„O lume pentru viaţă“

Participanți la Marșul pentru viață – ediția 2018

În calitate de organizatori, putem spune că Marşul pentru Viaţă, desfăşurat în 24 martie 2018, la Galaţi, a fost o binecuvântare pentru toţi participanţii, fiind un exerciţiu de unitate, de comuniune în gând şi faptă, în care un număr de aproximativ 600 de „inimoşi“ au compus un „tot“, exprimând aceeaşi dorinţă de a suţine femeia însărcinată, de a susţine viaţa şi cursul firesc al familiei creştine.

În Cartea Facerea (I, 27) găsim în mod explicit componenţa familiei: „Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l‑a făcut; a făcut bărbat şi femeie“. Din următorul verset 28, aflăm:. „Și Dumnezeu i‑a binecuvântat zicând: «Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi‑l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele»“.

După ce în zilele din urmă, iarna a dat semne că se reinstalează, în ziua Marşului pentru Viaţă, razele soarelui ne‑au învăluit, ne‑au încălzit şi la propriu şi la figurat, dovadă că Maica Domnului ne‑a însoţit şi ne însoţeşte pe tot parcursul vieţii, că binecuvântează familia creştină.

Câteva persoane, participante la eveniment, au dorit să‑şi exprime simţămintele în legătură cu familia creştină, doamna dr. Anamaria Hărăbor, mama de gemeni, „Îţi trebuie un punct de sprijin ca să răstorini Universul! Îţi trebuie o familie pentru desăvârşirea umană şi spirituală. Familia este scara la care te întorci de câte ori eşti însetat de fericire, este plămada necesară pentru for­marea ta ca om. După cum mama este începutul tututor începuturilor, tot aşa familia creştină este începutul devenirii noastre ca fiinţe iubitoare de Dumnezeu“.

Domnul ing. Marius Zlătescu, tată a trei copii:  „Am participat împreună cu soţia şi copiii la aproape toate ediţiile Marşului pentru viaţă, organizat în Galaţi, conştient fiind că deşi acest fel de acţiuni sunt în mod intenţionat trecute cu vederea de mass‑media naţională, totuşi se creează un impact local şi o trezire a conştiinţelor persoanelor care vin în contact cu manifestarea. Pentru mine această acţiune are înţelesuri multiple. În primul rând  este o pledoarie pentru viaţă şi adevăr, reamintindu‑ne în primul rând nouă, participanţilor la marş, cât şi persoanelor care asistă din exterior, că din clipa zămislirii, embrionul uman este fiinţă care posedă suflet şi drepturi depline ca persoană. În al doilea rând, ne demonstrăm nouă şi copiilor noştri că nu suntem cazuri izolate, ci suntem o comunitate de oameni care împărtăşim principii spirituale comune, care putem astfel socializa şi crea punţi mai presus de Facebook şi alte mijloace de comunicare din spaţiul virtual. În al treilea rând, este un marş al tăcerii, fără surle, trâmbiţe şi portavoci, în care pentru câteva zeci de minute purtăm greutatea păcatului, uciderii – în ultimii 60 de ani – a peste 23 de milioane de prunci în pântecele femeilor românce. Apoi, marşul nostru este o rugăciune şi o cerere mută de clemenţă în faţa judecăţii divine, arătând prin prezenţa noastră destul de numeroasă că suntem mai mult de 100 de drepţi în cetate, astfel încât să nu ne piardă Domnul cu foc, precum pe sodomiteni oarecând. Eu cred că prin acest marş ne întărim în primul rând pe noi înşine şi ne exersăm implicarea civică în destinele urmaşilor noştri, care se doreşte de către forţe obscure a fi orientate greşit prin legi strâmbe dictate de grupuri de interese şi organisme internaţionale care încalcă suveranitatea naţională, libertatea gândirii şi a spiritului în numele drepturilor omului, egalităţii de gen şi emanicipării femeii, care primează, conform ideologiei lor în faţa dreptului unui prunc de a se naşte“.  

Doamna Adriana Barbu, mamă şi bunică: „Familia creştină, deşi este comunitatea de  bază a  societatii, pe care Însuşi Dumnezeu a întemeiat‑o, se confruntă astazi cu situaţii ce îi ameninţă unitatea. Integritatea familiei creştine, această «mică Biserică» a fost întotdeauna ameninţată,  dar în zilele noastre mai mult ca oricând…      Consider că o familie întemeiată în valorile Bisericii şi ale Traditiei, prin Sfânta Taină a Cununiei din persoane (bărbat şi femeie) cu o moralitate sănătoasă nu poate fi zdruncinată de nimeni şi de nimic. Oricâte furtuni ar veni peste cei doi, în  Biserica Mamă, prin slujitorii săi, vor găsi şi vor primi sfaturi care să îi ajute a depăşi acele momente. Fără credinţă, omul este ca o frunză în vânt sau ca un vas, pe mare în derivă în această lume plină de deşertăciuni…!“

Participanţii şi‑au manifestat speranţa ca toate activităţile care invită la normalitate şi la un trai în armonie cu legile Tatălui Ceresc, să stârnească interesul şi dorinţa celor care privesc într‑un mod diferit familia creştină, formată din bărbat şi  femeie, şi copiii dăruiţi de Dumnezeu. La 3 iulie 2015 Consiliul Drepturilor Omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat o rezoluţie privind protecţia familiei. Această rezoluţie reafirmă că familia reprezintă grupul natural şi fundamental al societăţii şi trebuie protejată de stat. De asemenea, se admite că familia joacă un rol crucial în prezervarea identităţii culturale, a tradiţiei, a moralei şi a valorilor societăţii şi se evidenţiază faptul că părinţii sunt primii care au rolul de a îi educa în privinţa normelor şi a valorilor fundamentale ale societăţii.

Evoluţia demografică a României este mai mult decât îngrijorătoare. Dacă la începutul mileniului III populaţia României număra peste 20 milioane locuitori, până în anul 2100 numărul cetăţenilor se va înjumăţi până la 10,7 milioane locuitori.

Pentru a impiedica acest declin demografic, considerăm că este absolut necesar ca, înainte de toate, Statul Român să sprijine familia, să încurajeze natalitatea, să adopte politici ferme de îmbunătăţire a nivelului de trai, pentru ca tinerii să se regăsească în valorile poporului român, să nu mai caute pe alte meleaguri să‑şi caştige dreptul constituţional la un trai decent.

Paula Molnar, preşedinte APOR Galaţi