Cinstirea Sfintelor Femei Mironosiţe la Galaţi

Situată în nord‑vestul oraşului Galaţi, pe Bu­le­vardul Milcov, pa­rohia „Sfântul Sfinţit Mucenic Antim“ din Galaţi deserveşte nevoile pastorale şi liturgice ale aproximativ 4.000 de familii din cartierele Micro 13 B şi Micro 38. Ea a fost înfiinţată în anul 1990, la 21 septembrie, prin desprinderea a două zone din parohiile „Sfânta Treime“‑ Fileşti şi „Adormirea Maicii Domnului“‑  Cimitir.

Binecuvântare chiriarhală

În ziua de 1 iunie 1991, s‑a sfinţit locul şi s‑a pus piatra de temelie, slujba fiind săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Arhie­pis­cop Casian, pe atunci Arhie­reu‑Vicar al Episcopiei Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi un mare număr de credincioşi.

Impresionantul devotament al enoriaşilor şi mai ales osârdia credincioaselor din parohie, care ajutau la construcţia bisericii, au făcut ca, la propunerea Înaltpreasfinţitului Părinte Ca­sian, în anul 1994, biserica să primească şi al doilea hram ‑ „Sfintele Femei Mironosiţe“.

De aceea, ca în fiecare an, în Duminica a III‑a după slă­vitul Praznic al Învierii Dom­nului, Înaltpreasfinţitul Pă­rinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, a oficiat slujba Sfintei Liturghii în această frumoasă biserica.

La rugăciune au fost prezenţi mulţi copii şi credincioşi, atât din parohie, cât şi din întregul municipiu, iar un număr mare de copii şi o parte din credincioşii prezenţi s‑au împărtăşit cu Sfintele Taine.

La finalul Sfintei Liturghii, Chiriarhul Dunării de Jos a adresat un cuvânt de învăţătură celor prezenţi, îndemnând la trăirea exemplului de credincioşie al Sfintelor Femei Mironosiţe.

În cuvântul rostit, Arhie­pis­copul Dunării de Jos a îndemnat pe cei prezenţi „să primească şi să aplice în viaţa lor, cu dragoste şi cu bucurie creştină, mesajul părintesc de recunoştinţă pentru toate femeile creştine din viaţa Bisericii şi a nemului românesc“.

Cu acest prilej, a fost citit şi mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, „Credinţa vie a femeilor mărturisitoare – izvor de lumină şi bucurie“, transmis la Duminica Mironosiţelor, în toate parohiile Eparhiei Dunării de Jos.

La finalul cuvântului, Înalt­preasfinţitul Părinte a con­clu­zionat: „Hramul parohiei de astăzi închinat sfintelor Fe­mei Mironosiţe, prilejuieşte marea bucurie de a prelungi darurile Mântuitorului Iisus Hristos la Învierea Sa din morţi şi anume: iertarea de pă­cate, curajul mărturisirii, pacea lăuntrică, bucuria plină de har, şi binecuvântarea Lui sfântă. La acestea se adaugă şi bucuria me­sajului pe care l‑am primit cu toţii ca un dar de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru toate mamele, surorile şi femeile creştine, care sunt, prin femeile mironosiţe, cum a arătat Sfântul Ioan Gură de Aur astăzi, «apostoli ai Apostolilor» vieţii, păcii şi bucuriei“.

Ziua de prăznuire a femeilor mi­ronosiţe s‑a încheiat cu agapa de hram, pregătită de harnicele femei din Comitetul parohial.

Totodată, remarcăm faptul că parohia gălăţeană este înfrăţită de 10 ani cu parohia Băndoiu din Insula Mare a Brăilei, o parohie cu posibilităţi materiale reduse, însă cu creştini iubitori de cele sfinte şi jertfelnici.

Pr. Daniel Zlate