Sărbătoarea Înălţării Domnului în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Cinstirea eroilor la monumentul din Cimitirul „Eternitatea“ – Galaţi

La Praznicul Înălţării Domnului, în toate bisericile din Arhiepiscopia Dunării de Jos, la Sfânta Liturghie au fost pomeniţi eroii care şi‑au jertfit viaţa pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti. În plus, în acest an s‑au făcut rugăciuni şi pentru mărturisitorii credinţei ortodoxe din timpul regimului comunist, care au pătimit sau chiar au trecut la Domnul în lagăre şi închisori.

La Galaţi

În municipiul Galaţi a fost organizată tradiţionala procesiune închinată eroilor, începând cu ora 13.00. Alaiul format din slujitori, credincioşi seminarişti şi elevi a pornit de la biserica „Înălţarea Domnului“ către Cimitirul „Eternitatea“ unde s‑a săvârşit slujbă de pomenire a eroilor. La acest moment înălţător a participat şi Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos care a săvârşit, alături de preoţi de la parohiile din oraş, slujba parastasului şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

După evocarea semnificaţiei Zilei Eroilor, oficialităţile şi tinerii elevi participanţi au depus coroane şi flori pe Altarul Eroilor Neamului şi au intonat atât Imnul de Stat al României, cât şi Imnul Eroilor.

Manifestarea s‑a încheiat cu defilarea gărzii de onoare, în acordurile muzicii militare.

La Brăila

În celălalt mare municipiu al eparhiei, la Brăila, procesiunea a pornit la ora 16:30, din faţa bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ şi s‑a încheiat la mormintele ostaşilor români căzuţi în cele două războaie mondiale, din cimitirul omonim. La eveniment a participat şi ierarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, împreună cu un numeros sobor de preoţi din Protopopiatul Brăila, precum şi o mare mulţime de credincioşi.

Au fost prezenţi de asemenea şi elevi de la şcolile şi liceele din municipiu, care pe tot parcursul manifestării au intonat, alături de preoţi şi cântăreţii bisericeşti, troparul praznicului, precum şi Imnul Eroilor.

La monumentul eroilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a oficiat, alături de părinţii slujitori, slujba de pomenire şi a adresat celor prezenţi un cuvânt de folos.

La final, în aplauzele mulţimii a avut loc o paradă militară a detaşamentelor militare din Garnizoana Brăila.

Pomenirea eroilor în parohiile eparhiei

În satele şi comunele din cele două judeţe ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos, de asemenea, a fost cinstită memoria înaintaşilor prin săvârşirea slujbei parastasului la mormintele sau monumentele închinate lor şi prin alte manifestări cultural‑religioase.

În săptămâna premergătoare praznicului Înălţării Domnului, preoţii şi profesorii au susţinut, în cadrul orelor de Religie, lecţii în care au prezentat atât semnificaţia religioasă a sărbătorii, cât şi a Zilei Eroilor.

Ierarhul Dunării de Jos în mijlocul elevilor din şcolile gălăţene depunând flori la cripta eroilor

Pentru a cinsti cum se cuvine această sărbătoare, în ajun de praznic, în fiecare parohie din cuprinsul Arhiepiscopiei, cu ajutorul persoanelor asistate social, precum şi al membrilor din Consiliile şi Comitetele parohiale s‑a efectuat o curăţenie generală, atât în curtea tuturor bisericilor, cât şi în cimitirele parohiale.

În ziua sărbătorii, clasele de elevi, alături de cadrele profesorale, fără a perturba orele de curs, au participat împreună la Sfânta Liturghie şi la manifestările religioase de după săvârşirea acesteia.

Astfel, în prezenţa oficialităţilor locale, a elevilor, credincioşi­lor şi a veteranilor de război, la monumentele sau troiţele din localitate ridicate în cinstea eroilor neamului, preoţii au săvârşit mai întâi slujba de pomenire, după care au adresat celor prezenţi un cuvânt duhovnicesc, în care au arătat că avem datoria de a ne cinsti cu evlavie eroii, care au luptat pentru apărarea ţării, dar şi pentru valorile naţionale. Au urmat la cuvânt profesorii de istorie şi alţi intelectuali care au elogiat memoria celor care au luptat pentru demnitatea şi libertatea poporului român.

În acelaşi cadru sărbătoresc, elevii au cântat cântări adecvate şi au rostit versuri patriotice. S‑a intonat apoi Imnul Naţional şi Imnul Eroilor, iar elevii şi cadrele didactice au depus flori.

La final, celor mici li s‑au împărţit din ofrandele aduse (cozonac, ouă roşii), iar celorlalţi participanţi li s‑au oferit iconiţe şi reviste.

Alexandru Bulgaru