„Micul Athos“ românesc al Buzăului

În Anul Omagial închinat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române  unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918, la Editura Editgraph din Buzău au apărut, lucrările: „Trei monahi de la Mănăstirea Ciolanu“, „Mănăstirea Răteşti, ieri şi azi“ şi “Magnifique Palais“, avându‑l ca autor pe părintele arhidiacon profesor Mihalache Tudor. Această colecţie cuprinde un  mănunchi de mărturisiri, relatări, gânduri şi imagini despre  chipuri de ierahi, monahi şi monahii, care s‑au ostenit şi se ostenesc, din dragoste pentru Hristos, în „micul Athos“ românesc al Buzăului.

Răsfoind paginile cărţilor, vom descoperi oameni deosebiţi, ierarhi şi personalităţi ale vieţii monahale, de ieri şi de azi, din zona Buzăului,  ale căror chipuri sunt creionate de părintele arhi­diacon Mihalache într‑un mod armonios şi uşor de înţeles.

În primele două  lucrări, ade­vărate paterice contemporane, in­titulate  „Trei monahi de la Mă­năs­tirea Ciolanu“ şi „Mănăstirea Ciolanu, ieri şi azi“, părintele profesor redă, cu har aparte şi spirit de observaţie, chipurile şi amintirile cu părinţii Pahomie Radu, Artemie Leu şi Evghenie Dascaliuc din străvechea vatră monahală de la Mănăstirea Ciolanu, precum şi pe cele ale maicilor Heruvima, Natalia şi Agaftonica, de la Mănăstirea Răteşti. Pe o parte dintre aceştia, părinţi şi maici,  i‑a cunoscut bine şi a lucrat cu ei vreme de mai multe decenii la Centrul eparhial din Buzău, unde „au slujit din toată inima, cu toată dragostea şi cu toată dăruirea“ .

În lucrarea „Magnifique Palais“ sunt evocaţi, cu evlavie şi preţuire, patru ierarhi, absolvenţi ai Seminarului „Chesarie Epis­copul“ din Buzău, la împlinirea a 180 de ani de la darea în folosinţă a clădirii Seminarului. Dintre aceştia, doi au absolvit Seminarul în secolul al XIX‑lea, Sfântul Mitropolit Iosif Naniescu şi Mitropolitul Irineu Mihălcescu. Ceilalţi doi ierarhi au absolvit seminarul buzoian în secolul al XX‑lea, Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos şi Înaltpreasfinţitul Ciprian, Arhi­episcopul Buzăului şi Vrancei, cărora părintele Mihalache le‑a fost dascăl şi model vrednic de urmat în perioada studiilor. Prin  evocările celor patru ierarhi,  părintele profesor Mihalache reuşeşte să stabilească punţi de legătură între trecut şi prezent, împărtăşind tuturor informaţii istorice inedite şi originale.

Părintele arhidiacon profesor Tudor Mihalache, în cei peste 50 de ani de diaconie,  rămâne pentru generaţii întregi de teologi un talentat cunoscător, dascăl de muzică şi un prolific autor de cărţi, o pildă vie de trăire  în Dumnezeu.

Pr. Gabriel Mungiu