au fost luate mai multe hotărâri printre care şi cea privind anul omagial şi comemorativ 2020. Astfel, 2020 a fost declarat „Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor“ şi „Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi români“.

Daruri pentru o familie creștină model

Cu acest prilej, în anul acesta, familiile creştine cu mulţi copii vor fi onorate de Biserică. De altfel, primul astfel de demers a avut loc chiar cu prilejul pomenirii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare,  în casa ocrotită de acesta, unde Chiriarhul Dunării de Jos a oferit unei familii de tineri ingineri, din Galaţi, cu şapte copii (asemeni marii familii a Sfântului Vasile cel Mare), cea mai înaltă distincţie eparhială – „Vrednicia Andreiană“ pentru mireni. Cu smerenie, această tânără familie a devenit astfel un simbol şi, în acelaşi timp, un model demn de urmat de tinerele familii creştin‑ortodoxe române.

Beneficiarii aşezământului i‑au colindat şi sorcovit pe toţi cei prezenţi, apoi au susţinut un moment artistic, pentru care au fost răsplătiţi cu daruri, constând în dulciuri, iconiţe, cărţi de rugăciuni şi alte daruri de suflet.

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a binecuvântat agapa fră­ţească, pregătită pentru copiii şi tinerii aşezământului şi pentru toţi participanţii la evenimentul organizat, în prima zi a anului.

Obiectivele avute în vedere de Compartimentul de Edu­caţie au fost următoarele: pro­mo­­varea familiei tradiţionale creş­tin‑ortodoxe; cultivarea deprinderilor duhovniceşti şi a sim­ţului estetic; insuflarea unor valori creştine, precum milostenia, întrajutorarea; potenţarea capacităţii de a se exprima liber; încurajarea spiritului de echipă şi a lucrului în echipă; promovarea activităţilor de ordin gospodăresc.

Ca de fiecare dată, momentul hramului prilejuieşte bucurie şi emoţie. Privim cu recunoştinţă la cum s‑a încheiat anul precedent şi avem nădejdea ca, prin rugăciunile Sfântului Vasile, şi anul tocmai început să rodească spre folosul şi educaţia beneficiarilor.

Pr. Cristian Podaşcă