Agenda Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian

 LITURGICE

19 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

24 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Parastasului pentru Arhiepiscopul Antim Nica al Du­nării de Jos, la împlinirea a 109 de ani de la naşterea sa, rostind un panegiric.

26 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; participă, la parohia „Sfinţii Casian şi Gherman“ din Galaţi, la slujba Vecerniei cu Litie şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

27 februarie 2 martie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Ca­nonului cel Mare şi rosteşte meditaţie duhovnicească.

1 martie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite, la Capela ,,Sf. Cuv. Casian“ din Reşedinţa Arhiepiscopală.

3 martie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite la Catedrala Ar­hiepiscopală din Galaţi şi rosteşte cuvânt adecvat momentului.

5 martieDuminica Orto­doxiei – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, sluj­ba Sfintei Liturghii şi predică; conduce procesiunea cu icoane din Du­minica Ortodoxiei, pe traseul Catedrala Arhiepiscopală – Mu­zeul Eparhial.

9 martie Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia – săvârşeşte slujba Sfintei Litur­ghii a Darurilor mai înainte sfin­ţite, urmată de sfinţirea bise­ricii‑memorial cu hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Ga­vriil, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfinţii 40 de Mu­cenici“ din municipiul Galaţi, hiroteseşte întru sachelar pe pc. pr. paroh Costel Dumbravă şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

12 martie – Duminica Sf. Grigorie Palama – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi predică.

16 martie – săvârşeşte sluj­ba Sfintei Liturghii a Daru­ri­lor mai înainte sfinţite, la Mă­năstirea „Adormirea Maicii Dom­nului“ din localitatea Tudor Vla­dimirescu, urmată de slujba de pomenire a Patriarhului Justinian, a maicii Teodosia (Zo­­rica) Laţcu şi a tuturor arhiereilor, preoţilor, monahilor, monahiilor şi credincioşilor care au mărturisit cu demnitate, în perioada ateo‑comunistă, cre­dinţa ortodoxă şi valorile nepieritoare ale istoriei, culturii şi spiritualităţii româneşti  şi rosteşte cuvânt de cinstire a monahiei Teodosia.

18 martie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Capela „Întâmpinarea Domnului“ a Mu­zeului Istoriei, Culturii şi Spi­ritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

19 martieDuminica Sf. Cruci – conduce, la Ca­te­drala Arhiepiscopală din Ga­laţi, procesiunea cu racla ce adăposteşte o părticică din lemnul Sfintei Cruci şi oficiază Sfinta Liturghie, urmate de un cuvânt de învăţătură.

22 martie –  săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite, la Capela ,,Sf. Cuv. Casian“ din Reşedinţa Arhiepiscopală; participă, la Capela  Se­mi­narului Teologic ,,Sf. Ap. Andrei“ – Galaţi, la rugăciunea de seară cu elevii seminarişti şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.

24 martie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, Taina Sfântului Maslu şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, la biserica ,,Bu­na Vestire“ din Galaţi, slujba Ve­cerniei cu Litie, rostind cuvânt de învăţătură.

25 martieBuna Vestire – slujeşte, la biserica „Buna Vestire“ (Paraclis episcopal) din municipiul Tulcea, împreună cu PS Visarion, Episcopul Tulcii, cu ocazia hramului acestui sfânt locaş şi a împlinirii a 9 ani de la întronizarea PS Sale, rostind cuvânt de învăţătură.

26 martieDuminica Sf. Ioan Scărarul – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, urmată de slujba parastasului pentru Patriarhul Justinian, la împlinirea a 40 de ani de la tre­cerea la cele veşnice,  rostind cuvânt de învăţătură.

29 martie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Deniei Canonului Mare, rostind cuvânt duhovnicesc adecvat.

31 martie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, Taina Sfântului Maslu şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Deniei Acatistului Bunei Vestiri, rostind la final un cuvânt de învăţătură.

SOCIAL– CULTURALE

5 martie – participă, la Muzeul Isto­riei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, la vernisarea expoziţiei de icoane „2017 – Anul omagial al Sfintelor Icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti, şi anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apă­ră­torilor ortodoxiei în timpul co­munismului, în Patriarhia Ro­mână“. Acordă premii elevilor participanţi de la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi, secţia patrimoniu şi pic­tură bisericească, de la Cen­trele parohiale pentru tineret din Lieşti şi Barcea (judeţul Galaţi),  de la Palatele Copiilor din Galaţi şi Brăila, Clubul Copiilor din Tecuci, Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin“ din Galaţi şi Liceul de Artă „Haricleea Darclée“ din Brăila şi de la Facultatea de Arte a Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi.

Acad. Victor Spinei, „Doctor Honoris Causa“ al Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi

17 martie – participă, în Sala Senatului Universităţii „Du­­­nărea de Jos“ din Galaţi, la ceremonia  de acordare a titlului de „Doctor Honoris Causa“ al Universităţii „Dunărea de Jos“ domnului acad. prof. univ. dr. Victor Spinei, Vicepreşedintele Academiei Române, în cadrul căreia rosteşte o alocuţiune; participă, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos,  la lansarea volumului Înaltpreasfinţiei Sale – „La lumina opaiţului. Portrete. Consemnări. Amintiri“, adresând celor prezenţi un cuvânt de bine­cuvântare.

18 martie – participă, la Şcoala Gimnazială nr. 13 „Sf. Ște­fan cel Mare“ din municipiul Galaţi, la ceremonia de deschidere a etapei judeţene a Olimpiadei de Religie şi rosteşte un cuvânt de învăţătură către elevii şi profesorii prezenţi, cărora le oferă cărţi de rugăciune, iconiţe şi broşuri pe teme duhovniceşti.

24 martie – susţine, în „Aula Magna“ a Universităţii „Dunărea de Jos“ din  Galaţi, con­ferinţa intitulată „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului“,  dedicată împlinirii a 40 de ani de la trecerea la cele veşnice a Patriarhului Justinian.

ADMINISTRATIV – SINODALE

24 februarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

6 martie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lu­cru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

13 martie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

16 martie – prezidează, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului“ din localitatea Tudor Vladimirescu, sinaxa monahală a stareţilor şi stareţilor din cu­prinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos; vizitează şi cercetează ca­nonic obştea Mănăstirea „Ador­mirea Maicii Domnului“ din lo­calitatea Tudor Vladimirescu, ju­deţul Galaţi.

22 martie – vizitează Se­mi­narul Teologic ,,Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi.

27 martie – prezidează, la Cen­trul Eparhial, şedinţa de lu­cru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

PRIMIRI

8 martie – primeşte, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, pe Excelenţa Sa, Domnul Marcin Wilczek, Ambasadorul Poloniei în România.

17 martie – primeşte, la Re­şedinţa Arhiepiscopală, pe domnul acad. prof. univ. dr. Victor Spinei, Vicepreşedintele Academiei Române.

18 martie – primeşte, la Re­şe­dinţa Arhiepiscopală, pe Prea­sfinţitul Visarion, Episcopul Tulcii.

29 martie – primeşte, la Centrul Eparhial, delegaţia Universităţii Umaniste de Stat din Ismail – Ucraina, în frunte cu Domnul Rector, prof. univ. dr. Iaroslav Kiciuk.

Pr. Gabriel Mungiu, secretar eparhial