Arhimandritul Mina Dobzeu s-a mutat la cereştile locaşuri

Al Tău sunt eu, mântuiește-mă… (Ps. 118, 94)

În 7 iunie 2018, ajuns la venerabila vârstă de 96 de ani, în chilia sa de la Mănăstirea „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ Catedrala Episcopală din Huşi, părintele arhimandrit Mina Dobzeu şi a încredinţat sufletul lui Hristos, întâlnindu se astfel cu Cel pe care L a slujit întreaga sa viaţă.

Părintele Mina Dobzeu s a născut la 5 noiembrie 1921, în satul Grozeşti, judeţul Lă¬puşna (Republica Moldova).

La vârsta fragedă de doar 13 ani, simte chemarea sfântă şi intră ca frate la Mănăstirea Hâncu, astăzi, în Republica Moldova.

În anul 1938 merge la Mă¬năstirea Căldăruşani de lângă Bucureşti, unde deprinde tainele sculpturii bisericeşti. Este detaşat pe front în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, luptând în vestul ţării, la Timişoara şi în Ungaria, devenind astfel veteran de război.

După terminarea războiului, absolvă cursurile Școlii de Cântăreţi de la Constanţa şi ale Se¬minarului Teologic de la Mă¬năstirea Neamţ.

În anul 1946 primeşte îngerescul dar al tunderii în monahism la Schitul Brădiceşti, fiind hirotonit ierodiacon în anul 1948 şi ieromonah în anul 1955. Slujeşte mai apoi la Mănăstirea Nicula şi în Parohia Jimbor din judeţul Cluj, vreme de 5 ani.

A fost deţinut politic, efectuând cinci ani de detenţie la Galaţi, Jilava, Gherla şi în colonia de muncă din Delta Dunării, în perioada 1959 1964, ca urmare a atitudinii sale şi a protestelor împotriva Decretului 410 din anul 1959. În urma întemniţării sale, este exmatriculat de la Facultatea de Teologie din Bucureşti.

Ca şi alţi mărturisitori, părintele Mina Dobzeu a ţinut aprinsă flacăra credinţei în închisoare, având credinţa în Hristos drept singura nădejde de scăpare.

În timpul detenţiei din închisoarea Jilava, la 15 martie 1960, părintele Mina l a botezat în credinţa creştin ortodoxă pe cărturarul Nicolae Steinhardt, devenit mai târziu monahul Nicolae de la Rohia.

Este eliberat din închisoare în anul 1964, în anul 1969 intrând în obştea Mănăstirii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ din Huşi, unde îndeplineşte ascultarea de stareţ, între anii 1978 1988.

În anul 1971, absolvă cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti, întrerupte din cauza detenţiei politice.

Nu cu mult timp înainte de Revoluţia din decembrie 1989 este arestat din nou, timp de opt luni, pentru „răzvrătire“ şi „uneltire împotriva siguranţei statului“, ca urmare a scrisorilor de protest trimise lui Nicolae Ceauşescu.

Începând cu anul 1996, atunci când Episcopia Huşilor este reînfiinţată, şi până în anul 2002, a îndeplinit funcţia de consilier cultural misionar al Centrului Eparhial de la Huşi.

De a lungul vremii a scris 12 volume despre rugăciunea inimii şi despre credinţa creştină.

În 14 octombrie 2017, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, i a oferit părintelui Mina Dobzeu „Crucea Moldavă“, în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru atitudinea sa de măr¬turisitor statornic al credinţei ortodoxe.

***

Slujba de prohodire a pă¬rintelui arhimandrit Mina Dob¬zeu a avut loc în ziua de 9 iunie a.c., fiind oficiată la Catedrala Episcopală din Huşi, de către un sobor de ierarhi în frunte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

După rânduita slujbă de înmormântare pentru călugări, Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Mărturisitor al credinţei în vreme de prigoană şi dascăl al rugăciunii – Arhim. Mina Dobzeu“.

În cuvântul său, Preafericirea Sa a evocat personalitatea părintelui Mina, evidenţiind meritul uriaş al său în propovăduirea Evangheliei lui Hristos în temniţele comuniste, dar şi marele merit de a l fi botezat pe cărturarul Nicolae Steinhardt în credinţa creştin ortodoxă.

Înaltpreasfinţitul Teofan a conturat, în cuvântul adresat celor prezenţi la slujba de proho¬dire, personalitatea preacuviosului părinte Mina: „A fost un neastâmpărat mărturisitor. Când a văzut că orele de Religie erau îndepărtate din şcoli, nu a stat liniştit în obştea mănăstirii, ci s a plasat pe sine împotriva curentului şi a avut parte de prima sa întemniţare. Când a văzut că inima Bisericii, adică călugării şi călugăriţele sunt alungaţi din sfintele mănăstiri prin ordin crud venit de la Moscova şi implementat de cei din ţară, a cerut ca sfintele mănăstiri să nu se închidă.

Știa că o Biserică fără mănăstiri este o Biserică prea săracă pentru a putea trăi în vremuri bune sau de restrişte“.

Din partea clerului şi a creş¬tinilor ortodocşi de la Dunărea de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a transmis un mesaj de condoleanţe Preasfinţitului Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, în care a conturat personalitatea mărturisitoare a părintelui Mina, numindu l „autentic «atlet al lui Hristos», în «arenele» veacului persecuţiilor“.

La final, sicriul cu trupul părintelui Mina a fost purtat de slujitori în jurul Catedralei Episcopale, fiind aşezat într un mormânt în vecinătatea acesteia, întru nădejdea învierii şi a vieţii celei veşnice.

Pr. drd. Alexandru Bulgaru