Sfinţirea bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ din Parohia Poşta Berheci, judeţul Galaţi

ZI de sărbătoare în Parohia Poșta Berheci

În Duminica a V‑a după Învierea Domnului, mulţime de credincioşi din zona ştefaniană a Berheciului şi din împrejurimi au trăit momente de o profundă simţire duhovnicească, prin participarea la sfinţirea noii biserici din localitatea Poşta Berheci închinată Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

Slujba de târnosire a fost săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa ctitorilor, autorităţilor locale şi judeţene, precum şi a numeroşi credincioşi din parohie şi din împrejurimi. Pentru credincioşii partici­panţi, momen­tul trecerii prin Sfântul Altar, după sfinţire, şi închinarea la Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă, au reprezentat momente unice, încărcate de emoţie sfântă.

În continuare, Ierarhul, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba Sf. Liturghii, pe un podium special amenajat în apropierea bisericii, în prezenţa credincioşilor.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de tineri de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ap. Andrei“ din Galaţi.

Sfințirea bisericii din localitatea Poșta Berheci, jud. Galați

La Sfânta Liturghie au participat şi numeroşi elevi de la parohiile Ghidigeni, Gohor şi Berheci, costumaţi în frumosul port tradiţional al zonei, care, la momentul chinonicului, împreună cu elevii seminarişti au interpretat pricesne şi cântece patriotice.

La vremea cuvenită, mulţi copii şi credincioşi au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhiepiscop a tâlcuit Evanghelia zilei şi a explicat sensurile duhovniceşti ale sfinţirii bisericii, subliniind importanţa închinării în „duh şi adevăr“, după cum reiese din textul biblic dedicat Samarinencii.

Pentru implicarea în lucrările de construcţie şi de amenajare a noului locaş de cult, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a acordat preotului paroh Cosmin Chijăr rangul de sachelar, iar preotului Costel Filimon, cel care a început lucrările de construcţie la această biserică, diplomă de ctitor.

De asemenea, cei care au sprijinit lucrările de zidire şi înfrumuseţare ale bisericii au primit din partea Ierarhului Dunării de Jos, diplome de ctitori. Totodată, opt preoţi din Protoieria Nicoreşti au primit, cu acest prilej rangul de sachelar, iar doi de iconom.

Sfințirea bisericii din localitatea Poșta Berheci, jud. Galați

Evenimentul s‑a încheiat cu săvârşirea parastasului pentru patriarhii Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu, dar şi pentru preoţii, învăţătorii, primarii vrednici şi ctitorii trecuţi la cele veşnice. A urmat tradiţionala agapă creştinească, la care au fost invitaţi toţi credincioşii prezenţi.

Cu acest prilej, au fost împărţite peste 1000 de pachete cu alimente celor prezenţi la sărbătoarea localităţii.

*

În anul 1945, în satul Poşta, a fost ridicată o biserică din paiantă pentru nevoile religioase ale credincioşilor din satele Poşta şi Gara Berheci, având hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir“, care s‑a sfinţit la 26 octombrie 1950 de către Episcopul Chesarie Păunescu.

Din iniţiativa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian s‑a aşezat, la 1 octombrie 2006, piatra de temelie pentru noua biserică cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“. Motivul construirii unei noi biserici se datorează faptului că la vechea biserică din Poşta Berheci nu se mai puteau face reparaţii sau îmbunătăţiri de rezistenţă.

Sfânta Liturghie arhierească în localitatea Poșta Berheci

Lucrările de construcţie ale noului locaş de cult s‑au desfăşurat prin implicarea preotului Costel Filimon, iar după mutarea acestuia la Galaţi, în anul 2014, lucrările au fost continuate de actualul preot Cosmin Chijăr.

Între anii 2009‑2013 au fost realizate zidăria, acoperişul şi lucrările la interior, Sfânta Masă şi proscomidiarul, iar din anul 2014 au continuat lucrările de tencuire şi finisare, la interior şi exterior.

Între anii 2016‑2017, s‑a realizat împrejmuirea bisericii cu gard, s‑au montat catapeteasma şi marmura din biserică.

La ridicarea bisericii au contribuit mai mulţi credincioşi din parohie şi din satele vecine, dar şi alţi oameni de bună credinţă.

Preluare www.edj.ro