S.N.F.O.R. – Filiala Galaţi 24 de parteneriate cu instituţii de utilitate publică

Activitatea doamnelor de la Societatea Naţională a Femeilor Ortodoxe ‑ Filiala Galaţi se desfăşoară având drept deziderat ajutorarea aproapelui, în unele comunităţi din Eparhia Dunării de Jos.

În anul 2016, SNFOR ‑ Filiala Galaţi a susţinut, cu binecuvântare arhierească, câteva zeci de proiecte cu 24 de instituţii de utilitate publică din municipiul şi judeţul Galaţi, cu care sunt încheiate parteneriate social‑culturale şi filantropice menite să contribuie la creşterea calităţii serviciilor sociale, oferite unor semeni în nevoi. Astfel, au fost realizate proiecte cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Inspectoratul Judeţean de Poliţie din Galaţi, Penitenciarul din Galaţi,  Aşezământul Social‑Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare“ şi Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţa“, Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţe pentru vârsta a treia“, Căminul‑Spital Galaţi, Azilul de Bătrâni Galaţi, Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap nr. 1, Centrul de Asistenţă pentru Copilul cu Cerinţe Educative Speciale ‑ Ion Creangă; Centrul Maternal ‑ Asociaţia Nova, Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul de Copii ‑ Sfântul Ioan. Sunt parteneriate cu mai multe  instituţii de învăţământ, cum sunt: Facultatea de Inginerie a Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi, Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“,  Liceul Tehnologic de Marină, Școala Gimnazială „Dumitru Ghimuş“ Lungeşti, Școala Gimnazială Nr. 1, Com. Rădeşti, Școala Gimnazială nr. 28, Școala Gimnazială Şendreni, dar şi parohiile: „Sfinţii Casian şi Gherman“, „Sfinţii Chir şi Ioan“, „Sfinţii Trei Ierarhi“, „Vovidenia“, „Sfântul Vasile cel Mare“.

Parteneriatele sunt cu caracter permanent, iar acţiunile noastre îmbracă formă religioasă, educativă, culturală şi filantropică, valoarea lor fiind estimată, în anul 2016, la 110.100 lei.

Meditaţii pentru aproximativ o sută de copii

Cea mai intensă activitate, în regim permanent, se desfăşoară la Aşezământul Filantropic „Sfân­tul Vasile cel Mare“ şi Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţa“. Aici, douăzeci de doamne pensionare, din care opt în mod permanent, meditează gratuit elevi din învăţământul gimnazial, dar şi din învăţământul liceal.

Cu acest prilej, la Centrul „Speranţa“, pe lângă orele de pregătire, doamnele profesoare au sprijinit, în regim de voluntariat, şcolarii care au aptitudini deosebite la anumite discipline, unii dintre ei fiind pregătiţi pentru olimpiadele locale şi naţionale. Sunt şi elevi cu dificultăţi de înţelegere la unele obiecte de învăţământ, aceştia fiind ajutaţi să le depăşească, prin meditaţii care au loc de două ori pe săptămână. În perioadele vacanţelor, membrele societăţii noastre pregătesc şi participă alături de copii la activităţi cultural‑educative, sportive şi pelerinaje.

n alt proiect îl susţinem cu implicarea medicilor de la Clinica de Stomatologie Chiromax şi al celor de la Centrul de Diagnostic şi Tratament al Bolilor Oculare Lenscontact, parteneri care, la începutul anului şcolar, efectuează un consult stomatologic şi oftalmologic, şcolarilor din amintitele centre sociale, care, după stabilirea diagnosticului, sunt trataţi corespunzător.

Pentru că unii dintre aceşti copii sunt orfani sau provin din familii sărace, membrele societăţii noastre le asigură micul dejun şi le dăruiesc rechizite şcolare, cărţi, medicamente, articole vestimentare, dulciuri, fructe etc.

O activitate importantă este desfăşurată, în regim temporar, cu Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţe pentru vârsta a treia“. Bătrânii nedeplasabili primesc, la anumite evenimente şi sărbători, donaţii constând în  medicamente, obiecte sanitare, articole vestimentare şi alimente.

Doamnele de la SNFOR Galaţi se implică, la amintitul centru, în organizarea unor evenimente cultural‑educative, susţinute de elevi, prin dărnicia şi generozitatea unor sponsori.

De asemenea, sunt în atenţia noastră şi căminele de bătrâni din municipiul Galaţi, unde, în posturile de peste an, organizăm Slujba Sfântului Maslu, discutăm şi îi încurajăm pe semenii imobilizaţi la pat, care au rămas singuri sau nu mai sunt vizitaţi de rude.

Sprijin pentru ora de Religie

Parteneriatele cu şcolile din judeţ s‑au concretizat prin achi­ziţionarea de cărţi şi manuale de Religie, prin organizarea unor manifestări cu ocazia sărbătorilor de Învierea Domnului şi a Naşterii Domnului, întotdeauna, implicând şi parohia aparţinătoare.

De asemenea, din fonduri proprii sau cu sprijinul unor sponsori s‑au făcut donaţii pentru acoperirea nevoilor unor familii cu mulţi copii şi sunt asigurate zece burse pentru elevi cu posibilităţi materiale reduse.

Pentru susţinerea elevilor de la sate, cu rezultate deosebite la Olimpiada de Religie, am organizat, prin contribuţia membrelor SNFOR, o excursie în oraşul Galaţi, cu vizitarea unor obiective istorice. În anul 2016 au fost donate 249 cărţi de beletristică pentru elevii din Republica Moldova şi 898 de cărţi pentru biblioteca Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi.

În cadrul şedinţelor lunare de peste an, am organizat întâlniri cu preoţi, scriitori, medici, sociologi, profesori universitari, prezentări de carte etc.

Unele acţiuni cultural‑educative, din anul 2016, au fost dedicate Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul sau marilor poeţi Mihai Eminescu şi George Coşbuc.

Am dezbătut iniţiativa miş­cării „Coaliţia pentru Familie“, privind iniţiativa de modificare a Constituţiei, respectiv, definirea căsătoriei drept uniunea dintre un bărbat şi o femeie, participanţii aducând argumente legate de tradiţia neamului nostru.

În cadrul proiectului cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie ‑ Galaţi, „Infractorii te pot cunoaşte mai bine decât crezi“, lucrători ai Poliţiei şi sociologi au ţinut informări despre efectele acţiunilor infracţionale în comunitate, cu scopul de a educa şi forma un comportament decent în rândul tinerilor noştri.

Un alt proiect al SNFOR este „Educaţie pentru sănătate“ susţinut de medicii‑voluntari din cadrul SNFOR Galaţi care oferă în şcoli, aşezăminte sociale şi parohii, sfaturile necesare pentru tratarea sau prevenirea unor îmbolnăviri sezoniere sau boli cronice.

Membrele Societăţii Naţionale a Femeilor Ortodoxe din România ‑ Filiala Galaţi mulţumesc tuturor persoanelor care au contribuit la buna desfăşurare a activităţilor, în anul 2016, şi au contribuit  la realizarea unor mici bucurii, aduse celor în nevoi sau celor aflaţi, temporar, în momente de mare dificultate.

Dincolo de evaluarea financiară, din perspectivă duhovnicească, valoarea acestor gesturi este mult mai mare, este ‑ în unele cazuri ‑ inestimabilă.

Conf. univ.  dr. ing. Lucia Balint,

Preşedinta SNFOR‑Filiala Galaţi