Concursul naţional ,,Unirea: libertate şi unitate“

Premierea grupelor catehetice câștigătoare

Urmare propunerii Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul nostru Sinod a aprobat ca 2018 să fie declarat Anul Omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918, pentru ca împlinirile obţinute cu multă jertfă de poporul român ‑ ca Biserică şi Neam ‑, să fie conştientizate, asumate şi transmise generaţiilor viitoare.

Una dintre manifestări, desfăşurată la nivel naţional, prin coordonarea Sectorului Cultural‑Învăţământ şi activităţi cu tineretul, este Concursul naţional cultural‑artistic ,,Unirea: libertate şi unitate“, parte a Programului naţional catehetic  ,,Hristos împărtăşit copiilor“.

Concursul a fost organizat pe trei secţiuni de concurs şi are menirea de a dezvolta dragostea şi recunoştinţa faţă de jertfa înaintaşilor.

La concurs s‑au înscris 104 grupe catehetice, însumând 1.429 copii participanţi.

Portofoliile realizate de către copii au îmbinat activităţile într‑un mod armonios, organizând momente literar‑artistice, cu prezentare power‑point a unor materiale referitoare la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Unii au oferit mici programe cultural‑artistice cu conţinut religios, patriotic şi folcloric în spitale, azile ori în şcoli şi case de cultură.

Evaluarea la nivel eparhial s‑a desfăşurat la 25 aprilie a.c., de un juriu care a făcut următoarele evaluări, în cele două judeţe, ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos:

Judeţul Galaţi: locul I, parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva“ ‑ Lieşti, Protoieria Tecuci; locul II, parohiile „Sfinţii Trei Ierarhi“ şi „Sfântul Dimitrie, Iz­vorâtorul de Mir“, Protoieria Galaţi; locul III, parohiile „Sfân­tul Daniil Sihastrul“ şi „Sfânta Ana“, din Protoieria Galaţi, şi Pe­chea II, Protoieria Covurlui.

Judeţul Brăila: locul I, parohia Sfinţii Arhangheli, Protoieria Brăila; locul II, parohiile Sfântul Spiridon Nou, Protoieria Brăila;  Ianca I, Protoieria Făurei; locul III, parohiile „Sfântul Antonie cel Mare“, Protoieria Brăila; Movila Miresii, Protoieria Făurei; Viziru de Jos, Protoieria Însurăţei.

În data de 26 aprilie a.c. a fost organizat Festivalul ,,Hristos împărtăşit copiilor“, în cadrul căruia au fost premiate, la nivel eparhial,  grupele catehetice care s‑au situat pe locurile I, II şi III. Copiii au primit diplome şi premii în bani.

La festival au fost invitate, alături de premianţi, şi grupe catehetice care au avut de oferit un program artistic, în total fiind 28 de grupe participante.

În deschiderea festivalului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a antrenat copiii într‑o discuţie interactivă, propunându‑le să formuleze scurte mesaje către Dumnezeu, către familie şi către prieteni, iar răspunsurile acestora, prin spontaneitate, sinceritate şi realism au sporit intensitatea emoţiei momentului artistic, creând o atmosferă de sărbătoare românească, amprentată de costumul naţional, cântecul religios, patriotic sau folcloric şi de jocul românesc.

Pr. Sică Bănică