Noi apariţii de Regulamente, prezentate în cadrul Sfântului Sinod

În cadrul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod din ultima zi a lunii septembrie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a prezentat două noi apariţii în cadrul editurii Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, respectiv Regulamentul Organismelor Centrale ale Bisericii Ortodoxe Române şi Regulamentul Administrării Bunurilor Bisericeşti, ale căror texte au fost aprobate prin hotărârile Sf. Sinod nr. 6331 şi, respectiv, 6332, luate în şedinţa de lucru din 19 iunie 2019.

Regulamentul Organismelor Centrale ale Bisericii Ortodoxe Române (ROCBOR) reprezintă  în fapt aducerea la zi şi preluarea într‑un corpus comun a Regulamentului interior pentru Adunarea Naţională Bisericească a B.O.R. (aprobat şi votat de Sf. Sinod în şedinţa din 23.10.1948) şi a Regulamentului pentru determinarea atribuţiilor Patriarhului şi pentru funcţionarea organelor centrale deliberative, administrative şi executive din Patriarhia Română (aprobat prin hotărârea Adunării Naţionale Bisericeşti din 26. 02. 1950). În cadrul acestui nou regulament, care cuprinde 150 de articole, structurate în 7 capitole, sunt reglementate ‑ prin punerea de acord cu prevederile noului Statut al Bisericii Ortodoxe Române,  ale hotărârilor Sf. Sinod, ale Adunării Naţionale Bisericeşti, precum şi ale Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, luate după anul 1990 până la zi – componenţa, atribuţiile, tipologia actelor emise şi metodologia de lucru a organismelor centrale bisericeşti deliberative (Sfântul Sinod, Sinodul Permanent, şi Adunarea Naţională Bisericească), executive (Patriarhul României, Consiliul Naţional Bisericesc şi Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc) şi administrative (Cancelaria Sfântului Sinod şi Administraţia Patriarhală) ale B.O.R., a instituţiilor centrale bisericeşti cu scop misionar (Editurile, Tipografiile şi Atelierele Patriarhiei Române), precum şi dispoziţiile privind protecţia datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Proiectul de text al ROCBOR a fost alcătuit la Cancelaria Sfântului Sinod de către pc. părinte arhidiacon George Grigoriţă, consilier patriarhal, care a întocmit competent şi un aparat critic cu note subliniare ce conţin trimiteri statutare şi regulamentare, precum şi referiri la hotărâri sinodale. În şedinţa de toamnă din anul 2017, Sfântul Sinod a aprobat ca acest proiect să fie transmis tuturor eparhiilor în vederea analizării şi formulării de observaţii şi propuneri unitare în cadrul fiecărui Sinod mitropolitan, acestea fiind coroborate şi înaintate spre avizare Comisiei sinodale pentru Statut şi Regulamente. În zilele de 12‑13 iunie 2019, sub preşedenţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Reşedinţa Patriarhală, membrii comisiei sus‑amintite au discutat pe marginea fiecărui articol al proiectului de text pentru acest regulament, precum şi asupra propunerilor venite din partea sinoadelor mitropolitane, hotărând avizarea acestuia şi înaintarea, spre analiză şi spre aprobare, de către Sfântul Sinod.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul prefeţei intitulate „Comuniune în credinţă şi coresponsabilitate în lucrare“, sublinia faptul că „noul Regulament păstrează tradiţia de organizare sinodală a Ortodoxiei româneşti, aducând unele completări şi precizări practice privitoare la rsponsabilităţile fiecărui organism central eclesial şi la modul efectiv de asumare şi realizare a acestora (…) Astfel, redactarea noului Regulament s‑a bazat pe sfintele canoane şi pe tradiţia sinodală românească, accentuându‑se în special următoarele principii fundamentale pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii: comuniunea ierarhică şi coresponsabilitatea sinodală, apărarea învăţăturii de credinţă şi a unităţii Bisericii, libertatea şi responsabilitatea membrilor Bisericii, libertatea religioasă şi autonomia Bisericii faţă de Stat.“

Regulamentul Administrării Bunurilor Bisericeşti (RABB) se constituie într‑un necesar şi aşteptat instrument de lucru pentru administraţia eclesială, atât la nivel patriarhal şi eparhial, cât şi în cadrul parohiilor, mănăstirilor, şcolilor teologice, asociaţiilor şi fundaţiilor cu caracter religios. Având la bază prevederile canonice şi nomocanonice privind statutul şi modul de administrare a bunurilor bisericeşti (Can. 34, 38, 40, 41, 59, 72 şi 73 – Sinodul Apostolic; Can. 2, 25 şi 26 – IV Ecumenic; Can. 11 – Sinodul VII Ecumenic; Can. 24 şi 25  ‑ Antiohia; Can. 22, 26, 32, 33, 52, 81 şi 87 – Cartagina; Can. 7 şi 8 – Gangra; Can. 10 şi 11 – Sf. Teofil al Alexandriei; Can. 10 – I‑II Constantinopol; Novela 123 a împăratului Justinian – cap. 23), RABB preia, sintetizează şi aduce la zi conţinutul Regulamentului pentru administrarea afacerilor epitropeşti în parohii şi eparhii (publicat în 8 februarie 1926), al Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Eforiei Bisericii Ortodoxe Române (publicat în 8 februarie 1927) şi al Regulamentului pentru înstrăinarea bunurilor bisericeşti (publicat în 20 ianuarie 1930). Proiectul de text al RABB, redactat la Cancelaria Sfântului Sinod, conţinând 67 de articole, structurate în 8 capitole, a fost transmis la rândul său tutror eparhiilor pentru sugestii şi propuneri, care s‑au constituit apoi în observaţii unitare ale fiecărui Sinod Mitropolitan. Comisia sinodală pentru Statut şi Regulamente, în 12‑13 iunie 2019, a analizat conţinutul fiecărui articol al proiectului de regulament, precum şi propunerile formulate în cadrul sinoadelor mitropolitane. În cadrul acestei şedinţe de lucru a comisiei sinodale s‑au realizat unele completări şi clarificări de ordin terminologic, precum şi o mai bună clarificare a competenţei organismelor bisericeşti în ceea ce priveşte administrarea bunurilor eclesiale, textul de proiect fiind reorganizat în doar 60 de articole, cuprinse în 8 capitole. În cadrul acestora „sunt prezentate sistematic definirea şi clasificarea bunrilor bisericeşti, modul de dobândire şi de primire în folosinţă a acestora, metodologia de evidenţă şi inventariere a lor, procedura de administrare a bunurilor bisericeşti şi a bunurilor asociaţiilor şi fundaţiilor cu caracter religios şi ale instituţiilor de învăţământ teologic, precum şi prevederile referitoare la înstrăinarea, transmiterea folosinţei, grevarea cu sarcini şi afectarea de servituţi a bunurilor bisericeşti (…) şi un capitol dedicat responsabilităţilor administratorilor bunurilor bisericeşti, în care este accentuat faptul că aceştia sunt răspunzători pentru pagubele pricinuite acestor bunuri prin rea‑credinţă, neglijenţă sau incompetenţă (art. 55 alin. 2)“ († Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bunurile Bisericii sunt mijloace de realizare a binelui comun eclesial şi social).

Pr. Gelu Aron

Consilier administrativ ‑ bisericesc