„Satul în suflet de copil…“

Având în vedere două realităţi, şi anume că şcoala românească, în strânsă legătură cu Biserica au contribuit la promovarea educaţiei copiilor şi a tinerilor de la sate, precum şi faptul că satul românesc a creat şi a promovat valori culturale şi spirituale, Patriarhia Română a declarat anul 2019 drept „Anul omagial al satului românesc, al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari“.

Premiere la Catedrala Patriarhală

Pentru a sublinia şi mai mult acest fapt, în decursul acestui an, Sectorul teologic‑educaţional al Patriarhiei a propus diferite manifestări culturale, dintre care Concursul  Naţional Catehetic „Hristos: sufletul satului meu“.

Acestei frumoase iniţiative a răspuns şi grupa de cateheză a parohiei „Sfinţii Arhangheli“ din Brăila, care, prin cei treizeci de copii participanţi şi sub îndrumarea subsemnatului ‑ preot paroh Victor Țugui, a realizat un proiect care şi‑a propus să redea „Satul în suflet de copil“. Deşi copiii implicaţi locuiesc în mediul urban, tema proiectului nu le‑a creat dificultăţi, ci, dimpotrivă, le‑a oferit o minunată ocazie de a descoperi o lume frumoasă, pe care unii dintre ei o cunoşteau, în mod real, din plimbările la bunicii sau rudele de la ţară sau pe care, alţii, o întâlniseră ocazional, doar teoretic, în cărţile de literatură română, în muzee etc.

Copiii au realizat lucrări la toate cele trei secţiuni ale concursului: literară, artistică şi multimedia, fiecare redând într‑un mod unic tematica propusă de concurs.

Un loc aparte l‑au ocupat activităţile practice, de cercetare şi, apoi, de redare a elementelor specifice vieţii satului, de aceea acest proiect de suflet s‑a derulat în mai multe etape, în locuri diferite şi deosebite în cadre  specifice.

După  un  popas la „Centrul Judeţean pentru conservarea şi promovarea  Culturii Tradiţionale“ Brăila – „Atelierul de revitalizare a ţesăturilor tradiţionale“,  unde am descoperit semnificaţiile profunde ale costumului popular, precum şi meşteşugul migălos  al ţesăturii  autentice, am  realizat  o  incursiune  în  inima satului tradiţional Baldovineşti din  judeţul nostru. Aici ne‑am închinat şi ne‑am rugat  în Biserica satului şi am aflat  despre preoţii  şi oamenii gospodari de aici.  Ne‑a bucurat tare mult să păşim pragul Casei Memoriale „Moş Dumitru“, în care obişnuia să vină în copilărie scriitorul Panait Istrati, la bunica Nedelea.

Plină de emoţie a fost şi vizitarea unei case ţărăneşti  unde, după o primire tradiţională cu pâine şi sare, gazda ne‑a  descoperit  frumuseţea  vieţii  la ţară, în spiritul  căreia a trăit până la vârsta de 84 de ani. Copiii au fost surprinşi şi de multitudinea obiectelor tradiţionale ale bunicii (cuverturi, mileuri, preşuri etc.), cu această ocazie ei aflând cum se confecţionau acestea. Întâlnirea a fost presărată cu multe poveşti, dar şi cu gustări tradiţionale (sărmăluţe cu mămăligă, plăcintă cu brânză). Activitatea s‑a încheiat cu un alt moment deosebit: copiii au putut afla cum se face o prescură şi chiar au văzut acest lucru în mod concret.

Din  dorinţa sinceră de a aduce în actualitate o mică  parte  din imaginea  satului  tradiţional, am organizat, la Secţia Etnografie şi Artă Populară a Muzeului Brăilei „Carol I“, o şezătoare intitulată sugestiv „Bucuria întâlnirii cu satul“. Activitatea s‑a desfăşurat într‑un cadru minunat care aduce în mijlocul oraşului un colţişor din specificul satului românesc şi a avut ca şi coordonator şi moderator pe d‑na dr. Brînduşa Ilie, muzeograf. Aici, copiii ne‑au invitat să îi vedem îmbinând lucrul de mână, cu poveştile şi ghicitorile înţelepte, precum şi cu dansul popular, aşa cum făceau odinioară ţăranii români. Toate aceste lucruri, le‑au realizat împreună cu copiii care participă la Proiectul educaţional „Construim împreună“, dedicat copiilor cu sindrom Down şi autism, desfăşurat de către dna Camelia Cherciu la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati“ din Brăila, în colaborare cu Asociaţia Botez Vlad Sergiu şi S.O.S. Autism ‑ Brăila. Astfel, această atmosferă cu specific românesc ne‑a cuprins  laolaltă pe toţi, copii, părinţi şi bunici într‑o  horă a comuniunii şi a bucuriei  adevărată, la finalul căreia nu putea lipsi savurarea bunătăţilor tradiţionale româneşti (mucenici, mere şi dulciuri).

Amintirile bătrânilor legate de şezătoare le‑am întâlnit la bunicii din Căminul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ din oraş, bunici ce ne‑au povestit multe amintiri şi învăţăminte. După desfăşurarea proiectului în parohie, în urma jurizării, acesta s‑a situat pe locul I la nivelul Protoieriei Brăila, şi mai apoi, locul I la nivelul judeţului Brăila, copiii fiind premiaţi de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian,  în 20 aprilie 2019, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi.

Toate acestea au culminat cu premierea portofoliului, la hramul Catedralei Patriarhale din 21 mai, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Din partea grupei de cateheză a parohiei noastre, ca reprezentant a fost aleasă eleva Teodora Cazan.

Îi mulţumim Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi Înaltpreasfinţitului Părinte Ca­sian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, atât pentru dragostea pe care o manifestă în promovarea şi afirmarea valorilor naţionale şi spirituale româneşti, cât şi pentru şansa dăruită copiilor de a dovedi că sunt, cu adevărat, mesageri ai ceea ce înseamnă tradiţie în spiritul credinţei celei adevărate.

Pr. Victor Țugui