Activitate filantropică la Centrul „Speranţe pentru vârsta a III‑a“

Cu binecuvânta­rea Înalt­­­preasfinţitului Pă­rinte dr. Casian, Ar­­hiepiscopul Dunării de Jos, la Centrul multifuncţional de ser­vicii sociale „Speranţe pentru vârsta a III‑a“ de la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh“ din Galaţi, din decembrie 2008 se desfăşoară un proiect social‑filantropic deosebit.

Activitate social-filantropică la Centrul „Speranţe pentru vârsta a III-a“

Zilnic, personalul centrului se împarte între a asigura cele ne­cesare celor treizeci de asistaţi deplasabili, care vizitează zilnic centrul, dar şi celor nedeplasabili (tot treizeci la număr) care sunt îngrijiţi la domiciliu. Din proiect face parte şi Primăria municipiului Galaţi.

În fiecare an, la zilele importante cu semnificaţie deosebită pentru specificul Centrului, se desfăşoară multiple activităţi liturgice, culturale şi social‑filantropice. În acest an, 2017, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a dedicat întegul an cinstirii sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti.

Pentru a cinsti cum se cuvine Praznicul „Pogorârii Sfântului Duh“, am colaborat cu mai multe unităţi şcolare din municipiul Galaţi: Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu“, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă“, Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin“, precum şi cu Parohia „Sfântul Ilie“ din Galaţi.

În debutul activităţii a fost efectuat un control stomatologic asistaţilor deplasabili ai centrului. Această operaţiune a fost posibilă prin bunăvoinţa medicilor stomatologi de la o clinică de specialitate din municipiul Galaţi, sub conducerea domnului doctor Valerii Gorea. Asistaţii cu probleme la dantură vor beneficia de servicii gratuite la clinică, în funcţie de starea medicală a fiecăruia.

Activitatea a continuat cu un scurt concert de muzică clasică. Piesele au fost interpretate la pian de către elevi ai Liceului de Artă din Galaţi, care, prin tinereţea şi gingăşia lor, au adus bucurie şi linişte în sufletele asistaţilor noştri. Au fost interpretate mai multe piese de muzică tradiţională populară, dar şi internaţională, melodiile fiind intercalate cu câteva scenete de teatru.

Programul a mai cuprins şi recitare de poezii, dedicate „bunicilor“, prin participarea elevilor de la celelalte şcoli din municipiu, precum şi prezentarea de scurte referate dedicate cinstirii sfintelor icoane. Manifestările au fost încheiate prin slujba de pomenire a asistaţilor (în număr de 40) trecuţi la Domnul. Această slujbă de pomenire a celor adormiţi se săvârşeşte în fiecare an în ajunul Pogorârii Sfântului Duh, întrucât în această sâmbătă sunt pomeniţi toţi moşii şi strămoşii noştri.

Toţi elevii participanţi la program, precum şi profesorii acestora, au primit Diplome de voluntar, pentru toate activităţile desfăşurate de‑a lungul anului şcolar 2016‑2017, precum şi daruri constând în iconiţe, cărţi de rugăciune şi daruri de suflet.

La final, vârstnicii şi elevii au servit masa de prânz, mulţumind lui Dumnezeu pentru toate darurile primite. Această împreună participare la activităţile socio‑culturale are ca scop propovăduirea iubirii creştineşti între persoanele vârstnice cu nevoi deosebite, precum şi împărtăşirea din darurile credinţei şi culturii noastre strămoşeşti de către tinerii  prezenţi la activitate.

Pr. Florin Chiosa