Cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi la Galaţi

Sfânta Liturghie arhierească în parohia „Sfinții Trei Ierarhi“ din Galați

Marţi, 30 ianuarie a.c., istorica biserică a pescarilor din Galaţi, situată pe faleza superioară a Dunării, şi‑a sărbătorit ocrotitorii cereşti: Sfinţii Trei Ierarhi. Sfânta Liturghie, săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian al Dunării de Jos, în împreună‑slujire cu reprezentanţi ai Centrului Eparhial şi preoţi din municipiu a încununat un program divers şi bogat, care a pregătit, timp de trei săptămâni, sufletele enoriaşilor şi ale multor altor credincioşi, pentru această prăznuire. Elementul de bază al acestei pregătiri l‑a constituit densul program liturgic, la care a participat, cu însufleţire, mulţime de popor. Din sfintele slujbe au ieşit apoi, ca nişte lumini către suflete, alte câteva activităţi majore, dintre care amintim aici, în primul rând, pe cele educaţional ‑ misionare:

Astfel, în zilele de 20 şi 27 ianuarie, la Centrul Social al parohiei s‑a desfăşurat Atelierul „Mâini îndemânatice“ cu copiii de la programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“, cadru în care copiii au învăţat să confecţioneze felicitări pentru 1 şi 8 martie, în tehnicile „origami“ şi „quiling“, sub îndrumarea tinerei Cristiana Paraschiv şi a mamei sale, Ana. În zilele de 21 şi 28 ianuarie, la Centrul de tineret al parohiei s‑au derulat  ateliere de lucru şi dezbateri cu tinerii voluntari (liceeni şi studenţi) de la grupul parohial de tineret „Vox Juventis“, implicaţi în realizarea Proiectului educaţional ‑ social „Frânturi de zâmbet“, cu care parohia participă la Concursul Naţional Cultural Artistic „Unirea – libertate şi unitate“, care se derulează şi în Arhiepiscopia Dunării de Jos. Proiectul parohial „Frânturi de zâmbet“ s‑a finalizat sâmbătă, 17 februarie, printr‑un concert caritabil pe care tinerii îl organizează pentru susţinerea familiei Hârţanu (monoparentală, 12 copii), din satul Cruceanu, jud. Galaţi.

Activitate artistică a elevilor de la Ansamblul „Mlădițe dunărene“

În baza parteneriatelor educaţionale, luni (22 ianuarie) ‑ la Colegiul Naţional „Al. I. Cuza“ din Galaţi şi marţi (30 ianuarie) ‑ la Şcoala nr. 28 „Mihai Eminescu“,  instituţii de învăţământ aşezate sub ocrotirea Sfinţilor Trei Ierarhi, slujitorii parohiei au fost implicaţi în organizarea şi desfăşurarea ceremoniilor de pomenire a cadrelor didactice trecute la cele veşnice, dar şi de săvârşire a unor rugăciuni de mulţumire, de către profesorii de astăzi, care au primit daruri simbolice.

Sâmbătă, 27 ianuarie,  parohia a organizat concursul de şah „Atleţi ai minţii, atleţi ai credinţei“ (ediţia a XIV‑a). Concursul s‑a desfăşurat pe categorii de vârstă, cu participarea a patruzeci de copii, membri ai Clubului „Genius“ din Galaţi, coordonator de program fiind dl prof. Florin Păunescu‑maestru de şah.

În însăşi ziua hramului ‑ marţi, 30 ianuarie, după Sfânta Liturghie, toţi cei prezenţi au urmărit un program de recitări şi imne, susţinut de copiii de la Ansamblul „Mlădiţe dunărene“, sub coordonarea doamnei înv. Jenica Tănase. După acest moment, ÎPS Părinte Casian a oficiat ceremonia de premiere a unor elevi şi studenţi, în cadrul programului parohial „O şansă pentru tinerii noştri!“. Au primit premii în bani şi cărţi elevi olimpici de la Colegiile Naţionale „Vasile Alecsandri“, „Mihail Kogălniceanu“  şi  „Al. I. Cuza“ şi studenţi de la Facultăţile de Medicină şi Farmacie şi de Artă din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ – Galaţi.

Depunere de coroane la Monumentul Eroilor, aflat în curtea bisericii parohiale

Poate cel mai emoţionant moment din programul zilei de 30 ianuarie a fost acela de depunere de coroane, jerbe şi flori la Monumentul Eroilor, aflat în curtea bisericii, sub care se află înmormântaţi 24 de soldaţi – foşti enoriaşi ai parohiei, jertfiţi în Războiul pentru Independenţă (1877‑1878) şi în Primul Război Mondial (1916‑1917). Gestul s‑a dorit un omagiu al sacrificiului suprem al ostaşilor români, care au contribuit astfel la realizarea idealului de veacuri al românilor: Marea Unire din 1918.

În aceeaşi seară de 30 ianuarie, la capela studenţească din Căminul H, care şi‑a sărbătorit hramul, preoţii parohiei au săvârşit Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi şi au purtat dialoguri duhovniceşti cu studenţii, în cadrul dezbaterii pe tema „Educaţia între tradiţie şi modernism“. Parohia a oferit şi o agapă pentru studenţi.

Monumentul Eroilor,
aflat în curtea bisericii parohiale

Demn de subliniat este şi faptul că, în activităţile social‑fi­lantropice (de care au beneficiat orfanii din casele „Tudor“ şi „Ştefan“ şi 25 de familii de bătrânii din parohie ‑ în cadrul proiectului parohial „Cinsteşte pe bătrân!“ ) s‑au implicat echipe de voluntari alcătuite din studenţi şi liceeni, coordonate de membrele serviciilor social şi misionar ale Comitetului Parohial.

Pe lângă cinstirea care se aduce prin aceste programe celor Trei Mari Dascăli ai lumii şi Ierarhi – „braţul care lucrează“ (Sfântul Vasile cel Mare), „mintea care cugetă“ (Sfântul Grigorie Teologul) şi „gura care vorbeşte“ (Sfântul Ioan Gură de Aur), pe lângă faptul că mulţi creştini beneficiază de lucrarea şi implicarea unor jertfelnici fraţi de credinţă, poate cel mai important aspect al acestei lucrări este că tinerii au o mare dragoste pentru Dumnezeu şi Sfinţii Săi şi au participat în număr mare la sărbătoarea parohiei.

Pr. dr. Lucian Petroaia