Ziarista Mariana Iliescu, o fiică a Bisericii în slujba semenilor şi a comunităţii

Doamna Mariana Iliescu, maestra condeiului şi mentora tuturor generaţiilor de ziarişti de la cel mai important cotidian regional, „Viaţa liberă“ ‑ Galaţi, a adormit în Domnul, duminică – 9 iunie 2019 ‑ lăsând în urma sa surprindere şi durere nemărginită pentru cei doi copii şi pentru nepoţi, dar şi pentru cei care au cunoscut‑o şi s‑au hrănit din cuvântul său şi din faptele sale bune.

Doamna Iliescu a slujit comunitatea gălăţeană vreme de treizeci şi şapte de ani, între iunie 1970 şi vara anului 2007.

Din 22 decembrie  1989, ca ziarist, şef de rubrică şi din 1991 ca şef al Departamentului Social şi Relaţii cu publicul din redacţia cotidianului Viaţa liberă, între altele, doamna Mariana Iliescu a avut  misiunea de a‑i forma pe tinerii care au îmbrăţişat profesia de ziarist.  Practic, distinsa noastră Doamnă Iliescu a fost şi rămâne Mama tuturor ziariştilor formaţi la Școala Vieţii libere, alături de echipa fondatoare a amintitului cotidian.

Născută în 4 ianuarie 1948, în comuna Mihai Bravu, judeţul Ilfov, din părinţii Alecsandra şi Ion Truşcă, după clasele primare, gimnaziale şi liceale, Mariana Iliescu a urmat Facultatea de Limba şi Literatura Română ‑ Bucureşti, absolvită în iunie 1970. În 15 iulie 1970 a fost trimisă ca ziarist ‑ cu repartiţie guvernamentală ‑ la  redacţia Viaţa nouă din Galaţi, fiind prima femeie ziarist din judeţul nostru.

Între anii 1972‑1973, a urmat o specializare în jurnalism la Școala Postuniversitară Bucureşti, absolvită cu media 9.50. În 28 martie 1974, Comisia de atestare, alcătuită din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, ai Comitetului pentru Presă şi Tipărituri şi ai Consiliului Ziariştilor din cadrul Uniunii Sindicatelor din Presă, Poligrafie şi Editură îi înmânau Carta de ziarist cu nr. 473.

Doamna Mariana Iliescu este unul dintre fondatorii ziarului „Viaţa liberă“. În 28 iunie 1991, în urma unui alt examen a obţinut atestatul profesional în noua Uniune a Ziariştilor Profesionişti din România, fiind membru fondator al UZPR ‑ Filiala Galaţi. A făcut parte din primul Consiliu Naţional al UZPR, iar un al doilea mandat l‑a deţinut între anii 2012‑2016.

Rămasă orfană de mamă, la frageda vârstă de doisprezece ani, în copilărie a simţit ‑ cu siguranţă ‑ înfrigurarea copilului orfan.

Ucenicii, toţi ziariştii care s‑au bucurat de experienţa sa profesională şi de sfaturile de viaţă au văzut‑o, mereu, drept „un profesionist adevărat, un ziarist care şi‑a iubit profesia mai mult decât pe sine“. Altruismul, spiritul de dreptate şi de echipă, sacrificiul şi dragostea de profesie şi de semeni au constituit crezul ziaristei Mariana Iliescu.

Ca redactor, doamna Iliescu a răspuns „prezent“ în multe situaţii extreme din viaţa comunităţii gălăţene, şi nu numai. Ani mulţi, după Revoluţie, Departamentul Social şi Relaţii cu publicul de la cotidianul Viaţa liberă era un fel de barometru social. Aici ajungeau după ajutor cei mai năpăstuiţi semeni. Între altele, ne‑o amintim printre sinistraţii din Torceşti, fiind unul dintre ziariştii care a susţinut din tot sufletul campania „Învinge apele!“, iniţiată de Patriarhia Română. Cu mult discernământ, ziarista Mariana Iliescu a folosit puterea cuvântului scris pentru a ridica punţi de legătură între cei mai necăjiţi oameni ai comunităţii gălăţene şi autorităţile locale, pentru a instaura solidaritatea şi pacea socială în comunitate. Alături de echipa de ziarişti a fost, în nenumărate situaţii, liantul între sărmanii comunităţii şi vreun binefăcător darnic şi dornic să vină în ajutorul aproapelui şi, astfel, să‑L împrumute pe Hristos, potrivit cuvântului care ne zice: „Cine pe sărac ajută, pe Hristos Îl împrumută“.

În calitate de ziarist şi fiică a Bisericii Dreptmăritoare, doamna Iliescu a slujit cuvântul scris şi comunitatea gălăţeană, zeci de ani, cu convingerea că rostul unui slujitor al condeiului nu este interesul personal, ci misiunea legitimă a ziaristului de a‑i ajuta pe semeni necăjiţi, pe „oropsiţii sorţii“, ca să se ridice din necazurile vieţii.

Privind în jurul nostru, la ceea ce se întâmplă în presa de astăzi, când confuzia şi dezinformarea sunt la ordinea zilei, adăugăm că ‑ Biserica, „Maica Spirituală a Poporului Român“, cum o numeşte Mihai Eminescu ‑  are nevoie de astfel de slujitori ai condeiului, care prin seriozitate, prin dragoste creştinească, dusă fără laudă de sine, îşi duc misiunea cu conştiinţă şi multă dragoste faţă de semeni şi, implicit, faţă de Dumnezeu. Ba chiar, astfel de slujitori ai cuvântului scris, la un cotidian „laic“, dezinteresat, duc mesajul Bisericii şi‑n rândul celor care ajung mai rar sau deloc la biserică.

Privind din această perspectivă, nădăjduim că exemplul său de viaţă, de slujire, de mamă iubitoare, de om aflat permanent în slujba vieţii nu se va stinge odată cu punerea lespedei de piatră peste mormânt, ci va dăinui prin copiii săi, dar şi prin ucenicii săi.

Totodată, pe această cale, mulţumim şi îi sărutăm mâna, Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, pentru cuvântul de întărire şi mângâiere  adresat înlăcrimatei familii a doamnei Mariana Iliescu, în marea familie numărându‑se şi ziariştii gălăţeni.

Veşnica ei pomenire din neam în neam!

Cu recunoştinţă,

Membrii Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România ‑ Filiala  Galaţi