„Biserică. Misiune. Slujire“, volumul 17

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos a apărut al 17‑lea volum al buletinului informativ ‑ şi formativ, totodată ‑ „BISERICĂ, MISIUNE, SLUJIRE“. În 616 pagini găsim,între altele, o analiză generoasă asupra activităţii eparhiei noastre pe parcursul anului 2016, nu înainte însă de a trece în revistă şi a puncta perspectivele misionare ale anului 2017, intitulat „Anul omagial al Sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română“, aşa cum a fost el decretat, la iniţiativa Preafericitului Patriarh Daniel, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Într‑o prezentare grafică de excepţie, volumul este onorat de prefaţa semnată de Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, întitulată tematic: „Iconizări ale faptelor Bisericii din credinţă“, din care desprindem esenţa acestei cărţi: „Este vorba despre toţi cei ce sunt preocupaţi de cele sufleteşti, dar şi de cele concrete ale vieţii acesteia, care dovedesc multă iniţiativă, disponibilitate şi jertfelnicie în faptele îndreptate spre aproapele“.

După prezentarea programului‑cadru al Patriarhiei Române în anul 2017, în partea I‑a, „Teologie şi viaţă bisericească“, cititorul este informat în detaliu asupra tematicii anului în curs, pornind de la „Hotărârea dogmatică a Sinodului al VII‑lea Ecumenic de la Constantinopol“ (Nicodim Milaş), trecând apoi la „Cultul sfintelor icoane“ (Sfântul Ioan Damaschin), la principiile enunţate în „Cuvânt înainte la regulamentul comisiei de pictură bisericească a Patriarhiei Române“ († Daniel, Patriarhul Bisericii Orotodoxe Române), apoi din nou Sfântul Damaschin, cu „Mărturii despre icoane ale sfinţilor şi cinstiţilor Părinţi din vechime“; urmează „Temeiuri biblice şi tradiţionale ale cinstirii Sfintelor icoane“ şi „Doctrina Bisericii Române despre Sfintele icoane“ (pr. prof. dr. Ene Branişte); „Consideraţii în legătură cu Sfintele icoane“ (pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae); „Sensul icoanei la Sfântul Ioan Damaschin şi Sinodul VII Ecumenic (Niceea, 787); (pr. prof. dr. Ştefan C. Alexe); „Rostul icoanelor în viaţa credincioşilor“ (pr. prof. dr. Nicolae D. Necula) şi mărturii ale tinerilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos privind cinstirea Sfintelor Icoane (din „Călăuză Ortodoxă“ nr. 328/2016). O bibliografie selectivă la temă, alcătuită de Pr. Gelu Aron.

A doua tematică a anului 2017, cea referitoare la comemorarea Patriarhului Justinian şi a apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, are afectat, de asemenea, un spaţiu generos în amintitul volum. Este prezentat „Justinian Marina“, un Apostol al Bisericii şi al neamului românesc“ (Gh. Vasilescu), urmat de „Ierarhi, preoţi, monahi, monahii şi teologi de laDunărea de Jos, victime ale represiunii comuniste“ (Pr. Costel Dumbravă, lect. drd. George Enache).

Partea a doua a volumului este dedicată în totalitate misiunii şi slujirii Bisericii la Dunărea de Jos, începând cu „Viaţa bisericească“ în anul 2016, evenimente deosebite şi activitatea pe sectoare, „Itinerariul pastoral al ÎPS Părinte Casian“, „Activitatea administrativ‑bisericească şi misionară“ pe anul 2016 şi perspective pe anul 2017. Ultimul capitoleste rezervat „Şematismului“, termen care indică o înşiruire a instituţiilor administrativ‑bisericeşti din eparhie.

Ca de obicei, „BISERICĂ, MISIUNE, SLUJIRE“ realizează o analiză statistică şi exhaustivă a activităţii pe un an întreg (2016), şi trasează liniile importante de urmat pentru anul următor. Putem observa că zelul şi credinţa clerului şi credincioşilor de la Dunărea de Jos nu diminuează, ci se menţin şi, mai mult, sunt mereu în concordanţă cu evenimentele sociale şi culturale ale timpului prezent.

Violeta Ionescu