Alegerea noului Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului

În şedinţa de lucru din data de 4 iulie 2017, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales pe Preasfinţitul Pă­rinte Emilian Lo­vişteanul, Epis­­­cop‑vicar al Ar­hiepiscopiei Râmnicului, în demnitatea de Episcop‑vicar al Ar­hiepisco­piei Aradului, cu titulatura „Cri­şanul“.

Preasfinţitul Părinte Emilian s‑a născut la 12 februarie 1972, în localitatea Berezeni, jud. Vaslui, din părinţii Costache şi Tasia, primind la botez numele de Vlad. Între anii 1990‑1995 a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ, ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Constanţa, specializarea Teologie‑Istorie (1995‑2000). În anul 2008 a susţinut teza de doctorat cu titlul: „Mitropolia Moldovei şi Su­cevei: Arhiepiscopia Iaşilor în prima jumătate a secolului al XX‑lea (1900‑1948)“, elaborată sub îndrumarea acad. prof. univ. dr. Emilian Popescu, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaşi. Menţionăm că a susţinut din 2005 cursurile de Teologie din cadrul Colegiului Teologic Resurrection, Marea Britanie. Din 2004 a parcurs treptele universitare în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaşi, fiind pe rând asistent universitar (2004), lector (2009) şi conferenţiar (2016). A publicat numeroase studii şi recenzii în volume colective şi reviste de specialitate. De asemenea, a fost angrenat în numeroase comunicări ştiinţifice, conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale.

Nou alesul Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Prea­sfin­ţitul Părinte Emilian, a început viaţa monahală la Mănăstirea Neamţ, la 1 septembrie 1989, fiind tuns în monahism la 15 februarie 1991. A fost hirotonit ierodiacon la 16 martie 1991 de către vrednicul de pomenire Gherasim Putneanul (la acea dată Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor) şi ieromonah la 1 ianuarie 1995 de către Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Epis­cop‑vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. A fost hirotesit protosinghel la 20 august 1998 şi arhimandrit la 29 februarie 2004.

Între anii 1998‑2001 a fost mare eclesiarh al Mănăstirii Neamţ. Între 2001‑2008 a ocupat funcţia de referent la Centrul Eparhial Iaşi. Din 2002 până în 2005 a fost preot spiritual al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi.

La 14 noiembrie 2009 a fost hirotonit arhiereu prin punerea mâinilor Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a ierarhilor prezenţi la festivităţile ridicării în rang de arhiepiscopie a Episcopiei Râmnicului, purtând până în prezent titulatura de Lovişteanul.

În calitate de episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, a avut o bogată activitate pastorală.

„Mă rog lui Dumnezeu, Maicii Domnului, Sfântului Iosif de la Partoş, ocrotitorul Banatului, sfinţilor români şi tuturor sfinţilor, să îmi ajute ca să pot lucra eficient şi responsabil în continuare, în Eparhia Aradului“, a evidenţiat Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, după alegerea sa în noua demnitate.

Întru mulţi, buni şi rodnici ani, Preasfinţite Părinte!

Preluare de pe www.basilica.ro