Mărturisire evlavioasă a credinţei vii şi a dragostei de Biserică

Binecuvântarea apelor izvorului de sub altarul bisericii

În zilele de joi şi vineri din Săptămâna Luminată, parohia româno‑elenă din Protopopiatul Brăila a adunat în rugăciune credincioşi din Eparhia Dunării de Jos, tineri şi vârstnici, oameni din toate colţurile ţării, sosiţi în pelerinaj la biserica cu hramul „Buna Vestire“, pentru a participa la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii şi pentru a se împărtăşi cu evlavie din apa sfinţită a izvorului aflat sub Sfântul Altar al locaşului de cult. Acest izvor se deschide o dată pe an, la marele praznic închinat Maicii Domnului.

Pelerinajul a început încă din ajunul sărbătorii când primii credincioşi au sosit în Brăila pentru a priveghea la Izvorul Tămăduirii şi pentru a participa la slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiată în parohia româno‑elenă „Buna Vestire“ din Brăila.

În ziua praznicului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba de sfinţire a apei din izvorul aflat sub Sfântul Altar al bisericii. După rânduială, credincioşii uniţi în rugăciune au fost binecuvântaţi şi stropiţi cu agheasmă de Chiriarhul Dunării de Jos, pelerinajul devenind o mărturisire a credinţei vii şi a dragostei de Biserică. Pelerinii au luat cu evlavie apa sfinţită spre tămăduire, luminare şi folos duhovnicesc.

Sărbătoarea profundă a Izvorului Tămăduirii a fost celebrată, în continuare, prin oficierea Sfintei Liturghii în altarul principal al bisericii, în prezenţa evlavioasă şi rugătoare a mulţimii credincioşilor şi prin împreuna‑lucrare a Înaltpreasfinţi­tului Părinte Arhiepsicop Casian şi a soborului de preoţi şi diaconi.

Credincioși prezenți la Sfânta Liturghie de hram

În cuvântul de învăţătură, ierarhul Dunării de Jos a subliniat rolul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ca fiind colimvitra în care picură ambrozie şi nectarul Duhului Sfânt: „Din Izvorul Învierii Hristos Mântuitorul nostru şi Maica Domnului primeşte harul şi puterea vindecătoare. Şi astfel, în vinerea Săptămânii Luminate, şi aici în măreaţa biserică româno‑elenă de la Brăila, care beneficiază de o fântână adâncă deasupra căreia s‑a zidit sfântul altar, ne aflăm, pelerini şi pacienţi în acelaşi timp, căutând medicamentele vindecătoare ale credinţei în Înviere şi ale credinţei în ajutorul Maicii Domnului, doctor, vindecător şi aducător permanent al bucuriei în sufletele noastre şi izgonitoare a tuturor bolilor sufleteşti şi trupeşti. Cu atât mai mult sporeşte în semnificaţie de vindecări sărbătorea de astăzi, cu cât zidurile bătrâne ale acestei măreţe biserici se bucură şi ele de restaurarea lor.“

În continuarea momentului de binecuvântare şi bucurie duhovnicească, la Teatrul „Maria Filotti“, aflat în vecinătatea sfântului locaş închinat Bunei Vestiri, a avut loc tradiţionalul vernisaj de icoane, ouă încondeiate şi alte creaţii artistice specifice perioadei în care ne aflăm. În deschiderea expoziţiei, Ierarhul Dunării de Jos a adresat autorităţilor locale, conducerii teatrului şi credincioşilor prezenţi un cuvânt în care a subliniat importanţa păstrării tradiţiei şi conştiinţei româneşti, amintind şi despre tezaurul satului românesc, format din valori spirituale.

A urmat un concert tematic de muzică sacră susţinut de corul psaltic „Evanghelismos“, format din căntăreţi bisericeşti din Protopopiatului Brăila, urmat de corul mixt „Trison“ din cadrul Școlii Populare de Artă „Vespasian Lungu“, şi corul bărbătesc „Armonia“ al Casei de Cultură din Brăila.

Moment artistic la Teatrul „Maria Filotti“ din Brăila

Fiind o sărbătoare a tămăduirii sufleteşti şi trupeşti, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian însoţit de pc. protoiereu al Protopopiatului Brăila, pr.  Mircea Ionuţ Băncilă, de preotul Ionuţ Vargă, slujitor la capela „Sfântul Spiridon“ din cadrul Spitalului Judeţean, corp B, în prezenţa cadrelor medicale şi împreună cu soborul preoţilor slujitori, a cercetat toţii pacienţii aflaţi în suferinţă internaţi la Secţia de Oncologie. Înaltpreasfinţia Sa a dialogat duhovniceşte cu fiecare dintre aceştia, i‑a binecuvântat şi stropit cu agheazmă, oferindu‑le iconiţe şi apă sfinţită cu ocazia praznicului.

Evenimentele s‑au încheiat printr‑un popas duhovnicesc la Aşezământul Social‑Filantropic „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon“, la care au participat preoţi, profesori şi oficialităţi brăilene, care au fost prezenţi la slujba Sfintei Liturghii.

Înaltpreasfinţia Sa, în încheierea întâlnirii a explicat, în concordanţă cu tema Anului omagial al satului românesc, metafora veşnicia s‑a născut la sat, dezvoltată de filosoful român Lucian Blaga. Cu acest prilej a accentuat faptul că satul nostru  a adunat o mulţime de valori culturale, spirituale şi morale, care trebuie aduse în actualitate, fără însă a cădea într‑o nostalgie a trecutului.

În acest context, Înalt­prea­sfinţitul Părinte Casian, Ar­hi­e­piscopul Dunării de Jos, a binecuvântat şi felicitat pelerinii prezenţi la agapa creştină pentru mărturia vie a evlaviei şi dragostei de Biserică, rugându‑l pe Dumnezeu să le răsplătească râvna şi osteneala cu sănătate, pace şi bucurie, ani mulţi şi binecuvântaţi.

Pr. Alin ‑ Marian Constantin