Centrul multifuncţional „Speranţe pentru vârsta a III‑a“ – casă, masă şi familie pentru 60 de semeni

Filantropie şi bucurie la Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţe pentru vârsta a III-a“

Programul liturgic, pastoral‑misionar şi social‑filantropic cu prilejul sărbătoririi Sfântului Stelian Paflagonul, ocrotitorul parohiei în cadrul căreia funcţionează Cen­trul multifuncţional de servicii sociale „Speranţe pentru vârsta a III‑a“, s‑a desfăşurat etapizat, pentru a atinge mai multe obiective.

Acţiunile filantropice s‑au intensificat, în special, în zilele premergătoare sărbătorii Sfântului Stelian, între 22 şi 26 noiembrie, când cei şaizeci de beneficiari ai centrului au primit, în dar, fructe şi legume din partea elevilor de la Liceul Teoretic „Dunărea“, Grădiniţa „Elena Doamna“ şi Colegiul Naţional „Al. I. Cuza“ din Galaţi.

Vineri, 24 noiembrie, Centrul multifuncţional a desfăşurat o activitate social‑filantropică, împreună cu doamne de la Societatea Naţională a Femeilor Ortodoxe din România ‑ Filiala Galaţi, constând în vizitarea celor 30 de asistaţi vârstnici‑nedeplasabili. Creştinele noastre au oferit, cu dărnicie, pachete cu alimente, produse igienico‑sanitare, cărţi de rugăciune şi iconiţe.

Sâmbătă, 25 noiembrie, cei 30 de beneficiari deplasabili ai centrului s‑au bucurat de un program cultural‑religios, pentru minte, inimă şi trup. În deschidere a fost oficiată Slujba Aghiesmei mici, participanţii fiind stropiţi cu apa sfinţită, asemenea şi întreaga clădire a Centrului. Au fost prezenţi, în program, şi elevii Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“, ai Colegiului Naţional „Mihail Kogălniceanu“, ai Liceului Teoretic „Dunărea“ şi un grup de copii de la „Palatul Copiilor“ din Galaţi, care au prezentat un mini‑concert de imne creştine şi colinde tradiţionale româneşti.

La eveniment au mai participat şi douăzeci de copii defavorizaţi de la Centrul de plasament „Ion Creangă“ din Galaţi.

Bucuria sărbătorii a fost dublată de prezenţa Înaltprea­sfin­ţitului Părinte Ca­sian, Arhi­episcopul Dunării de Jos, care a săvârşit o slujbă de mul­ţu­mire, a dialogat cu asistaţii centrului, a vizionat o parte din pro­gramul artistic susţinut de copii şi i‑a binecuvântat pe toţi participanţii.

Toţi cei prezenţi au primit iconiţe, cărţi religioase şi revista eparhială „Călăuză ortodoxă“, alături de binecuvântarea Chiriarhului de la Dunărea de Jos.

Duminică, 26 noiembrie, în biserica parohială s‑a săvârşit slujba de hram în cinstea Sfân­tului Stelian, Utrenia şi Sfânta Liturghie. Au participat credincioşii parohiei, asistaţii Centrului multifuncţional, precum şi alţi credincioşi din oraş. La finalul Sfintei Liturghii au fost împărţite daruri tuturor copiilor prezenţi.

Activitatea socială de la Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţe pentru vârsta a III‑a“, din cadrul Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh“ şi „Sfântul Stelian“ are un dublu rol: îndepărtarea sentimentului de marginalizare pe care îl trăiesc majoritatea asistaţilor, precum şi apropierea lor de Dumnezeu prin toate activităţile desfăşurate.

 Pr. Florin Chiosa