„Icoana şi Şcoala mărturisirii“

În perioada 10 decembrie 2016‑21 mai 2017 se desfăşoară Concursul Naţional de Creaţie „Icoana şi şcoala mărturisirii“, în contextul declarării, de către Sfântul Sinod, a anului 2017 ca „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti“ şi „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului“, în Patriarhia Română.

Aspect de la evaluarea lucrărilor din cadrul Concursului Naţional de Creaţie „Icoana şi şcoala mărturisirii“, etapa eparhială

Concursul îşi propune „să îi ajute pe elevii participanţi să îşi descopere, prin activităţi de creaţie, noi aptitudini, să îşi formeze deprinderi, să promoveze practici noi privind învăţarea şi să realizeze schimbul de experienţă între copii“.  Se adresează, în primul rând, copiilor şi tinerilor care frecventează programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“, preoţilor şi profesorilor de Religie, şi are următoarele obiective principale: să identifice elevii cu aptitudini speciale: artistice, literare şi de dezvoltare a interesului pentru lectură şi pentru creaţie literară, plastică (desen, fotografie), teologică, de comunicare şi organizare etc.; să stimuleze creativitatea prin realizarea/redactarea unor creaţii artistice, literare, plastice sau teologice; să dezvolte  competenţe lingvistice şi  abilităţi artistice; să dezvolte imaginaţia şi  încrederea în talentul lor; să asigure o bună colaborare între Biserică, Şcoală şi Familie.

Concursul Naţional de Creaţie Icoana şi Şcoala mărturisirii se desfăşoară pe trei secţiuni: A. Literară; B. Artistică; C. Multimedia şi constă dintr‑un  portofoliu care să cuprindă o lucrare cu conţinut teoretic (din secţiunea literară) şi una cu caracter  practic (din secţiunile artistică sau multimedia):

A) Secţiunea literară poate să conţină:

 

a. O poezie despre viaţa de şcolar a unui elev creştin;

b. Un eseu/o compunere despre mărturisirea credinţei în so­cietatea contemporană (maximum două pagini);

c. O foaie parohială/buletin parohial/articol de ziar pe tema concursului;

d. O scrisoare către Dumnezeu despre viaţa mea (în Școală şi în Biserică) (max. o pagină);

e. O rugăciune către Dumnezeu pentru toţi cei din şcoală (profesori şi elevi).

B) Secţiunea artistică poate fi alcătuită din următoarele lucrări:

a. O icoană a unui praznic împărătesc/a unui sfânt;

b. O compoziţie plastică;

c. Meşteşugărie (sculptură, ma­teriale neconvenţionale, mozaic, broderie, ţesătură, origami etc.).

C) Secţiunea multimedia poate consta din:

a. Prezentări powerpoint despre:

‑  mărturisitori ai credinţei (persoane care au mărturisit credinţa în închisorile comuniste, prezentări de locuri);

‑  arta icoanei (cum se pictează o icoană, artişti/iconari celebri);

b. Interviu (mărturii de credinţă; interviu cu un iconar);

c.  Film despre mărturisirea credinţei în închisori / despre icoane.

Membrii comisiei evaluatoare

Cu binecuvâtarea ÎPS Părinte Casian, în Arhiepiscopia Dunării de Jos, în perioada 10‑24 martie s‑a desfăşurat etapa la nivel de protopopiat a concursului, la finalul căreia s‑au premiat cele mai bune trei portofolii realizate de către  elevi. Rezultatele la nivelul celor opt protoierii ale eparhiei sunt următoarele:

În  Protoieria Galaţi au participat elevi de la 16 parohii înscrise în concurs (în total 180 de tineri, la nivelul preselecţiei). Elevii clasaţi pe primele trei locuri sunt următorii:

Locul I: Cosmina Laura Ambrose, parohia „Sf. Ilie“, de la Liceul Teoretic „Dunărea“;

‑  Locul II: Robert Stoica, parohia „Sf. Spiridon“;

‑  Locul III: Ilina Gabriel, parohia „Sf. Ioan Botezătorul“, de la Liceul cu Program Sportiv.

În Protoieria Tecuci au participat elevi de la 23 parohii înscrise în concurs. Elevii clasaţi pe primele trei locuri sunt următorii:

Locul I: Valetina Tatiana Tudoran,  parohia Lieşti;

‑  Locul II: Elena Sandu, parohia Buceşti;

‑  Locul III: Petronela Tonu, parohia Torceşti.

În Protoieria Târgu Bujor au participat elevi de la 23 parohii înscrise în concurs.

Elevii clasaţi pe primele trei locuri sunt următorii:

Locul I: Andreea Alexandrina Lungu, parohia Moscu;

Locul II: Podaşcă Elena, parohia Căuieşti;

Locul III: Ion Constantin Butunoiu

La nivelul  Protoieriei  Covurlui  au participat elevi de la 23 parohii înscrise în concurs. Elevii clasaţi pe primele trei locuri sunt următorii:

Locul I: Andreea Dinu, parohia Pechea II;

‑  Locul II: Andrei Grecu, parohia Pechea IV;

‑  Locul III: Ciprian Florea, parohia Slobozia Conachi / Florenţa Petrea, parohia Fundeni.

În Protoieria Nicoreşti au participat elevi de la 12 parohii înscrise în concurs, iar cei clasaţi de pe primele trei locuri sunt:

Locul I: Adelina Sandu, parohia Brăhăşeşti II;

‑  Locul II: Andrei Valentin Dimofte, parohia Ghidigeni;

‑  Locul III: Marcela Bârlădeanu, parohia Cosmeşti Deal II.

De la 11 parohii din Protoieria Brăila au participat mai multe echipe, pe primele trei locuri clasificându-se următorii:

Locul I: Alexandra Maria Voicu, parohia „Sf. Nicolae“;

Locul II: Irina Vasiloancă, parohia „Sf. Arhangheli“;

Locul III: Ioana Zariţchi, parohia „Sf. Cuv. Parascheva“.

În Protoieria Făurei au participat elevi de la 13 parohii înscrise în concurs. Elevii clasaţi pe primele trei locuri sunt următorii:

Locul I: Liliana Toader, parohia Ianca I;

Locul II: Andreea Moldoveanu, parohia Movila Miresii;

‑  Locul III: Anda Teodora Paraschiv, parohia Făurei.

La  Protoieria Însurăţei au participat elevi din 13 parohii înscrise în concurs.

Elevii clasaţi pe primele trei locuri sunt următorii:

Locul I: Sarah Chiriac, parohia Însurăţei;

‑ Locul II: Elena Matei, parohia Zăvoaia;

Locul III: Petronela Cimpoaie.

În total, la nivelul Arhie­pisco­piei Dunării de Jos, la acest concurs au participat 215 elevi din 134 de parohii.

În perioada 6‑25 aprilie are loc etapa eparhială, care constă în evaluarea lucrărilor de mai sus, de către o comisie de specialişti. Câştigătorul, la nivelul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, va participa la etapa naţională, de la Bucureşti (21 mai a.c.).

              Pr. Claudiu Mitu