Viaţa bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul 2017

Procesiunea „Călători pe cărările sfinţilor“

 În cele ce urmează prezentăm Darea de seamă pentru anul 2017, privind activitatea bisericească desfăşurată de parohiile şi mănăstirile din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, cu ajutorul lui Dumnezeu, sub îndrumarea şi permanenta purtare de grijă a Sfântului Sinod şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi sub îndrumarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Casian Crăciun.

I. Evenimente deosebite în viaţa Eparhiei 

În perioada 27 noiembrie ‑ 1 decembrie 2017, în cadrul sărbătorilor dedicate Sfântului Apostol Andrei au fost aduse la Galaţi, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi cu bunăvoinţa ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul de la Mănăstirea Bistriţa Vâlcii. Totodată, Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi a organizat, în data de 28 noiembrie 2017, Simpozionul Naţional Interseminarial cu tema „Mărturisitori ai dreptei‑credinţe din eparhii în perioada comunistă“, la care au fost invitaţi profesori şi elevi de la opt seminarii teologice din Patriarhia Română şi de la Colegii Naţionale din municipiile Galaţi, Brăila şi Tecuci.  În 9 martie 2017 a fost sfinţită biserica – memorial, cu hramurile „Sfinţii 40 de Mucenici şi Sfinţii Arhangheli“, ctitorită de membrii Asociaţiei Deţinuţilor Politici Anticomunişti din România, filiala Galaţi.

În perioada 10‑14 mai 2017,  Seminarul gălăţean a fost gazda Concursului Internaţional de icoană intitulat „Culorile – lumina sufletului“, la care au participat echipe de iconari (profesori şi ucenici) din Spania, Anglia, Italia, Belgia şi Republica Moldova, cât şi de la mai multe seminarii teologice şi licee de artă din ţara noastră.

Vizite ale Chiriarhului în cuprinsul eparhiei sau vizite frăţeşti în alte eparhii

În anul 2017, activitatea liturgică, pastoral‑misionară, cul­tu­rală şi filantropică a Înaltprea­sfinţitului Părinte Casian s‑a concretizat în săvârşirea a 123 de Sfinte Liturghii, din care 105 în Eparhie, iar 18 în alte eparhii, 7 sfinţiri şi resfinţiri de biserici, 13 Sfinte Taine şi 50 de ierurgii. Chiriarhul Dunării de Jos a realizat 68 de vizite canonice şi pastorale în comunităţi parohiale din eparhie, 10 la şcoli teologice, 10 vizite la aşezăminte social‑filantropice şi 20 de cercetări duhovniceşti ale comunităţilor monahale. La invitaţia altor ierarhi, ÎPS Părinte Casian a efectuat 13 vizite în eparhii din ţară şi a primit 5 vizite în eparhie, din partea unor membri ai Sfântului Sinod şi din partea unor ierarhi ortodocşi din afara ţării. De asemenea, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în anul 2017, Înaltpreasfinţia Sa a efectuat o vizită în Italia, la invitaţia Preasfinţitului Părinte Siluan, cu ocazia desfăşurării unor ample manifestări liturgice şi culturale, prilejuite de Adunarea Eparhială şi Congresul Episcopiei Române a Italiei (28‑31 ianuarie 2017).

II. Activitatea administrativ‑bisericească şi a organismelor eparhiale

Pelerinajul de Florii, la Galaţi

În Arhiepiscopia Dunării de Jos există, la ora actuală, 495 de unităţi bisericeşti (425 parohii, 30 filii, 13 mănăstiri şi un schit, precum şi 26 capele în unităţile bugetare), împărţite în 8 protopopiate, dintre care 5 aflate pe teritoriul judeţului Galaţi, iar 3 în judeţul Brăila. Slujirea liturgică se desfăşoară în 541 locaşuri de închinare: Catedrala Arhiepiscopală, 459 biserici, 45 capele parohiale sau de cimitir, 26 capele în unităţi bugetare şi 10 paraclise mănăstireşti.

Conform schemei de funcţii şi personal, în cadrul Arhiepisco­piei Dunării de Jos sunt 1.122 persoane care slujesc în cadrul unităţilor bisericeşti (Catedrala Arhiepiscopală, protoierii, parohii, mănăstiri, în unităţi bugetare sau la centrele de slujire educaţională şi filantropică), din care: 494 reprezintă personalul clerical activ (461 preoţi, 13 diaconi, 16 ieromonahi şi 3 ierodiaconi), 31 sunt preoţi pensionaţi şi îmbisericiţi, iar 628 ‑ angajaţi mireni (168 cântăreţi bisericeşti, 257 îngrijitori, 19 paznici şi 184 ‑ alte categorii de personal laic).

Cu binecuvântarea şi sub îndrumarea Chiriarhului Dunării de Jos, în cursul anului 2017, forurile deliberative şi executive, eparhiale, şi‑au desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile canonice, statutare, precum şi cu cele ale hotărârilor sinodale şi eparhiale. Membrii Adunării Eparhiale s‑au întrunit în şedinţa anuală, în 4 februarie 2017, iar Consiliul Eparhial în 3 februarie şi 13 iulie 2017. Permanenţa Consiliului Eparhial, la convocarea şi sub preşedinţia ÎPS Chiriarh, s‑a întrunit săptămânal, sau ori de câte ori a fost nevoie, pentru a aplica hotărârile Sfântului Sinod, ale forurilor eparhiale şi Deciziile chiriarhale.

III. Activitatea pastorală şi misionară din Eparhie

În anul 2017, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a hirotonit 7 preoţi şi un diacon, a târnosit o biserică şi o capelă parohială, a resfinţit 2 biserici, a resfinţit pictura unui locaş de închinare şi a sfinţit catapeteasma şi icoanele a două biserici noi.

Pe parcursul anului 2017 în toate bisericile parohiale s‑a săvârşit slujba Sfintei Liturghii şi s‑au rostit predici adecvate la zilele de prăznuire a sfinţilor apărători ai Sfintelor Icoane, iar la zilele de pomenire generală a celor adormiţi, în toate parohiile şi mănăstirile, au fost pomeniţi mărturisitorii credinţei ortodoxe din timpul regimului comunist.

În plan pastoral‑misionar, Eparhia Dunării de Jos a organizat pelerinajele devenite tradiţionale: pelerinajul cu moaştele Sf. Cuv. Casian (27 februarie 2017); pelerinajul cu icoane din Duminica Ortodoxiei de la Catedrala Arhiepiscopală (5 martie 2017), pelerinajul tinerilor liceeni la hramul Mănăstirii Buciumeni (5 iunie 2017); pelerinajul cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, de la Mănăstirea Adam, în cadrul căruia au fost vizitate peste 90 de comunităţi parohiale din protopopiatele Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Covurlui şi Nicoreşti (1 ‑ 14 august 2017); pelerinajul cu moaştele Sf. Grigorie Decapolitul de la Mănăstirea Bistriţa – Vâlcea, din cadrul Sărbătorii Sf. Ap. Andrei la Galaţi (27 – 30 noiembrie 2017); pelerinajul cu moaştele Sf. Ierarh Nicolae şi ale Sf. Ierarh Nectarie de la Eghina la Brăila (3 ‑ 6 decembrie 2017).

Eveniment editorial la Muzeul eparhial

La nivelul celor 8 protopopiate ale Eparhiei, activitatea misionară a fost realizată de părinţii protoierei, sprijiniţi de 43 misionari protopopeşti, care au coordonat peste 1.550 de slujbe şi vizite misionare. Pentru contracararea acţiunilor de prozelitism au fost luate o serie de măsuri pastorale specifice, slujitorii şi credincioşii ortodocşi cultivând, cu toate acestea, o atitudine de toleranţă şi bună convieţuire în raporturile cu celelalte culte religioase. De asemenea, Eparhia Dunării de Jos a cooperat şi sprijinit lucrarea misionară a asociaţiilor care funcţionează în zonă cu binecuvântarea Chiriarhului: filialele din Galaţi, Brăila şi Tecuci, ale Societăţii Naţionale a Femeilor Ortodoxe Române, a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români şi a Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român.

În anul 2017, Departamentul de presă şi comunicare al Arhiepisco­piei Dunării de Jos a continuat colaborarea cu Centrul de presă „Basilica“ al Patriarhiei Ro­mâne. Preoţii şi credincioşii din eparhie au contractat 1.193 de abonamente la cotidianul „Ziarul LUMINA“ şi au putut citi în cadrul acestuia 186 ştiri şi reportaje din eparhie. La postul de televiziune TRINITAS TV au fost difuzate 194 de reportaje, interviuri şi ştiri de la evenimentele petrecute la Dunărea de Jos, Centrul Eparhial oferind postului TRINITAS TV un ajutor financiar în valoare de 72.000 lei. De asemenea, activitatea postului Radio TRINITAS a fost susţinută prin plata unui abonament, în valoare totală de 72.000 de lei, fiind furnizate 196 de ştiri, reportaje şi interviuri.

Colaborarea cu Agenţia de ştiri „Basilica“ a avut drept rezultat publicarea a 241 de comunicate sau ştiri. Pagina web a eparhiei www.edj.ro, a oferit publicului larg 327 de ştiri şi peste 6500 de fotografii, iar pagina de Facebook a preluat şi publicat informaţii şi fotografii de la evenimentele eparhiale sau parohiale importante, în prezent numărul persoanelor care apreciază pagina ridicându‑se la 4.500.

IV. Activitatea economică

Sprijinirea materială a activităţii pastoral‑misionare şi de întrajutorare frăţească a unităţilor bisericeşti (Fondul Central Misionar, Fondul Pastoral Eparhial etc.)

I. În anul 2017, Colecta pentru Fondul Central Misionar a fost organizată în toate unităţile bisericeşti din cadrul Eparhiei pe temeiul art.14, alin. (1), lit. d1), din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi a Hotărârii nr. 681/2005 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Din contribuţia clerului, credincioşilor, monahilor şi monahiilor din toate parohiile şi mănăstirile a fost centralizată suma de 180.315 lei, din care 107.960 lei au fost transferaţi Administraţiei Patriarhale, iar di­ferenţa de 72.355 lei a rămas la dispoziţia Arhiepiscopiei, fiind utilizată la ajutorarea parohiilor sau mănăstirilor cu posibilităţi financiare reduse.

II. Toate programele filantropice Eparhiale, iniţiate în anii anteriori, pe temeiuri sinodale sau ale Consiliului Eparhial, au fost continuate, pe parcursul întregului an 2017, acordându‑se ajutoare financiare şi materiale pentru mai multe familii de preoţi de la parohiile din zone defavorizate, burse şi premii pentru elevi şi tineri cu rezultate foarte bune la învăţătură, credincioşi cu diverse probleme sociale, dar şi pentru susţinerea lucrărilor de construcţii sau reparaţii la biserici parohiale şi mănăstireşti, după cum urmează:

1. Din fondul „Păstorul cel Bun şi Milostiv“, pentru 36 familii de preoţi cu mai mulţi copii sau care întâmpină dificultăţi materiale, au fost acordate lunar ajutoare financiare în valoare totală de 68.360 lei. Dintre aceştia 4 preoţi şi 7 diaconi de la Catedrala Arhiepiscopală au primit, lunar, câte un ajutor care totalizează 32.000 lei. Pentru rezolvarea unor diverse probleme de sănătate sau probleme sociale, un număr de 12 preoţi au primit ajutoare financiare în valoare totală de 11.200 lei.

Învierea Domnului la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi

Astfel, suma totală acordată de la Centrul Eparhial, în anul 2017, prin fondul „Păstorul cel Bun şi Milostiv“ a fost de 111.560 lei.

2. Din fondul „Râvna Casei Tale, Doamne…“ au fost acordate ajutoare financiare, în valoare de 533.229 lei, pentru susţinerea lucrărilor de pictură la 2 biserici parohiale, refacerea sediului Protopopiatului Tg. Bujor şi pentru Mănăstirea Măxineni, precum şi pentru unităţi bisericeşti din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei şi Arhiepiscopiei Aradului, afectate de vijelia din 17 septembrie 2017.

3. Din fondul „Tinereţe şi credinţă“ a fost acordată suma de 70.802 lei pentru 351 de tineri olimpici şi cu rezultate foarte bune la învăţătură. Din Bursa academică „Arhiepiscopul Casian“, 29 de studenţi şi masteranzi au beneficiat de burse lunare ce au totalizat 37.400 lei. Valoarea totală a ajutoarelor acordate la acest capitol este de 108.202 lei.

4. Din fondul filantropic „Ajută‑ţi aproapele!“ au fost acordate, la 1.248 de persoane – cazuri sociale – ajutoare financiare în valoare de 345.141 lei.

5. Din fondul „Episcopul Chesarie cel blând şi milostiv“, ÎPS Chiriarh a aprobat oferirea de ajutoare financiare pentru 124 persoane, sumele acordate ridicându‑se la 85.900 lei, iar pentru intervenţia chirurgicală la care a fost supus pr. Traian Chirilă, Înalt­­preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a acordat un sprijin financiar în valoare de 50.000 lei, din veniturile personale.

6. Din fondul filantropic al Catedralei Arhiepiscopale au fost acordate pentru 550 de persoane ajutoare în valoare de 69.012 lei.

7. În anul 2017, Cantina socială „Sf. Ierarh Nicolae“ din cadrul Centrului Eparhial a oferit zilnic hrană caldă la 153 persoane. Costurile totale pentru susţinerea activităţii filantropice au fost de 497 lei.

Valoarea totală a ajutoarelor acordate, în 2017, din fondurile Centrului Eparhial, de la Catedrala Arhiepiscopală şi prin Cantina „Sfântul Nicolae“ este de 1.549.541lei, iar numărul total de beneficiari este de 2.649 persoane şi 7 unităţi bisericeşti.

V. Activitatea cultural‑educaţională şi editorială

1. La Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Universitatea „Dunărea de Jos“ – Galaţi activează 11 cadre universitare şi studiază  172 de studenţi şi masteranzi. În zilele de 29 şi 30 august, la Galaţi, în cadrul unor cursuri ale Şcolii de vară organizate de Departament, a conferenţiat dl prof. univ. dr. Paolo Odorico, directorul Centrului de Studii Bizantine şi Neo‑elenice din cadrul E.H.E.S.S. a Universităţii  Sorbona – Paris.

La alte Facultăţi de Teologie din cuprinsul Patriarhiei Române, eparhia are 175 de fii duhovniceşti ‑ studenţi şi masteranzi,  6 doctoranzi şi  6 bursieri în străi­nătate.

2. Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“‑ Galaţi funcţionează prin implicarea a 34 de profesori şi 4 pedagogi. Sunt înmatriculaţi 372 de elevi (88 la specializarea „Teologie“, 71 la „Patrimoniu“ şi 213 la ciclul primar ‑ complet şi gimnazial – clasele a V‑a şi a VI‑a, care funcţionează aici).

Cinstirea eroilor la monumentul din Cimitirul „Eternitatea“ – Galaţi

În perioada 10‑14 mai,  Seminarul gălăţean a fost gazda Concursului Internaţional de icoană intitulat „Culorile – lumina sufletului“, la care au participat echipe de iconari – profesori şi tineri din Spania, Anglia, Italia, Belgia şi Republica Moldova, cât şi de la mai multe seminarii şi licee de artă din ţara noastră. În data de 28 noiembrie 2017, s‑a desfăşurat a XVIII‑a ediţie a Simpozionului Naţional anual, cu invitaţi de la 14 seminarii din Patriarhia Română şi de la colegii naţionale din Galaţi, Brăila şi Tecuci.

3. La ora de Religie în şcolile de stat, în eparhie activează 261 de profesori (160 în jud. Galaţi şi 101 în jud. Brăila). Dintre aceştia: 187 sunt titulari, 74 sunt suplinitori care predau Religia în şcoli. Din cele 261 de cadre didactice, 70 au obţinut gradul didactic I în învăţământ.

4. Programele educaţional‑misionare cele mai de seamă, pe care le‑a organizat Eparhia, în cursul anului 2017, în conlucrare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Galaţi şi Brăila şi în baza parteneriatelor dintre parohii şi şcoli/licee sunt următoarele:

‑  concursul de icoane prilejuit de Duminica Ortodoxiei (5 martie);

‑ spovedirea şi împărtăşirea elevilor din şcoli şi licee şi participarea lor la Canonul cel Mare şi Denii, în Postul Mare (27 februarie – 15 aprilie);

‑  pelerinajul tinerilor de Florii (8 aprilie);

‑  cercurile pedagogice şi activităţile metodice cu profesorii de Religie, pe semestrul II al anului şcolar 2016‑2017, pe tema „2017 ‑ Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti“, cu subtema „Imagine virtuală sau «elev – icoană vie a vieţii»?“ (perioada 13 februarie – 16  iunie 2017);

pomenirea şi cinstirea eroilor neamului, la praznicul Înălţării Domnului (25 mai);

‑ pelerinajul a peste 1000 de tineri liceeni, la Mănăstirea Buciumeni – ediţia a XXII‑a (5 iunie);

În lunile octombrie şi noiembrie au avut loc cercurile  pedagogice pentru semestrul I al anului şcolar 2017‑2018 şi concursurile de Religie în cinstea Sfântului Apostol Andrei – ocrotitorul spiritual al oraşului Galaţi şi a Sfântului Ierarh Nicolae – ocrotitorul spiritual al oraşului Brăila (ediţia a XX‑a), în cadrul cărora au fost premiaţi 5000 de elevi din şcoli şi licee.

5. La programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“ sunt înscrise 373 parohii, cu 295 copii implicaţi în acest proiect. La Concursul Naţional de Creaţie cu caracter educaţional „Icoana şi Şcoala mărturisirii“, desfăşurat în perioada 10 decembrie 2016 – 25 aprilie 2017 au participat 215 copii, din 134 parohii.

6. În Editura Arhiepiscopiei s‑au publicat 5 volume, 2 broşuri, 4 tipuri de calendar 2018, revista eparhială, felicitări, iconiţe, diverse tipizate; în curs de publicare sunt alte 5 volume.

7. Activitatea din domeniul Patrimoniului a fost polarizată de Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, a cărui expoziţie permanentă a fost vizitată, în perioada ianuarie – decembrie 2017, de 13.369 persoane. Lunar, Muzeul Eparhial a derulat proiecte notabile, urmărind teme majore şi având drept co‑organizatori instituţii, invitaţi şi artişti de renume naţional şi european, care au oferit publicului gălăţean şi nu numai, expoziţii temporare de înaltă ţinută: Paul Buţa – „În prag de sărbătoare“ (ianuarie‑februarie); expoziţia de icoane prilejuită de Duminica Ortodoxiei (martie); fotografie „Constantin Brâncuşi“ (aprilie‑mai); Noaptea europeană a muzeelor (mai); pictură Vasile Joantă „Personalia“ (iulie); dezbaterea „Scrisori din tranşee. Crâmpeie de nemurire“ (septembrie); „Incunabula et antiqua charta“ (septembrie‑octombrie); „Restituiri“ (noiembrie); „Artă şi ceremonial la mesele regale“ (luna noiembrie, în parteneriat cu Muzeul Naţional Peleş); sesiunea de comunicări ştiinţifice, ediţia a II‑a,  „Atelierele restaurării“ (3 – 4 noiembrie).

Pelerinajul tinerilor la Mănăstirea Buciumeni

Acestora li s‑au adăugat alte activităţi şi proiecte (lansări de carte, conferinţe, concerte) derulate în parteneriat cu alte instituţii ‑ muzee, asociaţii şi organizaţii culturale, parohii, unităţi de învăţământ, dintre care notabile sunt două, găzduite de Muzeul Eparhial: Conferinţa Internaţională „Cultura şi Presa în Spaţiul European“ (26 ‑ 27 mai) şi Adunarea Generală a Clubului Internaţional al Mării Negre (6‑7 octombrie).

VI. Viaţa monahală din cuprinsul Eparhiei

Eparhia Dunării de Jos are în cuprinsul ei 13 mănăstiri şi un schit, toate cu viaţă de obşte (6 de monahi şi 8 de monahii), numărul total al vieţuitorilor fiind de 208 (25 călugări, 140 călugăriţe, 21 rasofori şi rasofoare şi 22 fraţi şi surori). Obştile monahale îşi desfăşoară programul liturgic în bisericile mănăstireşti sau paraclise, toate bine chivernisite şi îngrijite, beneficiind şi de ale spaţii proprii pentru derularea activităţii specifice. În mănăstirile Eparhiei sunt: 12 biserici, 10 paraclise, 4 clopotniţe şi 7 cimitire. Din rândul personalului monahal, 9 călugări şi călugăriţe sunt absolvenţi de cursuri de master în Teologie, 30 călugări şi călugăriţe sunt licenţiaţi în Teologie, 3 în curs de absolvire, 22 monahi şi monahii sunt absolvenţi ai Seminarului Teologic, iar 10 sunt licenţiaţi ai altor facultăţi.

VII. Disciplina clerului

Consistoriul Eparhial nu a primit spre judecată nici un caz de indisciplină, în cursul anului 2017. Cinci preoţi au primit sancţiunea „dojană arhierească“ (avertisment scris), un preot a fost suspendat din funcţie, doi preoţi au primit sancţiunea „oprirea de la săvârşirea celor sfinte“ până la elucidarea cazurilor de către organismele în drept, iar un alt preot a fost oprit de la săvârşirea celor sfinte pentru 30 de zile.

VIII. Activitatea de pregătire şi perfecţionare a clerului

Cu binecuvântarea ÎPS Chiriarh, 11 preoţi din Arhiepiscopia Dunării de Jos au participat la cursurile pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie (6 preoţi pentru Gradul II şi 5 pentru Definitivat), organizate la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“  din Bucureşti, între 3‑15 iulie 2017.

Conferinţa semestrială de primăvară s‑a desfăşurat la fiecare protoierie în parte, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian. La conferinţa cu tema „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti“, desfăşurată în luna mai 2017, chiriarhul Dunării de Jos a săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu preoţii din fiecare protopopiat, în biserici reprezentative din punct de vedere al veşmântului iconografic şi a prezidat conferinţele pastorale, susţinând meditaţii cu privire la icoanele şi pictura bisericească. Cu acest prilej au fost organizate şi vernisate micro‑expoziţii cu icoane vechi de patrimoniu din majoritatea bisericilor aflate pe teritoriul fiecărui protopopiat, precum şi ateliere de pictură de icoane pe lemn şi sticlă pentru copii şi tineri.

Conferinţa semestrială de toamnă

Conferinţa semestrială de toamnă, dedicată temei „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română“, desfăşurată la data de 13 noiembrie 2017, în prezenţa tuturor slujitorilor de la Dunărea de Jos, a debutat în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi prin săvârşirea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoţi din cele două judeţe ale Eparhiei, sub protia Înaltpreasfinţitului Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. În cadrul lucrărilor şi dezbaterilor propriu‑zise, după cuvântul susţinut de ÎPS Părinte Arhiepiscop despre personalitatea şi slujirea exemplare ale marelui Patriarh Justinian şi despre rezistenţa clerului şi credincioşilor de la Dunărea de Jos în faţa tăvălugului comunist, a fost prezentat filmul documentar realizat în studiourile TRINITAS TV, având ca subiect „Patriarhul Justinian. Biserica sub comunism“. În partea a doua au fost invitaţi să ia cuvântul la temă dl prof. univ. dr. George Enache de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos“ – Galaţi, dl prof. univ. dr. Radu Preda – preşedintele I.I.C.C.M.E.R. şi pr. Eugen Drăgoi, directorul editurii eparhiale.

IX. Aspecte şi preocupări privind construcţia şi restaurarea locaşurilor de cult

În anul 2017, cu binecuvântarea şi sub îndrumarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, s‑au derulat în eparhie un număr de 321 şantiere.

La centrul eparhial au fost realizate ample lucrări de reabilitare şi reamenajare cum ar fi:

– realizarea sistematizării pe verticală prin pavarea curţilor interioare, respectiv curtea Centrului Eparhial, cât şi cea a clădirii din strada Mihai Bravu nr. 13;

– ample lucrări de reabilitare şi reamenajare interioară şi exterioară la Reşedinţa Arhiepiscopală corpurile A şi B (refacere faţade, amenajări interioare, reabilitarea subsolurilor, refacere instalaţii electrice, sanitare şi termice);

– demararea lucrărilor de refacere a faţadelor Catedralei Arhiepiscopale;

– reamenajarea spaţiului destinat spălătoriei Eparhiale şi dotarea acesteia cu utilaje şi echipamente necesare funcţionării.

Cele 321 de şantiere existente în Eparhie sunt repartizate astfel: 158 şantiere construcţii noi (41 biserici, 32 clopotniţe, 28 case parohiale, 45 case de prăznuire, 12 alte lucrări de construcţie); 88 şantiere de reparaţii şi consolidări (82 biserici, 1 clopotniţe, 5 case parohiale); 9 şantiere mănăstireşti; 66 şantiere de pictură (41 pictură din nou, 25 restaurare pictură).

X. Activitatea social‑filantropică

A. Prin intermediul celor 42 de aşezăminte sociale bisericeşti:

Aşezământul social‑filan­tropic „Sf. Vasile cel Mare“ ‑ Galaţi cuprinde Centrul Rezidenţial în care sunt 25 de asistate cu vârste cuprinse între 12 şi 21 de ani şi Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţa“, în care sunt asistaţi 70 de copii. Serviciile sociale acordate copiilor de către Arhiepiscopia Dunării de Jos în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi se ridică la suma de 783.293 lei.

Sfântul Apostol Andrei cinstit de micii seminarişti gălăţeni

Aşezământul socio‑medical „Sf. M. Mc. Pantelimon“, Lacu Sărat. Aici au fost desfăşurate o seamă de proiecte, în special cu copii, activităţi didactice şi recreative, cu participarea unor profesori şi formatori, beneficiari fiind un număr de 209 persoane, valoarea serviciilor acordate fiind de 9.220 lei.

Cele trei cabinete medicale din judeţul Galaţi şi cele trei din judeţul Brăila au oferit în anul 2017 servicii specifice gratuite pentru 1.506 pacienţi, în valoare de 65.635 lei.

În cele două grădiniţe parohiale, la parohia „Adormirea Maicii Domnului“ ‑ Brăila şi la parohia Gohor, Protoieria Nicoreşti, sunt beneficiari 63 de copii, iar cheltuielile s‑au ridicat la suma de 6.798 lei.

Prin cele 24 de cantine parohiale au fost oferite servicii de hrană în valoare totală de 760.145, pentru 947 beneficiari.

Activitatea din cadrul celor cinci Centre multifuncţionale de servicii sociale ‑ patru destinate copiilor din familiile sărace  şi unul pentru bătrâni ‑ s‑a desfăşurat, în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi, precum şi cu alte instituţii de asistenţă socială, în cadrul acestora fiind asistate 242 persoane (160 copii şi 82 de bătrâni), valoarea ajutoarelor acordate fiind de 1.226.078 lei.

De asemenea, mai funcţionează şi două centre de formare/informare, în cadrul cărora sunt puse la dispoziţie detalii cu privire la posibilitatea implementării unor programe sociale sau a accesării de fonduri pentru acest domeniu de activitate.

B. Prin intermediul programelor sociale, cu implicarea personalului angajat, a membrilor din structurile parohiale şi a voluntarilor au fost derulate 26 de programe sociale eparhiale, valoarea ajutoarelor oferite fiind de 1.352.412, beneficiare fiind 47.772 persoane. Demne de menţionat sunt programele desfăşurate la iniţiativa ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian, de către Centrul Eparhial, în cooperare cu toate subunităţile:

1. „Ne înnoim de Sf. Paşti“2132 de copii au primit daruri constând în articole de îmbrăcăminte în valoare de 112.360 lei, din care 67.376 lei reprezintă contribuţia Centrului Eparhial, diferenţa fiind completată de către protoierii şi parohii.

2. „Hristos în şcoală“ 4000 de copii au primit ghiozdane echipate cu rechizite în valoare de 170.000 lei, din care 106.163 lei reprezintă contribuţia Centrului Eparhial, diferenţa fiind completată de către parohii.

Premierea tinerilor merituoşi, la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei

C. Asistenţa religioasă în instituţiile bugetare este asigurată de 19 preoţi de caritate, din partea cărora 11.983 persoane au beneficiat de asistenţă duhovnicească, valoarea ajutoarelor ridicându‑se la suma de 109.314 lei. Cu sprijinul celor 19 asistenţi şi lucrători sociali s‑au efectuat 2910 de anchete şi vizite la domiciliul persoanelor aflate în dificultate.

D. Activitatea asociaţiilor misionare aflate pe teritoriul Eparhiei, cu binecuvântarea Chiriarhului, a fost şi în acest an plină de roade, valoarea ajutoarelor acordate ridicându‑se la suma de 63.360 lei.

Valoarea totală a activităţilor sociale, în anul 2017, prin protoierii şi parohii, aşezăminte sociale, asociaţii, precum şi prin parteneriatele cu alte instituţii locale este de 5.601.159 lei, numărul total al beneficiarilor fiind de 79.494 persoane.

Pentru toate aceste activităţi, dorim, în încheiere, să mulţumim lui Dumnezeu pentru ajutorul Său în toată lucrarea bună din Eparhie şi să apreciem călduros preoţimea, cinul monahal, administraţia eparhială şi de la protoierii, şcolile teologice, tineretul şi lucrătorii sociali, profesorii, deodată cu mulţimea credincioşilor evlavioşi, jertfelnici şi harnici şi tuturor celor ce au lucrat şi au sprijinit programele liturgice, misionare, educaţional‑culturale, social‑filantropice şi patrimoniale, iniţiate de Sfânta Patriarhie în anul 2017.

Membrii Permanenţei Consiliului Eparhial