Proiectele bisericeşti pentru anul 2019 în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Ședința Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Lucrările Adunării Eparhiale pe anul 2018 s‑au desfăşurat în 16 februarie 2019, cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Ziua a început în Catedrala Arhiepiscopală cu Sfânta Liturghie, urmată de un Te‑Deum, în prezenţa consilierilor eparhiali şi a membrilor Adunării Eparhiale de la Dunărea de Jos.

Momentul rugăciunii a fost urmat de deschiderea lucrărilor de bilanţ, ocazie cu care Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a mulţumit, întâi de toate, lui Dumnezeu pentru toate binefacerile care s‑au revărsat asupra întregii noastre Patriarhii, prin sfinţirea Altarului Catedralei Mântuirii Neamului Românesc, vis împlinit prin grija deosebită a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Anul Centenar, când s‑au împlinit o sută de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918.

Membrii Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, întruniți în ședință de lucru, 15 februarie 2019

A fost reiterat şi momentul desfăşurării, în Eparhia Dunării de Jos, a Sinaxei Monahale din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, din 24 septembrie 2018, urmată ‑ în 25 septembrie ‑, de sfinţirea bisericii voievodale a Mănăstirii Măxineni, ctitoria  lui Matei Basarab, înălţată între anii 1636‑1637 şi ridicată de la „stadiul“ de ciot la starea de nobleţe arhitecturală, în timpul păstoririi actualului Arhiereu al Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian.

În Anul omagial al satului românesc, al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari“ şi „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti“, Chiriarhul nostru a adus în atenţia celor prezenţi faptul că este important ca, pe parcursul întregului an, să punem în valoare rădăcinile noastre „care sunt în satul românesc de odinioară şi să evidenţiem valorile, tradiţiile, obiceiurile şi tot ce are mai frumos satul de ieri şi de astăzi. De asemenea, este important să aducem, în actualitate, viaţa şi lucrarea celor doi Întâistătători ai Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Nicodim Munteanu şi Patriarhul Iustin Moisescu, comemoraţi în acest an“.

După dezbaterile pe sectoare, s‑au prezentat în plenul Adunării Eparhiale de bilanţ realizările anului 2018 şi s‑au făcut cunoscute proiectele pentru anul în curs, 2019, ce vor sta la baza întregii activităţi a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, după cum urmează:

Sectorul administrativ‑bisericesc

– organizarea de slujbe misionare, prezidate de ppcc protoierei şi membrii Permanenţei Consiliului Eparhial,  în satele din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în special în localităţile izolate sau păstrătoare ale unor vechi tradiţii şi obiceiuri populare, cu parastase de pomenire a preoţilor, învăţătorilor, profesorilor, ctitorilor de biserici şi primarilor care au slujit în comunităţile respective;

grija permanentă a slujitorilor pentru înfrumuseţarea Sfintelor Altare (curăţirea şi înnoirea sfintelor vase, veşminte şi acoperăminte) şi pentru achiziţionarea noilor ediţii ale cărţilor de cult (Liturghier, Molitfelnic, Mineie, Acatistier  etc.);

– promovarea de către toţi preoţii de la sate a programului „Să ne curăţim şi să ne îngrijim cimitirele!“, ca semn vizibil al respectului şi evlaviei faţă de înaintaşi;

Membri ai forurilor eparhiale, la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, 16 februarie 2019

reducerea navetismului în rândul preoţilor, din parohiile rurale, prin dotarea (igienizarea şi mobilarea) locuinţelor de serviciu cu cele necesare pentru familia slujitorului, precum şi prin sprijinirea doamnelor preotese în găsirea unui loc de muncă în satul/comuna respectivă ori în apropiere de aceasta;

– continuarea eforturilor de întărire a cunoaşterii şi a comuniunii dintre slujitori şi familiile acestora, prin activităţi comune în cadrul cercurilor pastorale, precum şi pentru sprijinirea preoţilor tineri în activitatea pastoral‑misionară şi administrativă de la parohiile încredinţate.

 Sectorul cultural şi patrimoniu mobil

Realizarea unui studiu la nivel de eparhie, pentru a identifica ce se mai păstrează din valorile culturale, spirituale şi identitare, formate, păstrate şi transmise în satele din Eparhia Dunării de Jos;

– Expuneri tematice şi evocări despre viaţa şi lucrarea Patriarhului Nicodim Munteanu, a Patriarhului Iustin Moisescu şi a preoţilor de seamă din Eparhia Dunării de Jos;

– Proiect expoziţional de promovare a patrimoniului cultural bisericesc: Contribuţia tipăriturilor bisericeşti la dezvoltarea culturii şi a limbii române, prin itinerarea unei expoziţii de carte veche, icoană şi obiecte de cult la muzee de importanţă regională şi naţională: Palatul Mogoşoaia ‑ Bucureşti, Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi‑Bucureşti, Muzeul Naţional Brukenthal ‑ Sibiu, Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud, Muzeul Țării Crişurilor ‑ Oradea, Muzeul Naţional al Unirii (Museikon) ‑ Alba Iulia;

– Expoziţie temporară de artă creştină: Veşnicia s‑a născut la sat, unde vor expune artişti bisericeşti şi laici;

– Expoziţie temporară de etnografie: Mozaic etnic, în satul românesc, în colaborare cu: Muzeul Bucovinei, Suceava; Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara; Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu; Muzeul Brăilei Carol I;  Muzeul de Istorie Paul Păltănea, Galaţi; Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Tulcea.

Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul

Slujba de Tedeum la începerea lucrărilor forurilor eparhiale, 16 februarie 2019

 Concursul Naţional Catehetic  „Hristos: sufletul satului meu“;

Concursul Naţional de Folclor „Tradiţie şi spiritualitate, în satul românesc“ pentru elevii Seminarului Teologic ,,Sfântul Apostol Andrei“ (clasele IX‑XII);

Manifestări academice în cadrul Departamentului Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Universitatea „Dunărea de Jos“ – Galaţi: conferinţa ,,Locul Ortodoxiei, în noua configuraţie globală“ (luna aprilie) şi simpozionul „Valorile spiritual‑umane şi patrimonial‑cul­turale în satul românesc de la Dunărea de Jos“ şi „Profesorul de teologie Iustin Moisescu, Patriarh al României“;

Desfăşurarea celei de‑a XX‑a ediţie a Simpozionului Naţional organizat de Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“‑ Galaţi.

Sectorul misionar şi comunicare media

 inventarierea bunurilor de patrimoniu bisericesc din satele româneşti şi organizarea de prezentări ale acestor valori, în vederea transmiterii la nivel local şi naţional a unor materiale media şi realizarea de DVD‑uri tematice;

identificarea, la nivel parohial, prin protopopiatele eparhiei, a unor preoţi, învăţători şi primari implicaţi în promovarea patrimoniului cultural al satului românesc, pentru realizarea de interviuri sau repor­taje;

dezvoltarea voluntariatului prin implicarea tinerilor în lucrarea de identificare, de cunoaştere şi de promovare a cântecelor, jocurilor şi costumelor populare, precum şi a meşteşugurilor, artizanatului, tradiţiilor şi obiceiurilor din satul românesc pentru a putea fi mediatizate în acest an;

continuarea programului de realizare a unor scurtmetraje de la evenimente majore, în special de la cele sociale, educaţionale şi culturale şi postarea acestora pe site‑ul şi pagina de facebook ale eparhiei;

evidenţierea tuturor activităţilor prin mass‑media Centului Eparhial şi Centrului de Presă al Bisericii noastre (Radioul şi Televiziunea Trinitas, „Ziarul Lumina“, Agenţia de Știri Basilica şi Biroul de Presă).

Sectorul economic‑financiar

 – continuarea susţinerii familiilor preoţilor din mediul rural, cu mai mulţi copii, din zone defavorizate şi a şantierelor de la bisericile respective prin programele filantropice eparhiale: „Păstorul cel Bun şi Milostiv“ şi „Râvna Casei Tale, Doamne“;

– analiza punctuală a situaţiei preoţilor care înregistrează res­tanţe la achitarea salariilor şi sprijinirea parohiilor pentru a fi achitate la zi;

Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Dunării de Jos în ședință de lucru

analiza individuală a situaţiei economico‑financiară a parohiilor din zonele defavorizate, în vederea rezolvării situaţiei debitelor istorice; 

întocmirea rapoartelor eco­nomicofinanciare, lunare, la pa­rohii şi protopopiate, centra­li­zarea şi analiza lor în cadrul Per­manenţei Consiliului Eparhial;

întrunirea trimestrială la Centrul Eparhial a ppcc protoierei şi a contabililor protopopeşti pentru analiza rezultatelor economico‑financiare şi de informare privind ultimele noutăţi legislative;   

– o permanentă preocupare, la nivelul tuturor unităţilor bisericeşti din Eparhie, pentru respectarea prevederilor B.V.C. – 2019, privind reducerea cheltuielilor la capitolele cu întreţinerea şi utilităţile, iar la celelalte încadrarea în limitele bugetare din anul 2018, cu excepţia capitolelor privind achitarea drepturilor şi cotelor salariale, unde se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare;

respectarea cu stricteţe a normelor legale bisericeşti, juridice, tehnice şi economice la realizarea oricărei investiţii, pentru care se va preciza sursa de finanţare;

înnoirea parcului auto de la Centrul Eparhial;

– continuarea programelor de asigurare a imobilelor bisericeşti şi de evaluare şi intabulare a imobilelor bisericeşti, în vederea depunerii declaraţiilor fiscale, încheierii asigurărilor şi întocmirii analizei de risc la securitate fizică a unităţilor bisericeşti, potrivit prevederilor din Hotărârea nr. 431/2016 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi ale Legii nr. 333/2003.

Sectorul social‑filantropic

 – continuarea campaniilor socio‑medicale „Sănătate pentru sate (deplasare cu echipe de medici în localităţile rurale) şi „O picătură de sânge salvează o viaţă!“ (donare de sânge);

ajutorarea copiilor din mediul rural, prin activităţi socio‑educaţionale, prin acordarea de ajutoare/burse, îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite pentru cei care provin din familii nevoiaşe;

ajutorarea vârstnicilor din mediul rural (ajutoare pentru spitalizare, medicamente sau întreţinere materială), în special a celor care au copiii plecaţi în străinătate sau nu au urmaşi;

Întrunirea Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos

– desfăşurarea unor activităţi socio‑educaţionale şi culturale în casele parohiale nelocuite, unde tinerii şi vârstnicii pot organiza diferite acţiuni cu sprijinul bisericilor parohiale şi a instituţiilor locale;

 continuarea eforturilor de construire/amenajare a Clinicii de Oncologie Pediatrică din Galaţi, prin implicarea tuturor partenerilor din proiect (Mitropolia Germaniei şi Europei Occidentale şi de Nord, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Eparhia Lutherană din Baden‑Wurtemberg, instituţii ale administraţiei publice locale, universitare şi medicale).

Sectorul patrimoniu şi construcţii bisericeşti

‑ Reabilitarea faţadelor Catedralei Arhiepiscopale;

‑   Consolidarea şi reamenajarea casei arhiereşti, în conformitate cu Hotărârea sinodală nr. 8907/2012;

‑  Construirea unei clopotniţe la Centrul Eparhial;

‑ Reamenajarea clădirii eclesiarhiei din cadrul Centrului Eparhial;

‑  Continuarea lucrărilor la Aşezământul social‑filantropic „Sf. Mc. Pantelimon“‑ Lacu Sărat, respectiv pictura, în tehnica mozaic a capelei;

‑  Continuarea programului de construire, la fiecare parohie, acolo unde este cazul, a unei case parohiale, precum şi dotarea cu sisteme de încălzire pentru bisericile parohiale;

‑ Atragerea de fonduri structurale pentru restaurare şi punerea în valoare a monumentelor istorice din cadrul Eparhiei.

 Sectorul editură‑tipografie eparhială

 Publicaţii închinate Anului 2019, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari) şi Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti“ în Patriarhia Română, dintre care amintim:

 1. Patriarhul Nicodim Munteanu, mărturii inedite;

 2. Nicodim Munteanu, arhimandrit de scaun la Dunărea de Jos;

 3. Patriarhul Nicodim Munteanu, traducător al Sfintei Scripturi;

 4. Broşură cu texte despre satul românesc.

Noi apariții la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Publicaţii specifice Arhiepiscopiei Dunării de Jos:

 1. Mănăstirea Adam, documente inedite;

 2. Cartea nunţii sau Sfânta Taină a Cununiei pe înţelesul tuturor;

 3. Biserică, misiune, slujire, vol. 19;

 4. Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos, fascicula XVII;

 5. Contribuţii şi mărturii ale unităţii de neam şi de credinţă din eparhii, reflectate în conştiinţa tinerilor de astăzi;

 6. Cartea de rugăciuni, în diferite formate pentru copii, tineri şi alte categorii de credincioşi ortodocşi;

 7. Călăuză ortodoxă;

 8. Pastoralele de Sf. Paşti şi de Naşterea Domnului ale ÎPS Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, albume, cataloage de expoziţie, calendare bisericeşti, pliante, bro­şuri etc.