Părintele Dan Ene s-a mutat la Domnul !

În ziua pomenirii Sfântului Simon Zilotul, a plecat către Domnul, în călătoria spre Împărăţia cea veşnică, părintele Dan Ene de la parohia Tătaru, Protoieria Însurăţei.

Părintele Dan s‑a născut la 14 noiembrie 1953 în loc. Brăieşti, jud. Buzău, într‑o familie de oameni evlavioşi, munteni cu dragoste şi credinţă puternică în Dumnezeu.

A absolvit  Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul“ din Buzău în anul 1975, apoi Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti în anul 1983.

A fost hirotonit preot la data de 17 octombrie 1976 pe seama parohiei Dudeşti, jud. Brăila, unde între anii 1980‑1983, a avut curajul să înfrunte prigoana comunistă şi să ridice din temelie o biserică, locaş de rugăciune şi ajutor duhovnicesc al acestei comunităţi.

Cu mari sacrificii şi ameninţări, care de multe ori au pus în pericol libertatea sa şi siguranţa familiei, părintele Dan a continut slujirea şi lucrarea sa, îngrijindu‑se de pictura în frescă a acestui  locaş, care a fost sfinţit în anul 1988. În acelaşi an, a fost transferat la parohia Tătaru, judeţul Braila.

Aici, în biserica cu hramul „Sfântului Ierarh Nicolae“, a continuat lucrarea de slujire şi înnoire a sfântului  locaş, restaurând pictura bisericii, care prin mâinile vrednicului de pomenire Arhiepiscop Epifanie al Buzăului şi Vrancei, a fost resfinţită în anul 1986.

Între anii 2013‑2017, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian al Dunării de Jos şi cu sprijinul domnului primar Marian Bocănel, a refăcut exteriorul Bisericii şi a restaurant pictura, care, în data de 24 septembrie 2017, prin mâinile Înaltpresfinţitului Părinte Casian al Dunării de jos, a primit harul înnoirii şi al sfinţeniei spre întărirea şi creşterea duhovnicească a  enoriaşilor acestei parohii.

În cuvântul de binecuvântare şi mângâiere al familiei, precum şi al întregii obşti, care într‑un număr impresionant au participat la slujba de prohodire a păstorului lor, Chiriarhul Dunării de Jos, a conturat chipul părintelui Dan Ene: „Faţă de fiecare a fost omul bland, omul bun care şi‑a purtat crucea: rămâne prototipul sau chipul omului pentru om, care l‑a înţeles pe fiecare om, precum şi Dumnezeu ne înţelege pe fiecare, povăţuindu‑ne permanent să ne îndreptăm, să credem, să ne luptăm şi să fim la dispoziţia celorlalţi. Prezenţa si dragostea dumneavoastră răspunde întrebării: Cine este preotul?

Este omul iubit de popor, popor care în această atmosferă de rugăciune, dragoste şi tainică comuniune transformă durerea într‑o zi de Înviere.

Îl rugăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să‑l primescă în Împărăţia Sa, cu cuvintele: Bine slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost pusă până acum, peste multe te voi pune, intră  întru bucuria Domnului şi Dumnezeului tău, pentru că ţi‑ai făcut datoria până la capătul la care a dorit Dumnezeu să te cheme.

Mângâiere  familiei, încurajare obştii credincioşilor şi credincioaselor acestei parohii de la Tătaru, care cu multă dragoste, într‑un cerc de rugăciune şi recunoştinţă au înconjurat pe preotul lor, fiindcă păstorul şi‑a iubit poporul!“

Îl rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, să îl primească pe robul lui Dumnezeu preotul Dan, în împărăţia Sa, acolo unde drepţii sălăşluiesc, unde este locaşul celor vii, în sânul lui Avraam, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin.

Dumnezeu să‑l odihnescă şi cu drepţii să‑l numere.

Pr. Ioan Petre