Sărbătoare fără seamăn la Vlădeşti, pe malul Prutului

Zi de sărbătoare în Parohia Vlădești

Satul Vlădeşti, judeţul Galaţi, a îmbrăcat haină de sărbătoare, miercuri ‑ 13 noiembrie, o zi de lucru obişnuită, dar însemnată în calendar, prin prăznuirea Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur. Sub un soare blând, întreaga suflare a acestei aşezări de pe malul Prutului, căreia i s‑au adăugat creştinii din satele vecine, dar şi din localităţi mai îndepărtate, în frunte cu tinerii lor păstori spirituali şi cu protoiereul locului ‑ pr. Cezar Gagiu ‑, au luat parte la sfinţirea altarului noii biserici, ridicată între anii 2007‑2019, la răsărit de vechiul locaş, construit modest în urmă cu 175 de ani.

În curtea bisericii, mulţimea creştinilor, ca într‑o zi de Paşti, în frunte cu elevi ai şcolii locale, înveşmântaţi în costume tradiţionale, a primit cu bucurie şi emoţie sfântă pe Întâistătătorul Eparhiei, Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care le‑a făcut o mare surpriză. A adus cu ÎPS Sa icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, făcătoare de minuni, restaurată în atelierele Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii din Galaţi.

Icoana Maicii Domnului face parte din tezaurul sfânt al parohiei Paşcanii (vechea denumire a satului Vlădeşti), şi s‑a dovedit a săvârşi o minune, în februarie 1865, când s‑a mutat de la locul ei din vechea biserică şi a plâns, fapt consemnat de către marele Episcop Melchisedec Ștefănescu, în scrierile sale şi binecunoscut în vremea acestuia, atât în Moldova, cât şi în Muntenia.

Arhipăstorul Dunării de Jos, înainte de ceremonia religioasă a sfinţirii exterioare a bisericii, căreia i‑a hărăzit ca ocrotitori spirituali pe „Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur şi Sfântul Ierarh Nicolae“, a făcut referire la vechimea localităţii, atestată documentar în prima jumătate a secolului al XV‑lea, a evocat pe vechii slujitori bisericeşti de aici şi a explicat, pe înţelesul creştinilor, minunea săvârşită de Maica Domnului, prin sfânta sa icoană. Apoi a săvârşit slujba de târnosire, după rânduiala străveche a Bisericii noastre, aşezând în piciorul Sfintei Mese, moaşte ale Sfântului Mucenic Constantin Brâncoveanu, alături de Documentul de sfinţire şi de pomelnicele ctitorilor şi ale enoriaşilor.

Participanţii au luat apoi binecuvântarea arhierească de a intra în biserică, a se închina Icoanei Maicii Domnului, făcătoare de minuni, au pătruns cu sfială sfântă în Sfântul Altar de curând consacrat şi au ascultat, cu evlavie, Slujba Sfintei Liturghii sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, înconjurat de un frumos sobor de preoţi şi diaconi. La vremea împărtăşirii, un grup de elevi a intonat preafrumoase pricesne.

Bucurie pentru credincioșii din Parohia Vlădești

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Arhiepiscop Casian a vorbit celor prezenţi despre minunata vieţuire a Sfântului Ioan Gură de Aur şi a îndemnat pe toţi cei de faţă, la păstrarea curată a credinţei ortodoxe, la pace şi înţelegere, la apărarea valorilor tradiţionale bisericeşti şi etnice şi a lăudat lucrarea vrednică a preotului paroh Doru Arghiri, a susţinătorilor financiari ai construcţiei şi dotării noii biserici, precum şi a credincioşilor care şi‑au adus importanta lor contribuţie la ridicarea bisericii lor, în care se vor ruga de acum înainte. Ca semn al aprecierii arhiereşti, preotului paroh i‑a acordat rangul de iconom, iar principalilor ctitori le‑a dăruit câte o icoană a Maicii Domnului.

Icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a fost aşezată într‑o strană specială, în faţa Sfântului Altar al noii biserici, bucurând pe toţi creştinii care se vor închina acesteia, cu sporită evlavie şi cu credinţă.

Neuitata zi sfântă de 13 noiembrie 2019 se înscrie în Sinodicul bisericii din Vlădeşti ca un reper însemnat al vieţii creştine a parohiei omonime, lăsând amintiri de neşters şi o pildă vie de credinţă şi jertfă creştină într‑o zonă săracă material, dar bogată spiritual.

Veşnică pomenire ctitorilor Sfântului locaş de la Vlădeşti!

Pr. Eugen Drăgoi