Învierea Domnului, în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Învierea Domnului la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi

Sărbătoarea Sfintelor Paşti a adunat şi‑n această primăvară, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, câteva mii de pelerini dornici să primească Lumina Învierii Domnului, adusă de la biserica Învierii Domnului din Ierusalim, de o delegaţie a Patriarhiei Ortodoxe Române, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Sfânta Lumină împărţită credincioşilor

În miez de noapte, la îndemnul Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos: „Veniţi de luaţi lumină!“, strada Domnească din Galaţi a devenit un fluviu de lumină. Întreaga suflare prezentă la cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii a căpătat chip luminos şi, în miez de noapte, odată cu omul, a renăscut la viaţă, a prins contur şi creaţia care ieşea din amorţeala iernii. Credincioşii, purtând candele aprinse, la salutul pascal al Arhiepiscopului nostru: „Hristos a înviat!“, au răspuns: „Adevărat a înviat“!

În cuvântul adresat miilor de pelerini, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a explicat că „Lumina Domnului nostru Iisus Hristos, coborâtă în mod tainic, la ora paisprezece şi douăzeci şi unu de minute, adusă pe calea aerului, în România şi în toate ţările Ortodoxe, este aceeaşi „Lumină din Lumină“ despre Care relatează evangheliile, pe Care o mărturisim prin Crez (articol II) şi de la Care ne împărtăşim. Când suntem în Lumina lui Hristos simţim cu toţii că suntem dezrobiţi de păcat, de ură, de violenţă şi de moarte. De aceea, Îi cerem prin rugăciune Domnului să ne arate o altă Lumină, alta decât lumina care stă sub controlul nostru şi al naturii. Această Lumină este Iisus Hristos, iar Lumina lui Hristos luminează Sfântul Mormânt. Dar nu Sfântul Mormânt este Lumina, ci Sfântul Mormânt este vasul pe care Se aşează Lumina, deoarece, în mormântul acela a stat Trupul Domnului Hristos“.

În contextul desfăşurării celei mai mari sărbători a Bisericii Ortodoxe, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a explicat pelerinilor aflaţi pe calea Învierii că, în acest an, după mai bine de două sute de ani de la ultima restaurare, administraţia din Cetatea Sfântă a primit autorizaţie pentru a restaura o parte a Sfântului Mormânt ‑ baldachinul, lespedea autentică pe care a fost aşezat, acum două mii de ani în urmă, după pătimire şi răstignire,  Domnul nostru Iisus Hristos.  „Cu ocazia amintitelor lucrări, cercetători importanţi din Israel, din Grecia şi din alte ţări ale lumii, care au lucrat acolo, au constatat o mulţime de aspecte care nu ţin, neaparat, de restaurarea unei clădiri. Au găsit şi au simţit, în interiorul  Sfântului Mormânt, taine mari ale lui Dumnezeu, pe care  după cum au putut le‑au mărturisit şi le‑au transmis pe căile mass‑media în lumea întreagă“.

Slujba celei de-a doua Învieri

Înaltpreasfinţitul Părinte Ca­sian a recomandat tuturor fiilor duhovniceşti, veniţi la Sărbătoarea Pascală, să facă fapte bune, pentru că doar prin faptele noastre alese putem face lumină în viaţa noastră şi a semenilor noştri. „Aşa putem deveni şi noi oameni luminoşi, icoane ale lui Dumnezeu. La Înviere, există o legătură între icoana Învierii Domnului, Care ne arată cum Hristos îi scoate din iad pe toţi cei adormiţi, îi trage la lumină şi imnul pascal în care cântăm «şi  celor din momânturi, viaţă dăruindu‑le!». Și mai există o taină mare, anume: Lumina Învierii împrăştie tristeţea, necazul, durerea, nepuţinţa, boala, frica de moarte, frica de om care naşte în noi ura, îndepărtarea răului făcut fratelui. Aceasta este Învierea! Să rămâneţi în permanenţă icoane ale Luminii lui Hristos!“.

După primirea Sfintei Lumini, sărbătoarea a continuat în Catedrala Arhiepiscopală cu slujba Canonului Învierii şi Sfânta Liturghie.

În zorii primei zile de Paşti, credincioşii au primit „pască“, au ciocnit ouă roşii, rostind salutul pascal. Unii creştini au adus coşuri cu bucate tradiţionale, pentru a fi binecuvântate.

A doua Înviere

„Hristos a înviat!“ – „Adevărat a înviat!“

În Duminica Învierii, în jurul prânzului, în toate bisericile s‑a săvârşit Slujba celei de‑a doua Învieri, iar creştinii s‑au bucurat să primească mesajul Învierii Domnului, rostit în douăsprezece limbi ale pământului, semn că Hristos S‑a Întrupat, S‑a Răstignit, a Înviat şi S‑a Înălţat la Cer, pentru toţi pământenii, ca să ne aducă pace şi iertare. „Pace vă dau vouă!“ este îndemnul care ne cheamă „Acasă“, la rădăcinile credinţei.

În Duminica Învierii, la ceas de seară, după tradiţie, preoţii din Protoieria Galaţi s‑au aflat la Centrul pastoral-misionar „Sfântul Casian“, unde s‑au întâlnit cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian şi au petrecut câteva momente în spriritul tradiţiei noastre străbune.

Bucuria Învierii, la Penitenciarul Galaţi

Ca de obicei, sărbătoarea de Sfintele Paşti, îmbracă aspecte liturgice, pastorale, cultural‑religioase, dar şi social‑filantropice.

Astfel, în prima zi de Paşti, Ierarhul Dunării de Jos a dus vestea Învierii Domnului Iisus Hristos şi persoanelor private, temporar, de libertate de la Penitenciarul de maximă siguranţă din Galaţi.

Pregătiţi sufleteşte pe tot par­­cursul Postului Mare, prin inte­grarea şi participarea lor la Sfintele Taine ale Spovedaniei şi Îm­păr­tăşaniei, 35‑40 de persoane  private de libertate au participat la slujba Vecerniei speciale, în capela „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“, susţinută de preotul Ovidiu Gafton.

Liturghie arhierească la Catedrala din Brăila

Activităţile din prima zi de Paşti au fost o continuare firească a programului „Învierea noastră cu Hristos“, un parteneriat susţinut de Penitenciarul Galaţi, Arhiepiscopia Dunării de Jos şi mai multe organizaţii neguvernamentale. Anul acesta beneficiarii programului de activităţi ocupaţionale au învăţat, cu sprijinul maicilor de la Aşezământul Social‑Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare“ din Galaţi, să picteze o icoană bizantină, alţii să confecţioneze metaniere, care s‑au regăsit în expoziţia organizată de Învierea Domnului.

Prezenţa Înaltpreasfinţitului Pă­­rinte Casian a avut darul să ducă dincolo de gratiile închisorii binecuvântarea arhierească, fru­museţea şi înţelepciunea cuvântului filocalic, încurajându‑i astfel pe cei de acolo cu părintescul sfat „de a‑şi păstra credinţa în Hristos cel Înviat din morţi, ca pe cel mai de preţ dar de la Dumnezeu“.

Bucuria Învierii Domnului a fost manifestată de persoanele private de libertate prin sus­ţinerea unui  program de imne re­ligioase, pricesne şi poezie de inspiraţie creştină.

Și în acest an, Ierarhul Dunării de Jos a dăruit acestor semeni iconiţe, cărţi de rugăciune, bunătăţi tradiţionale şi a ciocnit cu ei ouă roşii.

A doua zi de Sfintele Paşti,

Liturghie arhierească la Catedrala din Brăila

În a doua zi de Sfintele Paşti, Înalt­prea­sfinţitul Părinte Casian a săvârşit Sf. Liturghie la Catedrala „Naş­terea Domnului“ din Brăila, sărbătoare marcată de împlinirea celor douăzeci şi şapte de ani de la punerea pietrei de temelie.

Au venit să ia bucurie din bucuria Învierii Domnului creştini de toate rangurile sociale şi de toate vârstele, între ei, copii şi tineri, profesori şi oameni de cultură. Anul acesta, corul mixt  „Trison“ a dat răspunsurile liturgice şi, la momentul chinonicului, a susţinut un mini‑concert de cântece şi imne pascale.

Maria Stanciu