„Candela de veghe“, la Muzeul Eparhial ‑ Galaţi. Expoziţia pictorului Valeriu Stoica

Vernisarea expoziției „Candela de veghe“

Candela de veghe este tema expoziţiei de icoană bizantină, organizată la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii de la Dunărea de Jos, între 15 februarie şi 15 martie 2019. Expoziţia  face parte din seria manifestărilor închinate Anului Satului Românesc, în Patriarhia Română.

În cadrul manifestării, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a expus artistul plastic Valeriu Stoica, pictor de icoană bizantină, cel care a dat genericul acestei expoziţii, în anul 2014, când întreaga Biserică Ortodoxă Română a comemorat viaţa şi faptele Sfântului Mucenic Constantin Brâncoveanu, cel care s‑a jertfit pe altarul credinţei şi pentru unitatea şi trăinicia acestui neam românesc şi creştinesc.

Alături de chipurile sfinte din icoanele domnului Valeriu Stoica, iubitorii de frumos au admirat icoane şi picturi de inspiraţie religioasă, semnate de penelul artiştilor plastici: Maria Iacob, artist plastic;  Nicolae Nestor, din Republica Moldova, conducătorul atelierului iconografic „Sfântul Nichita“, înfiinţat în 1999 cu scopul de a renaşte şi a dezvolta pictura tradiţională a icoanei ruse şi Elena Borundel, expert consultant al Școlii de Artă din Bucureşti, secţia Decoraţiuni interioare din 2007. Colecţia „Candela de veghe“ cuprinde icoane vechi şi noi, iconostase, tablouri care au ca sursă de inspiraţie viaţa şi lucrarea din Biserica străbună.

Exponate din cadrul expoziției „Candela de veghe“

Mulţumind oaspeţilor pentru bucuria de a aduce, la Galaţi, „Candela de veghe“, părintele consilier Cosmin Ilie, directorul Muzeului Eparhial, a prezentat palmaresul pictorului Valeriu Stoica, urmat de o scurtă prezentare a colegilor săi. Întâlnirea a cuprins şi un moment liric, susţinut de artiştii: Daniela Micu, Florentina Loredana Dalia, Gherghe Dobre şi Florin Ciocea. Solista Ioana Marin a interpretat imne creştine şi Balada lui Brâncoveanu Constantin, fiind premiată la peste cincizeci de festivaluri naţionale şi internaţionale.

Pictorul Valeriu Stoica a mul­ţumit Înaltpreasfinţitului Pă­rinte Casian pentru invitaţia la Muzeul Eparhial, cunoscut fiind că Arhiereul Dunării de Jos este selectiv în a înainta astfel de invitaţii, „într‑un muzeu ex­cepţional restaurat“. Oaspetele a spus că, icoana este un dar pe care Bunul Dumnezeu l‑a lăsat pentru români, fiindcă „am intrat pe poarta creştinătăţii, încă din primul veac creştin, călăuziţi de Sfântul Apostol Andrei“, icoana fiind pentru creştinul român Evanghelia transpusă în culoarea dreptei credinţe, un reper de bază în viaţa  satului românesc, mai întâi, acolo unde s‑a născut veşnicia.

Explicând tematica iconografică a expoziţiei „Candela de veghe“, pictorul spune că icoanele vechi şi noi, tripticele au ca teme momente din viaţa şi lucrarea Sfântului Apostol Andrei, în părţile noastre din Scythia Minor, reproduceri după izvoade de la Muntele Athos, dar şi scene din viaţa şi lucrarea Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

Exponate din cadrul expoziției „Candela de veghe“

Prezent la vernisajul ex­po­ziţiei, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a explicat care este rostul şi rolul Sfintelor Icoane, în viaţa noastră şi de ce este nevoie să cultivăm gustul pentru o astfel de frumuseţe nepieritoare, veşnică. „Icoana nu este o bucată de scândură vopsită, noi nu ne închinăm materiei, ci noi ne închinăm Prototipului, Care este Hristos. Prin atitudinea noastră faţă de Sfintele Icoane noi subliniem dorul nostru după Dumnezeu şi după Sfinţii Săi. Icoana este legătura noastră cu Cerul lui Dumnezeu, este fereastră către Dumnezeu“.

Evenimentul de la Muzeul Eparhial, pus sub genericul „Candela de veghe“, este una dintre manifestările care a deschis seria activităţilor de punere în valoare a tradiţiilor, datinilor şi obiceiurilor satului românesc.

Maria Stanciu

Pictorul Valeriu Stoica

Născut în comuna Movila, judeţul Ialomiţa, la 20 iunie 1952, pictorul Valeriu Stoica a urmat ‑ încă din tinereţe ‑ studii de iconografie bizantină românească, primele încercări şi reuşite fiind legate de icoana pe lemn, pictura murală şi restaurare. Autorul „Candelei de veghe“ practică pictura bizantină din 1987, de atunci şi până astăzi, realizând în tehnica fresco pictura mai multor  biserici din Bucureşti şi din aşezările: Chitila, Otopeni, Cornăţăl ‑  Dâmboviţa, Ștefăneşti ‑ Galaţi, Fodora ‑ Sălaj şi altele.

Valeriu Stoica este pictorul care a realizat, în 1990, prima expoziţie de icoană bizantină, până astăzi susţinând peste o sută de expoziţii personale şi de grup.

Din anul 2008, a deschis seria expoziţiilor „Câmpiile verticale“, proiect ce însumează lucrări plastice ce au ca sursă de inspiraţie vechi izvoade creştine. În acelaşi an, la Muzeul Satului din Bucureşti, a prezentat ‑ în cadrul unei expoziţii ‑, chipul României frumoase, cu ocazia Summitului NATO ‑ 2008.

A organizat taberele de creaţie de la Gura Portiţei, Remetea‑Chioarului ‑ Maramureş, Sulina, Slănic Prahova, Insula Mare. A realizat lucrări monumentale la unele instituţii de învăţământ din Bucureşti şi din ţară.