„Unirea prin inima copiilor“

Sfânta Liturghie la hramul istoric al Catedralei Patriarhale

În seria de manifestări organizate în 2018, dedicate „Anului oma­gial al unităţii de cre­dinţă şi de neam“ şi „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918“, Patriarhia Română ne‑a chemat pe toţi, copii, preoţi, profesori de Religie şi de alte discipline, implicaţi în Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“ să ne manifestăm cum ştim noi mai frumos şi autentic dragostea faţă de ţara noastră şi de Biserica Neamului Românesc, prin intermediul Concursului Naţional Cultural‑Artistic „Unirea: libertate şi unitate“.

În eparhia noastră, acest concurs s‑a desfăşurat în cele două judeţe ‑ Galaţi şi Brăila ‑, sub atenta îndrumare şi binecuvântare a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, care întotdeauna a dovedit o mare aplecare şi o atenţie deosebită spre aceste programe ale Sfântului Sinod, care îşi propun implicarea copiilor, încadrarea lor reală în viaţa Bisericii şi la Sfânta Liturghie.

Pornind de la aceste imperative, grupa de cateheză a parohiei „Sfinţii Arhangheli“ din Brăila – câştigătoarea locului I, la nivel eparhial pentru judeţul Brăila ‑, a  răspuns prin implicarea creativă a celor 21 de copii participanţi, cu un portofoliu care şi‑a propus să reflecte „Unirea prin inima copiilor“.

Grupa de cateheză din parohia noastră a dorit să împărtăşească bucuria şi  mândria de a fi român şi creştin şi printr‑un program artistic variat, adecvat temei con­cursului, pe care l‑a susţinut la Biblioteca Judeţeană din Brăila, în faţa unui public plin de emoţie şi apropiat de vârsta lor: copiii care participă la Proiectul educaţional „Construim împreună“, care se ocupă de problemele copiilor cu sindrom Down şi autism. Au colaborat şi voluntarii de la Asociaţia Botez Vlad Sergiu şi S.O.S. Autism Brăila.

După implementarea proiectului în parohie, în urma jurizării, acesta s‑a situat pe locul I la nivelul Protoieriei Brăila şi, mai apoi, locul I la nivelul judeţului Brăila, copiii fiind premiaţi de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian la 26 aprilie 2018, într‑un cadru şi într‑o atmosferă de excepţie, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos.

Toate acestea au culminat cu premierea copiilor noştri la hramul Catedralei Patriarhale din 21 mai 2018, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Din partea grupei de cateheză a parohiei noastre, ca reprezentant a fost aleasă Maria Giol, care, şi la premierea desfăşurată la Galaţi, a dovedit o prezenţă de spirit deosebită, în a mărturisi adevărul de credinţă al Bisericii noastre.

Premierea câștigătoarei din județul Brăila

Înţelegând jertfa înaintaşilor pentru păstrarea libertăţii şi a unităţii naţionale, cunoscând faptele eroice şi iubirea strămoşilor pentru acest pământ străbun, pentru oamenii acestor locuri, pentru cultura şi credinţa poporului român, copiii dobândesc iubire creştină faţă de semenii lor.

Mulţumim Preafericitului Pă­rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi Înalt­prea­sfinţitului Părinte Casian, Arhi­e­pis­copul Dunării de Jos, atât pen­tru dragostea pe care o manifestă în promovarea şi afirmarea valorilor naţionale şi spirituale româneşti, cât şi pentru şansa dăruită copiilor de a le manifesta.

Pr. Victor Țugui, Parohia „Sfinţii Arhangheli“ ‑ Brăila

Premierea, la  Patriarhia  Română, a  grupelor  câştigătoare din  Eparhia  noastră

Grupul catehetic al parohiei „Cuvioasa Parascheva“ din Lieşti ‑ câştigătorul locului I pentru judeţul Galaţi, la etapa eparhială a Concursului Naţional Cultural Artistic „Unirea: libertate şi unitate“ ‑, a fost prezent la Bucureşti, la etapa naţională a amintitului concurs, desfăşurat în contextul sărbătorii de hram a Catedralei Patriarhale, „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“.

Delegaţia noastră a fost reprezentată de eleva Mihaela Ignat, una dintre cele mai implicate membre ale grupului catehetic în activităţile grupului din Lieşti.

În ziua de 21 mai, ziua cinstirii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, patronii Catedralei Patriarhale din Bucureşti,  am participat la Sfânta Liturghie oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. După  săvârşirea Sfintei Liturghii a avut loc festivitatea de premiere a celor patruzeci şi doi de copii şi îndrumătorii lor, care au câştigat etapa eparhială a concursului.

Pentru că am ajuns la Bu­cureşti cu o zi înainte de sărbătoarea de hram a municipiului Bucureşti, duminică, în preziua cinstirii Sfinţilor Împăraţi, am participat la Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală, oficiată de Preasfinţitul Ieronim Sinaitul, Episcop-Vicar patriarhal. La sfârşitul slujbei Preasfinţitul ne‑a binecuvântat.

Am vizitat Palatul Patriarhal, iar mai apoi am mers la Facultatea de Teologie, unde am vizionat filmul, realizat de Trinitas TV, în care au fost prezentate secvenţe, din toate eparhiile, privind desfăşurarea concursului naţional. Aici, Preasfinţitul Varlaam, Episcop-Vicar patriarhal, ne‑a transmis binecuvântarea Preafericitului Patriarh Daniel şi a amintit faptul că, anul acesta, în proiectele cu tinerii, au fost implicaţi mulţi preoţi, profesori de Religie şi alţi dascăli. Aceasta s‑a remarcat şi din filmul prezentat. La sfârşit, Preasfinţitul ne‑a binecuvântat şi ne‑a felicitat.

Mulţumim Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian pentru încrederea acordată şi pentru sfaturile şi îndrumările pe care ni le dă, ori de câte ori este nevoie.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate darurile primite în aceste zile de la El.

Pr. Gabor Titi, Parohia „Sfânta Parascheva“,  Lieşti, jud. Galaţi