10 ani de la ridicarea Eparhiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie

Aspect de la ridicarea la rangul de arhiepiscopie a Eparhiei Dunării de Jos
Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, 27 septembrie 2009

Cu zece ani în urmă, la 27 septembrie 2009, Întâistătătorul Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, era prezent la Galaţi, unde patrona ceremonia solemnă de proclamare a ridicării Episcopiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie şi a Ierarhului său la rangul de Arhiepiscop, în persoana Înaltpreasfinţitului Părinte Casian. Părintele Patriarh a liturghisit înconjurat de un sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

La manifestare au participat reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale din cele două judeţe, Galaţi şi Brăila, şi un impresionant număr de monahi şi monahii, de preoţi şi diaconi, înconjuraţi de credincioşi din întreaga eparhie.

Sfințirea Capelei „Întâmpinarea Domnului și Sf. Martiri Brâncoveni“
din cadrul Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos
27 noiembrie 2014

Hotărârea istorică a fost luată în 19 iunie 2009, la iniţiativa şi sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, zi când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române hotăra ridicarea la rangul de Arhiepiscopie, alături de eparhiile Râmnicului, Romanului, Buzăului şi Vrancei, Argeşului şi Muscelului, Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, a Episcopiei Dunării de Jos.

Tot în acel septembrie istoric, după încheierea Dumnezeieştii Liturghii a fost citit Tomosul patriarhal prin care era consfinţită atât ridicarea Episcopiei Dunării de Jos la rangul de arhiepiscopie, cât şi a ierarhului său, Preasfinţitul Episcop dr. Casian Crăciun, la cel de arhiepiscop.

Ridicarea Eparhiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie a fost un act prin care erau recunoscute vechimea istorică a acestei eparhii, ca succesoare a Mitropoliei Vicinei şi, apoi, a celei a Proilaviei, vrednicia ierarhilor care au păstorit‑o după anul 1864, anul în care a fost înfiinţată, realizările acestora şi rolul lor în viaţa Bisericii Ortodoxe Române, dar şi evoluţia dinamică, plină de împliniri, sub raport edilitar‑gospodăresc, cultural‑misionar, educaţional, filantropic şi, în mod deosebit, spiritual a vieţii bisericeşti în timpul păstoririi Preasfinţitului Episcop dr. Casian Crăciun.

Ridicarea la rangul de Arhiepiscopie a Eparhiei Dunării de Jos, dincolo de recunoaşterea meritelor ierarhilor predecesori ai Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, precum şi ale sale personale, a reprezentat şi asumarea de către chiriarhul locului, împreună cu toţi slujitorii şi ostenitorii din toate sectoarele de activitate ale Eparhiei, a unor responsabilităţi sporite în lucrarea de propovăduire, cu timp şi fără timp, a Cuvântului Întrupat, prin slujire sacerdotală, învăţătorească, filantropică, misionară, culturală ori edilitară. Iar evenimentele şi activităţile care s‑au desfăşurat în decursul celor zece ani scurşi de la evenimentul istoric care a marcat viaţa bisericească a Eparhiei Dunării de Jos, a căror simplă enumerare ar depăşi cu mult cadrul unei astfel de evocări, stau mărturie a împlinirii misiunii asumate. În acest sens, este suficientă însă şi amintirea celor mai importante dintre aceste realizări.

Inaugurarea Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos
27 noiembrie 2014

Viaţa duhovnicească a slujitorilor şi credincioşilor de la Dunărea de Jos a primit an de an alte şi alte binecuvântări de la Sfinţii a căror sfinte moaşte au fost aduse spre venerare la Catedrala Arhiepiscopală cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Galaţiului. În cadrul unor pelerinaje devenite tradiţionale, credincioşi din toată Eparhia au venerat sfintele moaşte ale Sf. Ier. Nicolae (2010), Sf. Ier. Spiridon (2011), Sf. Cuv. Patapie (2012), Sf. Ier. Luca al Crimeei (2012), Sf. Părinţi Ioachim şi Ana (2013), Sf. Împăraţi Constantin şi Elena (2013), Sf. Voievod Constantin Brâncoveanu (2014), Sf. Cuv. Efrem cel Nou (2015), Sf. Mc. Filoteea (2016), Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul (2017), Sf. Ier. Iosif cel Milostiv (2018).

Nu doar sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Galaţiului, a fost binecuvântată an de an prin prezenţa sfintelor moaşte ale sfinţilor bineplăcuţi lui Dumnezeu la catedrala arhiepiscopală, ci şi sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul municipiului Brăila, a fost deschisă an de an printr‑un pelerinaj cu sfintele moaşte aflate în tezaurul spiritual al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, fapt ce a contribuit şi contribuie la ridicarea nivelului vieţii duhovniceşti a creştinilor din acest oraş.

De asemenea, în acest răstimp s‑au desfăşurat şi s‑au plinit lucrările la două proiecte extrem de importante atât din punct de vedere al istoriei locale, cât şi din perspectiva vieţii duhovniceşti şi a celei culturale.  La 30 mai 2013 a avut loc recepţia lucrărilor la Mănăstirea voievodală Măxineni, din localitatea cu acelaşi nume din judeţul Brăila, sfinţirea fiind săvârşită la 25 octombrie 2018 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, în prezenţa unei mari mulţimi de pelerini.

Sinaxa Monahală a stareților și starețelor din Mitropolia Munteniei și Dobrogei 24 septembrie 2018

În paralel, între anii 2012‑2014 s‑au desfăşurat ample lucrări de consolidare, restaurare şi renovare a fostului Palat Episcopal, reintrat în patrimoniul eparhiei în anul 2004, care a fost amenajat  pentru a funcţiona ca muzeu. La 27 noiembrie 2014, în cadrul sărbătoririi ocrotitorului municipiului Galaţi, Sfântului Apostol Andrei, Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos a fost binecuvântat de însuşi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, care a sfinţit şi capela cu hramurile „Întâmpinarea Domnului şi Sfinţii Martiri Brâncoveni“.

Muzeul a devenit nu doar un spaţiu de expunere a celor mai valoroase icoane aflate în patrimoniul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, ori a exemplarelor de carte bisericească veche, de veşminte liturgice şi de obiecte bisericeşti, odoare de mare preţ din punct de vedere istoric, cultural şi spiritual, ci şi un spaţiu de restaurare a acestor valori patrimoniale şi, nu în ultimul rând, o casă a culturii autentice şi a manifestărilor ştiinţifice universitare şi academice.

Viaţa duhovnicească intensă a slujitorilor, monahilor, monahiilor şi a credincioşilor mireni din Arhiepiscopia Dunării de Jos a fost confirmată, o dată în plus, de întrunirea, la 24 septembrie 2018, la Aşezământul social‑medical „Sf. M. Mc. Pantelimon“ – Lacu Sărat, din judeţul Brăila, a Sinaxei Monahale a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, care a fost prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de ierarhii membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, şi la care au participat stareţii şi stareţele din toate mănăstirile aflate în cuprinsul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.

Întrunirea Sinaxei în eparhia Dunării de Jos a reprezentat o recunoaştere a meritelor Ierarhului nostru în intensificarea vieţii duhovniceşti la nivelul mănăstirilor din eparhie. Faptul este extrem de important, întrucât în Eparhia Dunării de Jos mănăstirile sunt vetre de viaţă duhovnicească nu doar pentru vieţuitorii lor, ci şi pentru creştinii mireni, care participă în număr mare la hramurile acestor aşezăminte, pentru liceeni, pentru care sunt organizate tabere şi activităţi educaţionale în mănăstiri, ori pentru oamenii de cultură, care participă la simpozioane desfăşurate în aceste centre de spiritualitate.

Ierarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Casian Crăciun, a acordat o atenţie deosebită, în aceşti zece ani, şi Învăţământului Teologic, atât celui de nivel seminarial, cât şi celui universitar, întrucât Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ şi Departamentul de Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi sunt pepinierele care pregătesc atât slujitorii sfintelor altare, cât şi cadrele care, prin slujirea lor didactică, social‑filantropică ori în domeniul artei sacre, propovăduiesc lumii Cuvântul Întrupat şi învăţătura Sfintei Sale Evanghelii.

Resfințirea bisericii voievodale a Mănăstirii Măxineni 25 septembrie 2018

Având în vedere caracterul limitativ al spaţiului tipografic, în comparaţie cu multitudinea evenimentelor desfăşurate în cei zece ani de la ridicarea la rangul de arhiepiscopie a eparhiei Dunării de Jos şi a ierarhului său la cel de arhiepiscop, vom adăuga, sintetic, şi alte manifestări, cum sunt: hirotoniri de preoţi şi diaconi, sfinţiri sau resfinţiri de biserici, simpozioane academice, seri duhovniceşti, lansări de carte, vernisări de expoziţii, manifestări culturale, conferinţe preoţeşti şi multe, multe altele.

Toate acestea, prin multitudinea şi prin amploarea lor, prin impactul şi consecinţele avute în ansamblul vieţii bisericeşti din eparhie, prin reverberaţiile şi ecourile pricinuite pe plan local, naţional şi chiar internaţional, dau mărturie despre slujirea jertfelnică a Bisericii şi a Eparhiei, în plan misionar, cultural, patrimonial, filantropic, de către Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Casian Crăciun şi despre personalitatea sa.

Numeroasele realizări din acest răstimp se datorează nu doar sârguinţei Ierarhului Dunării de Jos întru împlinirea lor, ci şi unui alt mare dar pe care a ştiut să‑l pună în lucrare, anume acela de a se înconjura de colaboratori de valoare, fie din rândul clerului, fie din cel al oamenilor de cultură, al intelectualilor şi al factorilor de decizie de la nivel local sau central. Într‑o anumită ocazie, Înaltpreasfinţitul Calinic al Argeşului şi Muscelului evoca această deschidere a Chiriarhului de la Dunărea de Jos către cei din jur, afirmând: „E o calitate să ai disponibilitatea şi delicateţea să vezi, să preţuieşti oamenii cu care lucrezi“.

Aceşti oameni, coagulaţi de Arhiepiscopul Dunării de Jos în jurul său, au constituit fermentul care a contribuit la transpunerea în fapt a multitudinii de proiecte misionare, edilitare, culturale, filantropice, patrimoniale, educaţionale, care au marcat şi au condus la înflorirea vieţii bisericeşti din Arhiepiscopia Dunării de Jos, în ultimii zece ani.

La ceas aniversar, adăugăm rugăciunilor de mulţumire ce vor fi înălţate către Preasfânta Treime de la toate sfintele altare din cuprinsul eparhiei pentru împlinirile şi binecuvântările revărsate asupra credincioşilor din eparhia Dunării de Jos, clerici, monahi, mireni, şi urarea: „Mulţi şi binecuvântaţi ani întru slujirea şi propovăduirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, spre folosul şi spre mântuirea creştinilor dreptmăritori din Arhiepiscopia Dunării de Jos, Înaltpreasfinţite Părinte!“.

Pr. conf. dr. Cristian Gagu

 

Bibliografie:

  1. Pr. Lucian Petroaia, Adrian Portase, „Înălţarea Episcopiei Dunării de Jos la rang de Arhiepiscopie şi ridicarea Preasfinţitului Părinte Casian la demnitatea de arhiepiscop al Dunării de Jos“, în Biserică. Misiune. Slujire, vol. 10, Ed. Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2010, pp. 77‑136.

  2. Adrian Portase, „Sărbătoare pentru Dunărea de Jos“, în Călăuză ortodoxă, anul XX, nr. 250‑251, septembrie‑octombrie 2009, pp. 10‑24.

  3. Violeta Ionescu, „Duminica Ortodoxiei şi Sf. Ioan Casian Străromânul – dascăl al Bisericii Universale“, în Călăuză ortodoxă, anul XIV, nr. 183, februarie 2004, p. 11.

  4. ***, „Mănăstirea Măxineni – patrimoniu reînviat“, în Călăuză ortodoxă, anul XXIII, nr. 296, iulie 2013, pp. 10‑11.

  5. ***, Palatul Episcopal – Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii de la Dunărea de Jos, Ed. Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2014.

  6. Pr. Cristian Gagu, „Sfinţi pelerini şi evenimente de seamă desfăşurate în Arhiepiscopia Dunării de Jos sub arhipăstorirea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Casian Crăciun“, în Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos, vol. XIV, Ed. Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2015, pp. 137‑144.