Prof. dr. Adrian Gabor – Date biografice

Părintele profesor dr. Adrian Gabor s‑a născut la 5 ianuarie 1960. A urmat Seminarul Teologic din Buzău între anii 1977‑1982, apoi studiile de licenţă la Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti  între anii 1983‑1987. În perioada 1987‑1990 urmează cursuri de doctorat în teologie.

Între 1990‑1991 a predat Istoria Bisericească Universală la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi.

În 1992 efectuează studii aprofundate la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii de Ştiinţe Umaniste din Strasbourg, care culminează cu obţinerea titlului de doctor în 1996, cu teza:  L’église et le pouvoir au temps de Théodose le Grand, lucrare apreciată cu cea mai meritorie menţiune din sistemul academic francez (Très honorable avec félicitations du jury).

Începând cu anul 1995 parcurge toate treptele universitare: Asistent (1995), Lector (1999), Conferenţiar (2003), Profesor (2005), iar din anul 2010 devine conducător de doctorat.

A fost hirotonit diacon la 30 ianuarie 2003 de către adormitul întru fericire Părinte Patriarh Teoctist şi preot la 16 februarie 2003 de către Preasfinţitul Părinte Sebastian Ilfoveanul, pe atunci Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, actualemente Episcop al Slatinei şi Romanaţilor.

Semn al recunoaşterii calităţilor sale de cercetător exigent şi perseverent, Preotul profesor dr. Adrian Gabor a fost recunoscut membru al Societăţii române de Studii Bizantine (1987), al Comisiei Române de Istorie şi Studiu al Creştinismului.

De asemenea, în perioadele 2004‑2008 şi 2010‑februarie 2012, a fost secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti.

Fiind cunoscută preocuparea sa pentru creşterea calităţii învăţământului universitar, Părintele Profesor Adrian Gabor a fost numit membru în Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (2007), expert permanent în Comisia de Ştiinţe Umaniste şi Teologie a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (2008), auditor intern şi coordonator al Comisiei de calitate a învăţământului din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.