Conferinţa pr. prof. univ. dr. Vasile Nechita, la biblioteca bisericii „Înălţarea Domnului“: „Postmodernismul şi impactul asupra Ortodoxiei“

Aspecte de la conferință

În cadrul activităţilor culturale, ştiinţifice şi artistice ale bibliotecii Aşezământului parohiei „Înălţarea Domnului“ din Galaţi, care au început anul acesta cu sfinţirea picturii bisericii, în după amiaza zilei de 12 februarie 2019, a fost invitat părintele prof. univ. dr. Vasile Nechita, din Iaşi, să conferenţieze despre o temă de actualitate: „Postmodernismul şi impactul asupra Ortodoxiei“.

De acest eveniment a fost interesat un public numeros, preoţi, profesori, oameni de cultură din oraş, precum şi mulţi enoriaşi. În deschidere, pentru a  destinde atmosfera, eleva Bianca Lepădatu, de la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin“ din Galaţi a fost invitată să cânte la pian două piese muzicale, admirabil interpretate.

Gazda ‑ părintele Eugen Drăgoi ‑ a prezentat invitatul,  o personalitate importantă a vieţii noastre culturale bisericeşti.

Părintele prof. univ. dr. Vasile Nechita s‑a născut la Dolhasca, Suceava, dar locuieşte la Iaşi. A studiat în ţară şi străinătate (Iaşi, Bucureşti, Elveţia, Germania), are un masterat în Elveţia, un doctorat în Teologie (Bucureşti) şi unul în Filosofie (Iaşi). În prezent este preot paroh la biserica „Sfântul Andrei“ din Iaşi. A fost consilier cultural la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. A fost inspector de Religie la Inspectoratul Școlar Judeţean‑Iaşi, profesor la Seminarul Teologic „Sfântul Ștefan cel Mare“ ‑ Iaşi, profesor la Colegiul Universitar de Institutori ‑ Teolo­gie Or­todoxă din cadrul Facul­tăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Al. I. Cuza“ ‑ Iaşi, profesor la Facultatea de Teologie a Universităţii „Ovidius“ ‑ Constanţa şi coordonator al lucrărilor de doctorat de la această facultate; redactor responsabil şi redactor‑şef la mai multe publicaţii teologice din Iaşi, precum şi al postului de Radio „Trinitas“ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei; din 1992, membru în diverse asociaţii teologice şi colaborator la reviste din Iaşi, Bucureşti şi Geneva. Are o activitate ştiinţifică de marcă, fiind iniţiatorul şi coordonatorul mai multor publicaţii şi consilier editorial al editurilor: „Vasiliana 98“, „Universitas XX“, „Euristica“, Iaşi etc. A publicat 19 cărţi, este coordonator la patru volume şi coautor la 16. Are 53 de studii publicate, 11 articole, 8 consemnări ecumenice şi interortodoxe, 11 însemnări, 10 cronici, 22 recenzii, 36 comunicări ştiinţifice.

În legătură cu tema propusă, Părintele profesor a arătat mai întâi decalajul care se adânceşte, pe zi ce trece, între tradiţie şi modernitate: „Trăim într‑o Europă răscolită în faţa ameninţărilor din partea Rusiei, pe de o parte, şi a emigranţilor, pe de altă parte. Și noi, la rândul nostru, suntem «emigranţi» în epoca internetului, care este o şansă, dar şi o provocare. Dumnezeu, făcând oamenii liberi, şi‑a asumat „riscul“ libertăţii. Al libertăţii neascultării“… Și, începând de la Adam şi până în zilele noastre, părintele a făcut un bilanţ al neascultărilor care au provocat tot răul în istorie.

Participanți la conferință

Astăzi, în afara neascultării mai este şi provocarea ispitelor care vin din toate părţile, să strice buna orânduială dintru începuturi. Drepturile omului încalcă fără milă drepturile Domnului. Prin exemple nenumărate, prin citate din autori clasici şi moderni, Părintele profesor a exemplificat cât se poate de clar faptul că, pe lângă toate aceste provocări, „există totuşi şansa de a găsi sfinţenia“.

„Lupta începe din noi înşine. Sfinţii ne‑au învăţat neştiinţa răutăţii, prin nevinovăţia lor. Cei săraci cu duhul nu sunt proşti, cum s‑ar crede, ci cei care te cred pe cuvânt. Sunt încercări, dar sunt şi «doctorii». Când te predai lui Dumnezeu, El îţi arată drumul“.

Au urmat multe întrebări din public, multe nedumeriri, pe care părintele, cu răbdare, le‑a lămurit.

Concluzia a fost, şi este, că, prin rugăciune multă şi prin bunătate, prin respectarea poruncilor lui Dumnezeu, în veac valabile!, a tradiţiei, a familiei, a moralei creştine, ne salvăm sufletul. Altfel, altă cale de mântuire nu există.

Mulţumim părintelui profesor pentru orele de luminare a minţii din acea binecuvântată după amiază de februarie şi mulţumim şi organizatorilor care ni l‑au adus atât de aproape.

Violeta Ionescu