„Hora satului“, la Nămoloasa

Dragostea copiilor din Nămoloasa pentru tradiții

Cu binecuvântarea Înalt­preasfinţitului Pă­rinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în 9 iunie 2019, a avut loc, în parohia Nămoloasa Sat din Protoieria Covurlui, judeţul Galaţi, activitatea denumită „Hora satului“, în concordanţă deplină cu Anul omagial al satului românesc, al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari, cu scopul de a promova în rândul tinerei generaţii valorile tradiţionale din satul românesc.

Obicei consacrat al neamului românesc, hora este o chemare la sinceritate, care „leagă“ sufletele tuturor celor ce simt româneşte, circularitatea ei închipuind universul şi viaţa. Aceasta poartă o anume sacralitate, fiind o manifestare, de alt ordin, „a misticii pământului natal, a spaţiului românesc“, cum spun etnografii.

La Nămoloasa, „hora satului“ a reunit elevi, tineri îmbrăcaţi în port popular din grupurile de cateheză ale parohiilor: Nămoloasa Sat, Tudor Vladimirescu, Vameş, Cuza Vodă (Galaţi), Năneşti (Vrancea), însoţiţi de preoţii din parohiile aparţinătoare, profesori, învăţători şi alte cadre didactice implicate în instruirea lor. Fiecare grup a interpretat un buchet de cântece tradiţionale, patriotice şi a dansat hore specifice satului de unde provin, încântând audienţa. Copiii şi tinerii au fost trataţi cu căldură şi ospitalitate de gazde prin bunăvoinţa membrilor comitetului parohial.

Un adevărat simbol în trecut, hora satului este o marcă cu care ne‑am identificat peste tot în lume, alături de alte valori cum ar fi portul tradiţional, jocurile şi cântecele noastre strămoşeşti. În vechime, hora satului era nelipsită din cursul firesc al vieţii de la ţară şi avea un rol important, de socializare, fiind un joc indispensabil al afirmării vieţii lui ca atare, întocmai ca munca şi hrana.

Tot cu acest prilej au fost expuse lucruri şi obiecte vechi aparţinând membrilor comu­nităţii noastre: vase de lut, unelte folosite în prelucrarea lânii, cânepei, război de ţesut, cărţi de cult şi icoane vechi, ţesături, etc. demonstrând astfel că satul este creator şi păstrător al valorilor neamului, al tradiţiilor şi obiceiurilor populare şi al meşteşugurilor vechi.

Pr. Ioniţă Gheorghiţă