Agenda Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian

LITURGICE

 21 maiSfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – slujeşte, împreună cu ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la Sfânta Liturghie, prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi săvârşită la Altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală din Bucureşti, cu ocazia hramului istoric al acestui sfânt lăcaş.

26 mai Înălţarea Domnului – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; conduce procesiunea organizată cu ocazia Zilei Eroilor şi săvârşeşte slujba de pomenire a acestora la Cimitirul  „Eternitatea“ din municipiul Galaţi, rostind cuvânt de învăţătură; conduce procesiunea organizată cu ocazia Zilei Eroilor şi săvârşeşte slujba de pomenire a acestora la Cimitirul „Sfinţii Împăraţi“ din municipiul Brăila, rostind cuvânt de învăţătură.

28 mai – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

30 mai – săvârşeşte Sfânta Liturghie şi slujba de Te‑Deum, la Capela Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi, în prezenţa corpului profesoral şi a tuturor elevilor seminarişti, absolvenţi ai  claselor a XII‑a, secţiile Pastorală şi Patrimoniu, adresând cuvânt de învăţătură şi oferind daruri de suflet promoţiei 2017 a acestei şcoli teologice.

31 mai – săvârşeşte, pe esplanada Primăriei din municipiul Brăila, slujba de Te‑Deum, cu prilejul aniversării a 15 ani de la înfiinţarea Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos“ şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

1 iunie ‑ săvârşeşte, în Paraclisul „Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Cuv. Parascheva“ al Aşezământului social‑filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din Galaţi , o slujbă de mulţumire şi oferă daruri copiilor prezenţi cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului , rostind cuvânt de învăţătură.

3 iunieMoşii de vară ‑ săvârşeşte la Catedrala Arhie­pis­copală din Galaţi, slujba pomenirii celor adormiţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

4 iunie Pogorârea Sfântului Duh ‑ săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte slujba Vecerniei speciale a praznicului Preasfintei Treimi.

5 iunie – Sfânta Treime – săvârşeşte, la Altarul din pădure al Mănăstirii Buciumeni, judeţul Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură către tinerii liceeni din întreaga Eparhie, participanţi la pelerinaj, profesorii însoţitori şi ceilalţi credincioşi prezenţi.

15 ani de la înfiinţarea Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos“ din Brăila

6 iunie – participă la Sfânta Liturghie şi săvârşeşte slujba de Te‑Deum, la Capela Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi, cu ocazia revederii după 20 de ani a promoţiei 1997 şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

8 iunie – participă, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, la Sfânta Liturghie urmată de slujba de Te‑Deum, în prezenţa absolvenţilor secţiilor teologice din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi, precum şi a membrilor corpului profesoral, rostind un cuvânt de învăţătură.

11 iunieSfântul Ierarh Luca al Crimeii – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Ga­laţi, slujba Sfintei Liturghii şi ros­teşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, la Capela Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii „Sfântul Ioan“ din mun. Galaţi, o slujba de mulţumire şi  rugăciuni pentru sănătate, cu prilejul sărbătoririi celui de al doilea hram, rostind cuvânt de învăţătură.

13 iunie – săvârşeşte, la biserica „Sf. Ioan Botezătorul“ din loc. Ianca, jud. Brăila, slujba Sfintei Liturghii, înconjurat de preoţii Protopopiatului Făurei, cu prilejul conferinţei pastoral‑misionare de primăvară şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

15 iunie – săvârşeşte, la Capela Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ – Galaţi, o slujbă de mulţumire, urmată de un cuvânt de învăţătură adresat elevilor seminarişti, înainte de încheierea anului şcolar 2016‑2017.

19 iunie – săvârşeşte, la biserica „Sfânta Ana“ din municipiul Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, înconjurat de preoţii protopopiatului Galaţi, cu prilejul conferinţei pastoral‑misionare de primăvară şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

20 iunie – săvârşeşte, în Paraclisul Mănăstirii „ Naşterea Maicii Domnului“ – Cudalbi,   jud. Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, înconjurat de preoţii din  Protoieria Covurlui, cu prilejul conferinţei pastoral‑misionare de primăvară şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

ÎPS Părinte Arhiepiscop în mijlocul copiilor – 1 iunie 2017

22 iunie – săvârşeşte, la biserica „Sf. Ioan Botezătorul“ din loc. Titcov, din Insula Mare a Brăilei, slujba Sfintei Liturghii, înconjurat de preoţii Protopopiatului Însurăţei, cu prilejul conferinţei pastoral‑misionare de primăvară, urmată de slujba de sfinţire a catapetesmei şi a icoanelor din biserică, precum şi o slujbă de pomenire a celor ce au trecut la cele veşnice în condiţii vitrege în timpul regimului ateo‑comunist în aceste locuri, rostind cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, la biserica „Sf. Nicolae“ din loc. Piatra Frecăţei, din Insula Mare a Brăilei, slujba de sfinţire a catapetesmei şi a icoanelor din biserică şi binecuvintează clopotniţa şi centrul social‑educaţional al acestei parohii, rostind cuvânt de învăţătură; săvârşeşte la Crucea – memorial de la groapa comună din apropierea localităţii Piatra Frecăţei, ridicată de Arhiepiscopia Dunării de Jos, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, sluj­ba de sfinţire a troiţei şi slujba de pomenire pentru victimele închisorii de la Salcia, rostind un cuvânt de învăţătură.

24 iunie – Naşterea Sf. Ioan Botezătorul – săvârşeşte, la altarul de vară din curtea Mănăstirii Măxineni, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte la biserica‑monument istoric a mănăstirii, recent restaurată, slujba Parastasului pentru ctitorii, slujitorii şi nevoitorii din cadrul acestui aşezământ mo­nahal.

25 iunie ‑ săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală, slujba Sfintei Liturghii, hirotoneşte întru diacon pe tânărul teolog Dumitru Petrea şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

26 iunie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba de sfinţire a Drapelului Naţional, în prezenţa autorităţilor civile şi militare locale şi a numeroşi credincioşi, rostind cuvânt de învăţătură.

27 iunie – săvârşeşte, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Dom­nului“ din loc. Adam, jud. Galaţi slujba Sfintei Liturghii, înconjurat de preoţii Protopopiatului Tg. Bujor, cu prilejul conferinţei pastoral‑misionare de pri­măvară, urmată de resfinţirea altarului, a picturii şi a catapetesmei bisericii acestei mănăstiri; în cimitirul mănăstirii, înconjurat de preoţi şi credincioşi, săvârşeşte slujba Parastasului pen­tru binefăcătorii acestui aşe­ză­mânt monahal: egumeni, monahi şi ostenitori, rostind cuvânt de învăţătură.

28 iunie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba de Te‑Deum, binecuvântând profesorii şi absolvenţii Facultăţii de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii ,,Dunărea de Jos“ – Galaţi; săvârşeşte la biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel“ din municipiul Brăila, slujba Vecerniei cu Litia, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

Moment festiv la sfârşit de an universitar la Departamentul teologic din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie

29 iunieSf. Ap. Petru şi Pavel – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii la biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel“ din municipiul Galaţi, hirotoneşte întru preot pe c. diac. Dumitru Petrea pe seama parohiei Vameş, Protopopiatul Covurlui, jud. Galaţi şi întru diacon pe tânărul teolog Ciprian Rotaru şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, în capela „Sf Apostoli Petru şi Pavel“ a Penitenciarului de Maximă Siguranţă din Galaţi, slujba de pomenire pentru slujitorii Bisericii, ierarhi, preoţi, monahi, monahii, dar şi credincioşi mireni ai neamului, care au fost închişi în  acest penitenciar, rostind cuvânt de învăţătură.

1 iulie – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Trei Ierarhi“ din municipiul Brăila, Taina Sfântului Botez pentru prunca Andreea Gabriela Bucă şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Voievod Ştefan cel Mare“ din municipiul Brăila, slujba Vecerniei cu Litia şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Voievod Ştefan cel Mare“ din municipiul Galaţi, slujba Vecerniei cu Litia şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

2 iulieSf. Voievod Ştefan cel Mare – săvârşeşte, la Mănăstirea Toflea, judeţul Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, cu ocazia celui de‑al doilea hram am acestui aşezământ monahal, rostind cuvânt de învăţătură.

SOCIAL ‑ CULTURALE

21 mai – asistă, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, la ceremonia de premiere a elevilor câştigători ai etapelor pe eparhii şi, respectiv, pe Patriarhie, participanţi la Concursul naţional catehetic  „Icoana şi Școala mărturisirii“.

25 mai – participă la Casa de Cultură a Sindicatelor din Galaţi la conferinţa „Societatea de azi – o lume fără familie? Vină şi responsabilitate“, susţinută de pc.  pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

26 mai – participă, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos,  la lucrările celei de‑a IX‑a ediţii a Conferinţei Internaţionale „Cultura şi Presa în Spaţiul European“, cu tema  Gazetari şi scriitori în tranşeele Marelui Război, în cadrul căreia rosteşte cuvânt de binecuvântare.

Sfârşit de an şcolar la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei“

29 mai – prezidează, în Sala „Melchisedec Ștefănescu“ a Centrului Eparhial întrunirea de lucru cu reprezentanţii liceelor din municipiile Galaţi, Brăila şi Tecuci, în vederea stabilirii strategiei de organizare a ediţiei a XXII‑a a Pelerinajului tinerilor la Mănăstirea Buciumeni.

1 iunie – participă, la Aşezământul filantropic eparhial „Sfântul Vasile cel Mare“ din Galaţi, la programul de activităţi religioase, cultural‑artistice şi educaţionale, intitulat „Ziua Porţilor deschise“ şi dedicat Zilei Internaţionale a Copilului; în acest context, rosteşte rugăciuni pentru sănătatea şi ajutorul copiilor şi părinţilor creştini ortodocşi din întreaga lume şi oferă copiilor prezenţi dulciuri şi iconiţe; participă, în grădina Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, la programul cultural‑artistic şi educaţional dedicat Zilei Internaţionale a Copilului.

3 iunie – participă şi binecuvintează, la Centrul Eparhial, la activitatea de voluntariat, în cadrul căreia 50 de tineri şi tinere au pregătit tradiţionala masă pentru liceenii care au participat de sărbătoarea Sfintei Treimi, la hramul mănăstirii Buciumeni.

8 iunie – participă, la Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu“, din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi, la cursul festiv al absolvenţilor promoţiei 2017 din cadrul Departamentului Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi.

10 iunie – participă, la parohia „Sf. Mc. Mina, Victor şi Vichentie“ din mun. Galaţi, la concursul de şah pentru copii şi tineri „In hoc signo vinces“, oferind diplome şi premii tuturor participanţilor.

15 iunie – participă, împreună cu Înaltpreasfinţitul Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, la Asociaţia Filantropică „Sf. Vasile cel Mare“ din Galaţi, la festivitatea de premiere a asistatelor din cadrul Centrului Rezidenţial de Fete şi a copiilor de la Centrul de Servicii Sociale „Speranţa“, oferind diplome şi premii; participă, la Teatrul Muzical „Nae Leonard“ din Galaţi, la serbarea de sfârşit de an şcolar a elevilor de la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi, în cadrul căreia a avut loc şi ceremonia de premiere.

28 iunie – participă, la Teatrul Muzical „Nae Leonard“ din Galaţi, în prezenţa corpului profesoral al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Galaţi, la festivitatea de premiere a absolvenţilor acestei instituţii de învăţământ, rostind o alocuţiune.

ADMINISTRATIV‑ SINODALE

19 mai ‑ prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial.

Hram la Mănăstirea Măxineni, judeţul Brăila – 24 iunie 2017

5 iunie – prezidează, la  biserica „Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Ierarh Spiridon“ din cadrul Complexului Muzeal Banu, lucrările Conferinţei pastoral‑misionare de primăvară din protopopiatul Nicoreşti şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

9 iunie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial.

12 iunie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial.

13 iunie ‑ prezidează, la  biserica „Sfântul Ioan Botezătorul“ din oraşul Ianca lucrările Conferinţei pastoral‑misionare de primăvară din protopopiatul Făurei şi rosteşte cuvânt de învăţătură; vizitează comunitatea parohială din localitatea Berlescu, protopopiatul Făurei, jud. Brăila.

19 iunie – prezidează, la  biserica „Sfânta Ana“ din mun. Galaţi lucrările Conferinţei pastoral‑misionare de primăvară din protopopiatul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

20 iunie – prezidează, la  Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului“ ‑ Cudalbi din jud. Galaţi lucrările Conferinţei pastoral‑mi­sionare de primăvară din Protopopiatul Covurlui şi rosteşte cuvânt de învăţătură; vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii „Naşterea Maicii Domnului“ – Cudalbi, Pro­topopiatul Covurlui, jud. Ga­laţi.

22 iunie – prezidează, la Crucea – memorial de la groapa comună din apropierea localităţii Piatra Frecăţei din Insula Mare a Brăilei, lucrările Conferinţei pastoral‑misionare de primăvară din protopopiatul Însurăţei şi rosteşte cuvânt de învăţătură; vizitează comunităţile parohiale din localităţile Titcov, Piatra Frecăţie, Agaua ‑ Insula Mare a Brăilei, protopopiatul Însurăţei, jud. Brăila.

24 iunie – prezidează, la  Mănăstirea Măxineni din jud. Brăila lucrările Conferinţei pastoral‑misionare de primăvară din Protopopiatul Brăila şi rosteşte cuvânt de învăţătură; vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii Măxineni, Protopopiatul Brăila, jud. Brăila.

26 iunie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

Ziua Naţională a Drapelului României la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi

27 iunie – prezidează, la  Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului“ din loc. Adam, jud. Galaţi, lucrările Conferinţei pastoral‑misionare de primăvară din Protopopiatul Tg. Bujor şi rosteşte cuvânt de învăţătură; vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului“ din loc. Adam, Protopopiatul Tg. Bujor, judeţul Galaţi; vizitează comunităţile parohiale din localităţile Adam şi Crăieşti, Protopopiatul Tg. Bujor, jud. Galaţi.

30 iunie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

2 iulie – vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii ,,Sf. Trei Ierarhi“ din localitatea Toflea, Protopopiatul Nicoreşti, judeţul Galaţi; vizitează comunitatea parohială din localitatea Iveşti, Protopopiatul Tecuci, jud. Galaţi.

PRIMIRI

26 mai – primeşte, la Re­şedinţa Arhiepiscopală pe pc. pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca.

3 iunie – primeşte, la Re­şedinţa Arhiepiscopală pe dna dr. Ioana Feodorov, cercetător în cadrul Institutului de Studii Sud‑Est Europene al Academiei Române.

15 iunie – primeşte, la Re­şedinţa Arhiepiscopală pe Înalt­preasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei.

Pr. Gabriel Mungiu, secretar eparhial