Agenda Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian

LITURGICE

17 decembrie ‑ săvârşeşte, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, hirotoneşte întru preot pe c. diac. Constantin Căuş, pe seama bisericii cu hramul „Schimbarea la Faţă“ din municipiul Galaţi, pentru comunitatea credincioşilor cu deficienţe de auz „Sf. Maxim Mărturisitorul“; hiroteseşte întru duhovnic pe pc. pr. Constantin Căuş şi rosteşte cuvânt de învăţătură; binecuvântează preoţii din municipiul Galaţi, prezenţi la Catedrala Arhiepiscopală cu icoana Naşterii Domnului, pentru a merge la casele credincioşilor.

18 decembrie ‑ participă, la Paraclisul „Sf. Mare Mc. Gheorghe“ din cadrul Reşedinţei Patriarhale din Bucureşti, la slujba de Te‑Deum prilejuită de deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod.

20 decembrie Sf. Mc. Ignatie Teoforul – participă la slujba Sfintei Liturghii, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

22 decembrie ‑  săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, o slujbă de pomenire a  eroilor care s‑au jertfit în decembrie 1989, rostind cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, la Monumentul Martirilor Revoluţiei din Cimitirul „Eternitatea“ – Galaţi, în prezenţa reprezentanţilor militarilor, jandarmilor, autorităţilor gălăţene, ai asociaţiilor locale de revoluţionari şi a membrilor familiilor, slujba de pomenire a eroilor martiri ai Revoluţiei din decembrie 1989 şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

24 decembrie ‑ săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, rostind cuvânt de învăţătură.

Participanţi la Festivalul „Tudor Pamfile“

25 decembrie Naşterea Domnului – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, rostind cuvânt de învăţătură.

26 decembrie – săvârşeşte, la Catedrala ,,Naşterea Domnului“ din municipiul Brăila, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt locaş.

31 decembrie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba de Priveghere, închinată Sf. Ierarh Vasile cel Mare; la miezul nopţii, în Catedrala Arhiepiscopală, săvârşeşte Slujba din noaptea trecerii dintre ani şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

1 ianuarie Tăierea‑împrejur după trup a Domnului. Sf. Vasile cel Mare – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, rostind cuvânt de învăţătură; oficiază slujba de Te‑Deum şi binecuvintează programul organizat de Mănăstirea şi Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi, cu ocazia hramului acestora.

5 ianuarie – participă, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, la slujba  Ceasurilor împărăteşti şi săvârşeşte sfinţirea Aghesmei Mari, rostind cuvânt de învăţătură; participă, la Catedrala Arhi­e­pis­copală din Galaţi, la slujba Privegherii.

6 ianuarie  Botezul Domnului (Boboteaza) – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii la Catedrala „Naşterea Domnului“ din municipiul Brăila, hiroteseşte întru arhidiacon pe c. diac. Costel Toma şi rosteşte cuvânt de învăţătură; la faleza Dunării din municipiile Brăila şi Galaţi, săvârşeşte rânduiala sfinţirii Aghesmei Mari şi rosteşte cuvinte de învăţătură.

7 ianuarie Sf. Ioan Botezătorul – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii la biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul“  din municipiul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură; în paraclisul „Sfântul Ierarh Nectarie şi Sfântul Ierarh Dosoftei“ de la demisolul noii biserici, săvârşeşte o slujbă de mulţumire, precum şi parastasul pentru slujitorii şi ctitorii acestui sfânt locaş trecuţi la Domnul.

14 ianuarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

15 ianuarie – participă, la Capela Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi, la slujba Parastasului pentru poetul Mihai Eminescu şi rosteşte un cuvânt despre opera şi personalitatea acestuia.

16 ianuarie – participă, la Capela „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ din cadrul Penitenciarului Galaţi, la slujba Sfintei Liturghii, după care oficiază o slujbă de mulţumire, Acatistul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi rugăciuni speciale pentru cei aflaţi în închisoare, rostind cuvânt de învăţătură.

17 ianuarie – Sf. Cuv. Antonie cel Mare – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Antonie cel Mare“ din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, slujba Parastasului pentru Episcopul Chesarie al Dunării de Jos, la împlinirea a 130 de ani de la naşterea sa şi pentru Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, rostind un cuvânt de evocare a acestor ierarhi.

21 ianuarie ‑ săvârşeşte, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi hirotoneşte întru diacon pe tânărul teolog George Daniel Petrea, rostind cuvânt de învăţătură.

24 ianuarie – săvârşeşte, la biserica ,,Vovidenia“ din municipiul Galaţi, slujba de Te‑Deum închinată zilei Unirii Principatelor Române şi slujba de pomenire a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a mamei sale ‑ Sultana Cuza ‑ şi a făuritorilor Unirii de la 1859, urmate de un cuvânt de învăţătură.

25 ianuarie – Sf. Ierarh Grigorie Teologul – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Grigorie Teologul“ din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, hirotoneşte întru preot pe c. diac. George Daniel Petrea pe seama parohiei Adam, Protopopiatul Tg. Bujor, judeţul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia hra­mului acestui sfânt locaş.

SOCIAL ‑ CULTURALE

Premierea olimpicilor din municipiul Brăila

17 decembrie – binecuvintează, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, membrii ansamblurilor folclorice şi ai grupurilor de colindători din Republica Moldova, Ucraina şi din judeţele  Maramureş, Bistriţa‑Năsăud, Ialomiţa, Galaţi, Brăila, participanţi la cea de‑a XXVII‑a ediţie a Festivalului de Folclor şi Tradiţii de Iarnă ,,Tudor Pamfile“ ‑ Galaţi, 2017.

19 decembrie – participă, la Teatrul Muzical ,,Nae Leonard“ din Galaţi, la Serbarea închinată praznicului Naşterii Domnului, organizată de Seminarul Teologic ,,Sf. Ap. Andrei“ – Galaţi, oferă diplome şi daruri copiilor şi elevilor din cadrul acestei instituţii de învăţământ teologic şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.

21 decembrie – la Şcoala Specială nr. 2 „Constantin Pufan“ din municipiul Galaţi, oferă daruri copiilor cu nevoi speciale, constând în kituri şcolare echipate specific nevoilor educaţionale, şi rosteşte cuvânt de binecuvântare.

26 decembrie  la Catedrala „Naşterea Domnului“ din Brăila, premiază 15 tineri olimpici de la Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu“ şi de la Liceul Sportiv, oferindu‑li‑se premii în bani şi cărţi de zidire sufletească.

1 ianuarieSf. Vasile cel Mare – participă la Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi, la programul cultural‑religios susţinut de copii, cu ocazia hramului acestui aşezământ.

15 ianuarie – participă, în Sala de conferinţe a Seminarului Teologic din Galaţi, la momentul comemorativ dedicat „Luceafărului poeziei româneşti“ – Mihai Eminescu.

17 ianuarie – binecuvintează elevii asistaţi în cadrul Centrului multifuncţional pentru copii de la Parohia „Sf. Cuv. Antonie cel Mare“ – Galaţi, oferindu‑le daruri.

20 ianuarie ‑ participă la Muzeul Brăilei „Carol I“, la manifestările prilejuite de împlinirea a 650 de ani de atestare documentară a municipiului Brăila, rostind o alocuţiune. Aici sunt expuse mantiile regale, sceptrul de la încoronare şi coroana de oţel.

24 ianuarie – participă la manifestările dedicate sărbătoririi a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române, la biserica ,,Vovidenia“ şi la statuia Domnitorului Al. I. Cuza din municipiul Galaţi.

ADMINISTRATIV – SINODALE

12 decembrie ‑ prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

Sărbătoare la Aşezământul „Sfântul Vasile cel Mare“

18 decembrie ‑ participă, la sediul Patriarhiei Române din Bucureşti, la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

19 decembrie ‑ prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

1 ianuarie – vizitează Mănăstirea şi Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi, cu ocazia hramului acestora.

8 ianuarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial.

15  ianuarie – vizitează Seminarul Teologic ,,Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi; prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

22 ianuarie ‑ prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

PRIMIRI

23‑24 decembrie – primeşte, la Reşedinţa arhiepiscopală din Galaţi, grupuri de colindători de la parohii din cuprinsul Epar­hiei.

24 decembrie – primeşte, la Reşedinţa arhiepiscopală, soborul slujitorilor Catedralei Arhi­­episcopale, veniţi cu icoana Naşterii Domnului, cu prilejul sărbătorii Ajunului Naşterii Domnului.

1 ianuarie – primeşte, cu prilejul Anului Nou, la Centrul pastoral, cultural şi social „Sf. Cuv. Casian“ din cadrul Centrului Eparhial, preoţi din municipiile Galaţi şi Brăila, din protopopiatele Tecuci şi Covurlui şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

5 ianuarie – primeşte, la Reşedinţa arhiepiscopală, soborul slujitorilor Catedralei Arhi­epis­copale, cu prilejul Ajunului Botezului Domnului.

Pr. Gabriel Mungiu, secretar eparhial