Sărbătoarea Preasfintei Treimi în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Tinerețe și credință la hramul Mănăstirii Buciumeni

Luni, 28 mai 2018, la praznicul Preasfintei Treimi, în Arhiepiscopia Dunării de Jos a avut loc la Mănăstirea Buciumeni, cu prilejul hramului, tradiţionalul  pelerinaj al tinerilor liceeni, manifestare ajunsă la cea de a XXIII‑a ediţie. Anul acesta, tema generală a pelerinajului a fost dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Pregătiri pentru sărbătoare

Pregătiri pentru hramul Mănăstirii Buciumeni

Cu câteva săptămâni înainte, la parohiile unde se desfăşoară proiecte catehetice sistematice, s‑au realizat întâlniri cu tinerii şi s‑a analizat modul de derulare a programului, în anii anteriori. Astfel pregătiţi, în ziua de 10 mai, la Centrul Eparhial, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a găzduit o amplă întâlnire de consultare, la care au participat delegaţii de tineri din toate protoieriile şi din cele mai de seamă licee şi colegii din zonă. Tinerii au venit cu sugestii valoroase, în ceea ce priveşte pregătirea logistică a proiectului, prin implicarea Centrului Eparhial, a protoieriilor şi parohiilor şi a mănăstirii‑gazdă. Din punct de vedere didactic, tot ei au propus publicarea celor mai frumoase texte cu care colegii lor au obţinut premii la concursurile „Unirea‑libertate şi unitate“ şi „100 de ani în 1.000 de cuvinte“,  derulate şi în Eparhia Dunării de Jos. Aşa a apărut, la Editura Eparhială,  broşura „Darul libertăţii creştine ‑ şcoală a unităţii“, care s‑a oferit în dar tuturor tinerilor pelerini la Buciumeni.

Voluntariatul, „lecţie“ de unitate între tineri

Echipe de voluntari s‑au implicat, în latura practică a activităţilor, pentru a‑i primi pe cei peste o mie de tineri  şi aproximativ trei mii de pelerini. Liceeni din Galaţi şi Tecuci, coordonaţi de măicuţe şi personal calificat, s‑au înfrăţit în munca de preparare a hranei pentru pelerini; 10.000 de sarmale au fost „învârtite“ de mâinile harnice ale tinerilor. Alte echipe de voluntari din rândul membrelor Societăţii Naţionale a Femeilor Ortodoxe ‑ Galaţi „au copt“ sarmalele în cuptoare şi alte echipe le‑au servit, direct, din oale de lut (!), liceenilor prezenţi la agapă. Tot tinerii s‑au implicat şi în menţinerea ordinii şi a curăţeniei, pe tot parcursul programului.

Unitate de credinţă  şi de rugăciune, în „catedrala cu vitralii  foşnitoare“

La primele ore ale dimineţii, în faţa Catedralei Arhiepiscopale, la Catedrala din Brăila, dar şi în alte puncte de întâlnire din judeţele Galaţi şi Brăila, peste o mie de tineri au fost poftiţi în autocare, pentru a porni în pelerinaj către Mănăstirea Buciumeni.

Moment de mare profunzime duhovnicească, hramul Mănăstirii Buciumeni a adunat, şi în acest an, peste o sută de slujitori din administraţia eparhială şi din cele opt protopopiate ale eparhiei, care au săvârşit Sfânta Liturghie sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, la Altarul de vară din mijlocul pădurii, în prezenţa numeroşilor tineri şi credincioşi de toate vârstele.

Tinerii au avut şi aici locul central; în mijlocul preoţilor, împreună cu seminariştii, cu studenţii teologi şi cu sfinţiţii slujitori au susţinut cântările Sfintei Liturghii într‑o desăvârşită armonie liturgică, acolo la „foişorul Cinei Domnului“, de la „Altarul din pădurea Buciumenilor“. O liturghie cosmică, tainică, în care oameni şi îngeri, pădure, pământ şi cer, sub harul „Sfintei şi celei deofiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi“ s‑au unit în cântec şi rugă! Un rug de inimi arzând în  unitate de credinţă!

Pelerini la hramul Mănăstirii Buciumeni

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi şi în mod special tinerilor, Părintele Arhi­episcop Casian a arătat că „la Praznicul Preasfintei Treimi, de la ‹‹Catedrala cu vitralii foşnitoare›› din pădurea Sfintei Mănăstiri Buciumeni, ne bucurăm în chip deosebit de modul în care Dumnezeu ne‑a ajutat să vedem împlinit, prin jertfelnicia soborului de maici, prin receptivitatea preoţilor şi prin prezenţa multor voluntari tineri, şi nu numai, «programul» Preasfintei Treimi care corespunde cu «programul» lăsat de Hristos-Domnul Sfintei noastre Biserici. Am văzut din ziua praznicului Cincizecimii cum toţi credincioşii au stăruit aici în învăţătura Apostolilor, în rugăciuni de toată ziua şi de miezul nopţii şi cum sutele de voluntari au lucrat pentru a pregăti agapa care urmează Sfintei Euharistii.

De asemenea, am văzut mai mult ca oricând familia întărită, prin prezenţa multor familii creştine care au adus pe braţele lor copiii la Sfânta Împărtăşanie şi apoi am văzut ce minune este pentru biserică continuitatea pelerinajului tinerilor liceeni pentru a XXIII‑a oară aici, la Mănăstirea Buciumeni“.

În continuare, în numele clerului şi credincioşilor de la Dunărea de Jos, Ierarhul a mulţumit Bunului Dumnezeu şi Părintelui Patriarh Daniel pentru „darul mare al acestei modalităţi minunate de unitate bisericească, care este Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române, cu cele cinci componente ale sale, Radioul şi Televiziunea Trinitas, Ziarul „Lumina“, Agenţia de Ştiri Basilica şi Biroul de Presă, care astăzi împlineşte douăzeci de ani de roade bogate culese din ogorul sufletesc, liturgic, cultural şi misionar al Sfintei noastre Biserici“.

Între tinerii pelerini la hramul Buciumenilor s‑au numărat şi premianţi din grupele de copii care au participat la programele catehetice‑naţionale, desfăşurate cu multă implicare şi responsabilitate la parohii. Acestora li s‑au adăugat numeroşi profesori de Religie, cadre didactice de la alte discipline de învăţământ dar şi părinţi, membri A.P.O.R. de la filialele constituite în cadrul Eparhiei Dunării de Jos şi membri A.S.C.O.R. ‑ Galaţi.

Hrană  pentru trup şi suflet

Bucuria comuniunii, în „catedrala cu vitralii foșnitoare“

După tradiţionala agapă din mijlocul pădurii, au fost formate 20 de grupe mari pentru atelierele de dezbateri pe marginea celor douăzeci de teme stabilite anterior la întâlnirile preliminare cu tinerii. Dintre acestea, menţionăm câteva: Biserica neamului şi rolul ei în făurirea Marii Uniri; Reţelele de socializare: prieteni sau neprieteni?;  Bullying‑ul religios: mersul la biserică, între ruşine şi normalitate; Eroi ai neamului şi sfinţi ai Bisericii, ctitori ai Marii Uniri; Ce ne uneşte şi ce ne dezbină astăzi, ca români?; „Eu, robotul!“ Humanoidul „Sophia“ ‑ o provocare sau o soluţie pentru umanitate?; Primul Război Mondial şi Marea Unire: mărturii de la Dunărea de Jos şi altele.

În centrul acestor grupe s‑au aflat preacucernicii părinţi slujitori şi profesorii de Religie, Înaltpreasfinţia Sa trecând pe la fiecare cerc de dialog, provocând tinerii la dezbateri punctuale şi de interes pentru segmentul de vârstă pe care aceştia îl reprezintă.

Dialogurile cu tinerii, dinamice, pline de viaţă şi de realism, s‑au axat pe tema sinodală propusă pentru acest an şi pe abordarea unor aspecte ce îi frământă pe tineri şi pentru care doresc să afle soluţii. După câteva ceasuri de dezbateri, cântece şi jocuri tinereşti, într‑o atmosferă tonică şi plină de normalitate, tot la „altarul din pădure“, Chiriarhul Dunării de Jos a formulat concluzii, asupra programului care se finaliza.

La final, fiecare elev a primit din  partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos câte un exemplar din revista eparhială „Călăuză ortodoxă“, cărţi de rugăciune şi iconiţe, apărute la editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Ediţia a XXIII‑a a acestui mare proiect eparhial pentru tineri a reuşit, şi în 2018, să unească inimile în bucurie şi să atingă sufletele cu răspunsuri la marile întrebări existenţiale pe care le au liceenii. Rugăciunea, agapa, dialogul, pacea şi bucuria au fost „ingredientele“ acestui reuşit exerciţiu de unitate de credinţă şi speranţă.

Au consemnat:

Pr. dr. Lucian Petroaia, vicar eparhial;

Pr. Rareş Bucur, consilier media