Resfinţirea bisericii ,,Sf. Mc. Gheorghe” din Tecuci

După ce a suferit ample lucrări de renovare şi restaurare a picturii, în data de 24 octombrie a.c. Catedrala „Sf. Mc. Gheorghe” din Tecuci a primit ungerea Sfântului şi Marelui Mir.

Img 074_renamed_14585
24 octombrie 2010: Resfinţirea Catedralei din Tecuci

Slujba de târnosire a fost săvârşită de un sobor de trei ierarhi, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos slujind Preasfinţitul Episcop Corneliu al Huşilor şi Preasfinţitul Episcop Visarion al Tulcii.

De asemenea, în soborul slujitorilor s-au mai aflat pc pr prof. dr. Nicolae Necula, de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, p. cuv. arhim. Epifanie Bulancea, duhovnicul Mănăstirii „Măgura Ocnei” din judeţul Bacău, precum şi slujitori din administraţia eparhială şi numeroşi preoţi de la parohiile învecinate în frunte cu pc. pr. protopop Gheorghe Joghiu.

Cu acest prilej, altarul înnoit şi sfinţit a primit un nou hram – Sfântul Ierarh Iachint de la Vicina, primul mitropolit al Ţării Româneşti.

„Maica bisericilor” tecucene

Aşa după cum mărturiseşte pisania sfântului lăcaş, vechea biserică „Sf. Mc. Gheorghe” din Tecuci a fost ctitorită în jurul anului 1813, pe locul unui alt lăcaş de cult ce existase până pe la începutul veacului trecut.

După cutremurele din 1894 şi 1903 care au avariat grav sfântul lăcaş, s-a hotărât ridicarea unei noi biserici care să poarte acest hram, în parcul central al oraşului. Arhitecţii noului proiect sunt Ion D. Traianescu şi Magda Traianescu, fiica acestuia.

Construcţia a fost finalizată în 1962, iar în 1968 a fost împodobită cu pictură de către pictorii Gheorghe Răducanu şi Iosif Vass. La 12 octombrie 1969, vrednicul de pomenire Episcop Chesarie Păunescu al Dunării de Jos a săvârşit slujba de târnosire a noii catedrale.

La iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în anul 1995, Sf. Mc. Gheorghe a fost declarat ocrotitor al municipiului Tecuci, iar la sărbătoarea sa din fiecare an, aici au loc numeroase activităţi cultural-spirituale.

În anul 2007 au început noi lucrări de consolidare şi restaurare, finalizate în acest an, prilej cu care întreaga pictură din interior a fost restaurată de către pictorii Valeriu Şuşnea şi Doru Istrate.

Ziua sfinţirii

În Duminica a XXIII-a după Rusalii, întreaga suflare creştinească a Tecuciului a fost chemată la sărbătoarea resfinţirii sfântului lăcaş din centrul municipiului. Momentul de sărbătoare a fost binecuvântat de prezenţa a trei ierarhi: Chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor, şi Preasfinţitul Visarion, Episcopul Tulcii.

Img 132_renamed_8303
Slujitori şi credincioşi la slujba de sfinţire

Înainte de sfinţirea sfântului altar, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a adresat un cuvânt de învăţătură credincioşilor prezenţi în număr mare, în care a arătat importanţa deosebită a evenimentului: „Avem marea bucurie de a fi împreună la Tecuci pentru a săvârşi, după mai multe lucrări de reparaţie ce s-au adus impunătoarei catedrale, sfinţirea acesteia şi să o dăruim lui Dumnezeu. Pentru că este o biserică mare şi cu un rol deosebit în acest frumos oraş care este Tecuciul, la acest eveniment i-am rugat pe Preasfinţiile lor Corneliu al Huşilor şi Visarion al Tulcii să participe la această mare şi frumoasă sărbătoare, ca împreună cu dumneavoastră să înălţăm, pe lângă biserica pe care ne-au lăsat-o înaintaşii noştri, sufletele noastre şi să primim sfinţire şi mântuire de la Hristos Domnul!”.

Apoi, referindu-se la importanţa liturgică şi duhovnicească a slujbei de sfinţire, Înaltpreasfinţia Sa a spus: „În prima parte a slujbei am înconjurat biserica şi au fost citite cele trei Evanghelii rânduite. Prima Evanghelie ne-a învăţat că biserica este piatra de temelie a credinţei în Domnul nostru Iisus Hristos şi în ea şi prin ea Domnul ne iartă păcatele.
A doua Evanghelie se adresează dumneavoastră, Martelor şi Mariilor, credincioaselor şi credincioşilor, care uniţi rugăciunea cu munca, pentru că o biserică nu se poate ridica fără rugăciune şi nu se poate înălţa fără munca, jertfelnicia şi dragostea dum-neavoastră!

Cea de-a treia Evanghelie proslăveş-te şi rugăciunea şi hărnicia, dar aminteşte un lucru esenţial: Păstorul cel Mare, Domnul Hristos, Îşi păstoreşte oile Sale, şi «oile Sale ascultă de glasul Lui şi merg după Dânsul!».
La momentul intrării în biserică noi cerem sfinţilor îngeri să coboare şi să deschidă «uşile cerului» la rugăciunea noastră şi, apoi, cu Sfânta Cruce deschidem biserica, şi nu cu cheia, pentru că Sfânta Cruce ne-a deschis nouă «uşile Împărăţiei Cerurilor». Acest element din rânduiala sfinţirii bisericii ne duce cu gândul la Bucureşti, unde, în aceste zile, poporul sărută o parte din Cinstitul Lemn al Sfintei şi de viaţă făcătoare Cruci a Domnului”, a adăugat ierarhul Dunării de Jos.

Img 045_renamed_32561
Sfinţirea catedralei tecucene

Datorită importanţei spirituale a acestui sfânt lăcaş între bisericile din municipiu, dar şi pentru apropierea calendaristică de prăznuirea primului mitropolit al Ţării Româneşti – Sfântul Ierarh Iachint de Vicina (28 octombrie), Catedrala din Tecuci a primit şi ocrotirea acestuia, spre bucuria credincioşilor prezenţi.

„O mare mulţime rugătoare“ la Dunărea de Jos

Săvârşită pe un podium special amenajat în faţa catedralei, Sfânta Liturghie a împlinit momentul de bucurie. La final, Înaltpreasfinţitul Casian le-a oferit ierarhilor invitaţi prilejul de a adresa un mesaj de binecuvântare.

Mai întâi, Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor, a arătat că „Astăzi, Dumnezeu ne-a învrednicit să înălţăm rugăciune de mulţumire şi de laudă prin care am mărit numele lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat şi prin care s-a zidit şi s-a înfrumuseţat această biserică.

Sfinţirea oricărei biserici este o binecuvântare, este ca o zi de Rusalii, pentru că aici, ori de câte ori se cheamă mila şi ajutorul lui Dumnezeu, El este prezent şi mângâie, şi încurajează şi, mai presus de toate, dă sens vieţii noastre! Este o mare bucurie pe care o trăim alături de dumneavoastră şi de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, pentru că Înaltpreasfinţia Sa este cel care a «împlinit» această biserică, deoarece cel dinaintea sa a fost marginalizat, atât de suferinţa trupească, cât şi de condiţiile istorice neprielnice. Dar astăzi, Dumnezeu a dat bucurie dumneavoastră, Înaltpreasfinţitului Casian şi nouă, tuturor, ca în numele Sfintei Treimi, trei ierarhi să resfinţească această catedrală a oraşului Tecuci.

Împreună cu toţi credincioşii să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne dea putere asupra răului, pentru că răul se manifestă în toate formele în lumea aceasta, pentru ca aşa cum astăzi această catedrală a fost sfinţită şi trăieşte bucuria biruinţei, aşa şi noi să nădăjduim că Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel ce a biruit porţile iadului, ne va da puterea biruinţei şi a iertării spre mântuirea noastră!”.

Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a mărturisit că „Am trăit la Tecuci o zi de bucurie, o zi de înălţare sufletească, o zi cu adevărat pascală, pentru că «aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa!». Această catedrală a dumneavoastră este un «Sion duhovnicesc».

Img 196_renamed_31340
Soborul ierarhilor slujitori

Aţi participat la această bucurie pe care înaintaşii dumneavoastră au trăit-o atunci când au pus piatra de temelie a acestei catedrale în anul 1969, când sfântul şi venerabilul Episcop Chesarie Păunescu al Dunării de Jos a venit de la Galaţi ca să o sfinţească şi, iată, această bucurie am trăit-o cu toţii în această sfântă şi binecuvântată zi a Duminicii, a prăznuirii Învierii Domnului.

Cu adevărat, astăzi am luat «har peste har» şi binecuvântare peste binecuvântare de la «Părintele Luminilor» de la Care se pogoară «toată darea cea bună şi tot darul cel desăvârşit». Cu siguranţă că fiecare dintre noi, atunci când va trece pe lângă catedrală îşi va aduce aminte de acest moment sfânt şi înălţător, se va însemna cu sfânta cruce şi, mulţumind lui Dumnezeu, va rememora momentele sfinte pe care le trăim acum.”

În amintirea acestei zile, Preasfinţia Sa a oferit în dar o carte de Apostol pentru săvâşirea sfintelor slujbe din catedrală.
A urmat alocuţiunea pc pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, care a arătat: „De aproape douăzeci de ani sunt martor la cele mai multe dintre evenimentele spirituale majore din Arhiepiscopia Dunării de Jos. De fiecare dată mă încarc cu bucurie participând la aceste evenimente şi văd evlavia şi credinţa puternică a credincioşilor din această parte de ţară. M-a impresionat astăzi cât de frumos aţi cântat la Sfânta Liturghie dumneavoastră, credincioşii, devenind o «masă» rugătoare. Vă felicit pentru această catedrală, dar, mai ales, pentru grija şi bucuria de a participa la această slujbă, care este unică în viaţa unei parohii. O asemenea biserică este o cinste pentru dumneavoastră!”.

Distincţii şi felicitări

La sfârşitul slujbei, Înaltprea-sfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian le-a oferit ierarhilor invitaţi, în numele clerului şi credincioşilor din Tecuci, câte o icoană a Maicii Domnului, ca semn al recunoştinţei şi comuniunii în slujire la acest eveniment.

Pentru neobosita râvnă de a înfrumuseţa lăcaşul Domnului, pc pr. paroh Vasile Ramfu a primit distincţia eparhială „Vrednicia andreiană”, aceasta fiind un binemeritat dar pentru ziua aniversară prăznuită în aceeaşi zi.

Img 176_renamed_25923
Credincioşi tecuceni participând la Sfânta Liturghie

De asemenea, pc pr. coslujitor Mihai Roşu a primit rangul bisericesc de iconom stavrofor, iar membrii Consiliului şi Comitetului Parohial, Diploma eparhială „Crezul Ortodox”.

Adrian Portase