Bucurie şi nădejde la Centrul Multifuncţional de servicii sociale „Speranţe pentru vârsta a III‑a“ – Galaţi

Cu binecuvântarea Înalt­­preasfinţitului Pă­­rinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, la anumite momente importante ce marchează viaţa Centrului nostru, desfăşurăm diferite activităţi socio‑culturale, având în atenţia noastră nevoile speciale ale vârstnicilor asistaţi.

Program cultural-artistic susținut de tinerii de la Parohia „Sf. Ilie“ – Galați

Astfel, în fiecare an, în ziua premergătoare măritului praznic al Pogorârii Sfântului Duh, în ziua de 1 octombrie, care este dedicată vârstnicilor, în preajma cinstirii Sfântului Stelian, cel care ocroteşte parohia noastră, asistaţii aşezământului, atât cei deplasabili, în număr de 30, precum şi cei nedeplasabili, tot 30, freamătă de bucurie şi emoţie. Sunt zile când aşteaptă prieteni dragi care îi vizitează. Şi nu darurile oferite sunt apreciate de aceşti semeni, cât prezenţa acestor semeni care le aduc un gând, un cuvânt bun.  În plus, pe lângă obişnuitele daruri de alimente, medicamente şi produse igienico‑sanitare, duhul rugăciunii şi al milosteniei creştine îi determină să simtă cum familia din sânul Bisericii devine una mai iubitoare şi mai mare.

Și în acest an, cadre medicale voluntare au efectuat beneficiarilor centrului nostru un control medical, constând în măsurarea tensiunii arteriale şi testarea glicemiei, în mod gratuit.

Elevi ai Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi, elevi ai Colegiului Naţional „Mihail Kogălniceanu“ – Galaţi şi elevi care frecventează cursurile speciale la „Palatul Copiilor“ din Galaţi au prezentat referate în legătură cu „Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918“, apoi a fost prezentat un program de poezie şi cântece patriotice româneşti şi jocuri tradi­ţio­nale.

Tineri din cadrul proiectului „Hristos împărtăşit copiilor“ de la Parohia „Sf. Ilie“ au susţinut un program cultural‑artistic. De asemenea, elevi ai Liceului Teoretic „Dunărea“ au prezentat un scurt program artistic, alături de elevi sosiţi din afara oraşului nostru, din comuna Cuca, de la Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe“.

Tinerilor li s‑a alăturat şi grupul folcloric „Glasul odăieşilor“ din localitatea Odaia Manolache. Membrii grupului, majoritatea bunici, au înduioşat inimile participanţilor nu numai prin glasurile lor puternice şi vibrante, ci şi prin vestimentaţia tradiţională, impecabilă, costumul din sudul Moldovei.

Bucurie și nădejde pentru semenii de vârsta a III-a

Întotdeauna, grija noastră se îndreaptă şi către cei trecuţi la Domnul. De aceea, oficierea slujbei parastasului pentru asistaţii Centrului care au păşit în lumea drepţilor aduce mângâiere pentru toţi, şi cei adormiţi şi cei vii.

La fiecare activitate oferim celor prezenţi mici daruri, tinerilor, în mod special, Diploma de voluntar şi rechizite, iar celorlalţi participanţi le dăruim iconiţe, cărţi de rugăciune, revista eparhială, medicamente şi flori.

Nu putem trece cu vederea implicarea echipei de doamne  de la Societatea Naţională a Femeilor Ortodoxe ‑ Filiala Galaţi, care, printr‑o bună colaborare, susţin moral şi financiar asistaţii noştri,  oferindu‑le cele necesare unui trai decent.

Întreaga activitate a Centrului „Speranţă pentru vârsta a treia“ se doreşte a fi, în primul rând, o mulţumire adusă preamilostivului Dumnezeu, Care ‑ prin Duhul cel Sfânt ‑ ne împărtăşeşte din darurile Sale cele bogate, ne uneşte pe toţi într‑un gând şi o unitate a mărturisirii dreptei credinţe.

Este o bucurie că în Anul făuritorilor Marii Uniri din 1918, beneficiarii de la aşezământul nostru au primit gândul cel luminat şi au realizat că dialogul şi comunicarea între noi, dragostea de fratele în suferinţă ne aduc armonia, pacea şi bunăstarea.

Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile primite, mulţumim Chiriarhului nostru pentru dragostea ce ne‑o poartă şi dorim să trăim întotdeauna uniţi în credinţă şi iubire, ca să fim ucenicii Domnului Hristos, Care spune:  Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v‑am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii (In. 13, 34‑35).

Pr. Florin Chiosa