Lumină şi bucurie, în municipiul Brăila

Procesiune de Bobotează la Brăila

Bogăţia teologică şi spirituală a sărbătorii Crăciunului vine din învăţătura Bisericii Ortodoxe, inspirată din textul Evangheliei şi de scrierile Sfinţilor Părinţi, care au meditat îndelung şi profund la taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni arătată prin Întruparea şi Naşterea Fiului Său, Cel ce S‑a făcut om din iubire faţă de oameni (cf. Ioan 3, 14).

Sărbătoarea Naşterii Domnului ne îndeamnă să ne minunăm cu mintea şi să ne bucurăm cu inima de înţelesul profund al tainei Naşterii Pruncului Iisus ‑ „Fiul lui Dumnezeu, născut din Tată, fără mamă, Fiu al Omului, născut dintr‑o mamă, fără tată“.

Importanţa pe care a dobândit‑o în cultura universală data naşterii lui Iisus Hristos este evidentă, fie şi numai dacă avem în vedere faptul că de la acest eveniment începe numărătoarea anilor „erei noastre“ sau „erei creştine“. Mântuitorul Iisus fiind considerat „Axa timpului“, istoria mergând spre El, în aşteptarea Lui.

Anul acesta, praznicul Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos a prilejuit o mare bucurie duhovnicească pentru credincioşii brăileni. În acelaşi context, Catedrala „Naşterea Domnului“ şi‑a sărbătorit hramul, la care, după tradiţie, în a doua zi de sărbătoare, creştinii s‑au bucurat de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a săvârşit Sfânta Liturghie. Înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, Arhiepiscopul nostru a liturghisit în prezenţa evlavioasă a credincioşilor brăileni, a autorităţilor locale şi judeţene, precum şi a unor profesori şi oameni de cultură.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa, a evidenţiat temeiul bunătăţii creştine şi umane: Mântuitorul ne împărtăşeşte, real, bunătatea! El este Bunătatea împărtăşită! El este Izvorul nesecat al bunătăţii, pentru toţi! De aceea, nu întâmplător suntem invitaţi la acest măreţ „Praznic luminos,/ Strălucind, frumos“, a ne apropia, prin post şi rugăciune, dar mai ales prin exerciţiul real al bunătăţii faţă de toţi, indiferent cum sunt dânşii, cu dragoste şi cu iertare, din inimă. Aşa vom deschide uşile Împărăţiei!

Sfinţirea apelor în municipiul Brăila

La finalul sfintei slujbe, copii din cadrul programului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“, în simfonie cu membrii Corului mixt „Trison“ al Şcolii Populare de Artă au susţinut un bogat program de colinde şi poezii specifice perioadei de Crăciun.

La final, cinsprezece tineri olimpici de la Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu“ şi de la Liceul Sportiv au fost premiaţi de către Chiriarhul Dunării de Jos, oferindu‑li‑se premii în bani şi cărţi de zidire sufletească. Evenimentul s‑a încheiat cu împărţirea darurilor pentru copiii participanţi la Sfânta Liturghie şi binecuvântarea tradiţionalei agape creştine.

Activitatea social‑filantropică prilejuită de sărbătoarea Naşterii Domnului s‑a concretizat în acordarea de daruri, în valoare de 10.788 lei.

Zilele de sărbătoare dintre Naşterea Domnului şi Botezul Domnului, constituie centrul sărbătorilor Octoihului. Prăznuirile care au loc în această perioadă nu reprezintă o tradiţie „locală“, ci sunt mai degrabă, o marcă spiritual‑culturală a noastră, a românilor.

Printre sărbătorile mari ale Ortodoxiei, cu o însemnătate aparte în sufletele românilor de pretutindeni, se numără şi Praznicul Botezului Domnului, al „Dumnezeieştii Arătări“ a Mântuitorului, în apele Iordanului, prilej cu care, atât în ajunul praznicului, cât şi în ziua de Bobotează, în toate bisericile Arhiepiscopiei Dunării de Jos s‑au săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba Aghesmei Mari.

Potrivit tradiţiei, credincioşii brăileni s‑au bucurat de prezenţa Ierarhului Dunării de Jos la Sfânta Liturghie. Deopotrivă, Arhi­ereul, preoţi şi credincioşi au fost în comuniune euharistică la Catedrala ,,Naşterea Domnului“ din municipiul Brăila, la Sfânta Liturghie participând reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai unităţilor militare, precum şi numeroşi copii şi tineri înveşmântaţi în costume tradiţionale româneşti.

Începând cu ora 11.00, în dangăt de clopote, însoţiţi de acordurile Fanfarei militare, clerul şi mulţimea de credincioşi, având în frunte pe Ierarhul lor, au pornit de la biserica reprezentativă a Brăilei, pe Calea Călăraşilor înspre Faleza Dunării.

Aici, pe scena special amenajată a avut loc slujba Aghesmei celei Mari, urmată de tradiţionala aruncare a crucii în apele Dunării. De‑a lungul procesiunii, mulţimi nenumărate de credincioşi aşteptau, cu bucurie sfântă, la răspântiile drumurilor, binecuvântarea Arhipăstorului.

Prin grija Protoieriei Brăila, pe faleza Dunării, într‑o zonă special amenajată au fost pregătite şapte butoaie de lemn, împodobite cu brad şi tricolor, în vederea săvârşirii slujbei de sfinţire a apei. În prezenţa rugătoare a sutelor de credincioşi, a fost săvârşită slujba Aghesmei celei Mari, urmată de afundarea crucii, în apele bătrânului fluviu, Iordanul neamului românesc.

Trei tineri curajoşi au încercat să o recupereze, având credinţa că Dumnezeu le va răsplăti osteneala lor, şansa fiind de partea tânărului Daniel Nichiţelea, în vârstă de 28 de ani.

Mulţumim lui Dumnezeu şi Înaltpreasfinţitului Părinte Arhi­episcop Casian pentru bucuria trăirii unor momente duhovniceşti înălţătoare şi pentru darul de Agheasmă Mare, folositoare trupurilor şi sufletelor noastre.

Alin Marian Constantin